Karel Černý - pěstitel tulipánů

 

 

Šlapanický pěstitel tulipánů  (největší pěstitel tulipánů na Moravě)

 Narozen

 1. 6. 1922 

 Zemřel

 8. 11. 2012 

 Člen ZO od

 12. 1. 1973 

 Ukončení členství v roce

 2003 

Karel Černý, šlapanický rodák,  proslavil město Šlapanice pěstováním tulipánů.  Na své  zahradě na ploše tisíc čtverečních metrů pěstoval v období největšího pěstitelského rozmachu a úspěchů až 1 000 druhů tulipánů (v roce 1977 až 1985). Karel Černý nebyl zahradník. Pracoval jako technik pro odprašování v cementárně Mokrá. Pěstování tulipánů bylo pro něho odreagováním po práci v šedivém prostředí-byl to jeho největší „koníček“.

O tulipány se začal zajímat v roce 1958. První cibulky mu přivezl jeho kamarád. Zasadil je pro svoji potěchu vedle česneku a cibule, zelí a  salátu ve své zahradě. Druhý rok vyrostly krásné  růžové tulipány. Dařilo se jim v zahradní půdě lépe než zelenině a tak se šlapanický pěstitel vrhl výhradně na pěstování květů jara-tulipánů. Rok co rok se staral, aby přibyly nové druhy tulipánů. Svému hobby nelitoval obětovat i peníze ze svého kapesného. Za rok mu průměrně přibylo až osmdesát nových odrůd z našich obchodů, šlechtitelských ústavů, od přátel a i od zahraničních pěstitelů.

pro plné rozlišení klikněte na obrázek

Na kouzelné zahradě v létech 1977 až 1985 rozkvétalo ročně až 100 000 kusů krásných květů. Karel Černý byl v pěstování tulipánů systematický. Tulipány měl vysázeny podle architektonického plánu, v němž byla zakreslena každá cibulka. Nikdy od něho nebyla slyšet věta, pěstuji tulipány, ale nevím, jak se jmenují.

Na zahradě majitele tulipánové plantáže bylo možné vidět tulipány pod názvem Veselá vdova, tmavočervený Janáček, Diana, Orchidejka, Plameny, Královna Vilemína, červený Královna noci, odrůdu Orange Gobsett dovezenou z Holanska, jehož květ byl velký jako pěst dospělého muže, Cyrano z Bergeracu, žíhaný tulipán  Císařská koruna, Marietta, červený Rakouský princ  a mnoho dalších.

Tulipány kvetly od dubna do května a aby jeho zahradní království neosiřelo, přibral si pěstitel ještě dalšího podkoníčka, pěstoval na 400 druhů mečíků (gladiol). I mezi gladiolami se našly velice vzácné druhy: černá Elegie, červený Oskar, Šárka, Blaník, Smetana a další.

Karel Černý nepatřil k těm, kteří si tajemství pěstování nechával pro sebe. Zastavovaly se v jeho zahradě celé výpravy ze všech koutů naší republiky, pořádal odborné přednášky.

Tisk z roku 1973, ze kterého jsou čerpány informace pro tuto vzpomínku na bývalého šlapanického rodáka a významného člena ZO ČZS,  uvádí pod názvem Byl jsem v kouzelné zahradě: Jestli jste ještě nikdy neviděli kouzelnou zahradu, zajeďte k Černým, ta zahrada je totiž kouzelná. Nevěřím už dávno na kouzla (konstatoval autor článku ze dne 11. 5. 1973 Jiří Severa), ale když jsem vešel v doprovodu svých přátel do království pana Černého, musel jsem konstatovat, že na čarodějích přece jen něco je…..

Když uvážíme, že na olomoucké Floře je vystaveno na 900 druhů tulipánů, musíme se píli Karla Černého sklonit.

V době květu tulipánů je jeho zahrada barevnější nežli paleta toho nejpracovitějšího malíře….
Z kroniky šlapanické organizace zahrádkářů lze vyčíst, že již v r. 1973, kdy se stal p. Karel Černý členem organizace, byla pořádána první výstava tulipánů a narcisů (viz foto).


Z tisíce řezaných květů na výstavě v roce 1973 bylo 900 květů ze zahrady p. Karla Černého. Výstavy byly navštěvovány velkým počtem návštěvníků a přinášely organizaci zisk. Byly pořádány každoročně, s výjimkou r. 1975, kdy se výstava neuskutečnila pro nemoc vystavovatele.
V roce 1978 získala organizace zisk z výtěžku výstavy ve výši Kč 1 352,--,
v roce 1979 navštívilo výstavu 1050 osob, zisk z výtěžku výstavy Kč 2 193,--,
v roce 1980 získala organizace zisk z výtěžku výstavy Kč 2 000,--,
v roce 1981 se výstava konala v Domě dětí a mládeže na Dlouhé ul. (dnes sídlo SATESA). Výstavu navštívilo 850 osob a bylo vystavováno 240 druhů květin.
V roce 1982-1984 se výstavy opět konaly, ale v kronice již nejsou bližší informace.
V roce 1986 už jen kronika zmiňuje o výstavě letních květin a podzimních chryzantém.
V roce 1987 se výstava tulipánů nekonala z důvodu nemoci vystavovatele.
Od této doby se dle kroniky již uskutečňují výstavy tak jako dosud a to letní výstava u příležitosti Šlapanických slavností a podzimní – ovoce, zelenina a hlavně chryzantémy.

Pan Černý předával také své znalosti i zkušenosti na odborných přednáškách.
V roce 1977 na téma Ozdobné česneky,
v roce 1978 na téma Pěstování cibulovitých a hlíznatých plodin.

Pan Černý také aktivně pracoval ve výboru zahrádkářů.

V roce 1980 byl zvolen do výstavní komise.
V roce 1984 byl zvolen do výboru, kde pracoval do roku 1987.

V roce 1986 obdržel z OV ČZS Brno-venkov diplom s Čestným uznáním.

Zemřel v roce 2012 ve věku 90 let.

Na pěstitelskou činnost pana Karla Černého nikdo nenavázal.

 


Tulipány, které na jaře zdobí zahradu, jsou vzpomínkou pro jeho nejbližší na úsilí, které věnoval svému koníčku a na velké dosažené úspěchy.

Kliknutím na obrázek spustíte fotogalerii přítele Černého

Materiál pro informaci byl čerpán z tisku roku 1973
Zpracovala Marta Fišerová, členka výboru
Materiál z kroniky připravila ing. Libuše Peclová, kronikářka
Fotografie byly získány od syna p. Petra Černého.
Prosinec 2013

Celkem:
Dnes:
On line:
457473
32
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.