Odborná a osvětová činnost a poskytované služby 2014


    
       
1. Členské schůze-odborné přednášky       
Výroční členská schůze proběhne v 3. února v restauraci Źuráň. Členské schůze budou pořádány 1x měsíčně (mimo leden a červenec). Schůze budou pořádány na orlovně vždy v l8 hodin dle již předaného seznamu. Na členských schůzích budou zajištěny odborné přednášky.  

 

 

 3.3.2014  

ing. Petr Hanzelka, Ph.D.

Botanická zahrada hl.m. Prahy – Troja

 Skalničky v přírodě a na zahradě  

 7. 4.2014  

ing. Vlašínová Helena, Ph.D.

Mendelova univerzita, ústav biologie rostlin  

 Využití planých rostlin v kuchyni  

 5. 5.2014  

ing. Martin Bagar, Ph.D.

Biocont Laboratory s.r.o. 

 Biologická ochrana na zahrádce  

 2. 6.2014  

ing. Petr Ackermann, CSc. 

emeritní pracovník Státní rostlinolékařské správy 

 Choroby a škůdci ovocných dřevin   

 4. 8.2014  

ing. Petr Hanzelka, Ph.D.

Botanická zahrada hl.m. Prahy – Troja

 Trvalky pozdního léta

 1.9.2014  

Ing. Antonín Pavlíček 

Český svaz včelařů

 Včely, včelaři a včelí produkty   

 6.10.2014  

Alois Gruber

Fragaria Moravany

 Jahody - sortiment, pěstováni

   
       
     
       
2. Výborové schůze       
Výborové schůze budou pořádány dle rozpisu 1 x měsíčně na orlovně.      

 
       
3. Výstavy       
Budou uspořádány 2 výstavy ovoce, zeleniny, květin (bonsají, kaktusů, chryzantém)     


 16. 8. a 17. 8. 2014  

 Letní výstava u příležitosti Šlapanických slavností     

 25. 10. a 26. 10. 2014  

 Podzimní výstava Barvy podzimu

  
            
          
       
4. Zájezdy       
Budou uskutečněny dva zájezdy s odbornou tématikou.     


 7. 6.2014  

 Praha-Troja, botanická zahrada 

 20.9.2014  

 Bratislava-historické centrum

  
         
5. Věneček       
Tradiční věneček byl pořádán v letošním roce 18. 1. 2014 a je plánován na 17. 1. 2015 opět na sokolovně.   

    
       
6. Nákup materiálu       
Pro zájemce bude zajištěna možnost nákupu hnojiva a sadby jahodníku, dle zájmu česneku. O termínu budete informováni na členských schůzích.     

  
       
7. Webové stránky       
Na webové stránky budou průběžně ukládány veškeré zprávy týkající se  ZO včetně fotodokumentace a vídeových záznamů.    

   
       
8. Různé       
Budeme zajišťovat příspěvky o činnosti naší organizace ve šlapanickém zpravodaji a na Infokanále. Informace o činnosti budou také aktualizovány ve vývěsní skřiňce.       
       
Ze všech akcí pořádaných naší organizací budou zajišťovány fotografické dokumenty, které budou na závěr roku promítány na členské schůzi v listopadu 10. 11. a v prosinci 15. 12.       
       
Dle požadavku Městského úřadu a Územní rady ČZS Brno venkov budeme spolupracovat dle možností při organizaci výstav nebo jiných akcích. 

Celkem:
Dnes:
On line:
496572
197
2
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice,  č.zo: 603006
Ponětovice 19, 664 51 Šlapanice, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, odborné informace, výstavy.