Ing. Petr Ackermann, CSc: Vybrané choroby a škůdci ovocných dřevin

Na červnové členské schůzi, konané dne 2.6.2014, se konala již v pořadí čtvrtá odborná přednáška v  tomto roce.

Ing Petr Ackermann, CSc, nás úvodem seznámil s obecnými vlivy, které mají podíl na výskytu a šíření chorob ovocných dřevin, jako jsou vlhké a deštivé počasí, teplota, zahuštěná koruna a hustý porost (nevzdušný), vnímavost hostitele, seznámil se zdroji šíření chorob ( ponechání napadených částí , větviček i listí),jako i se způsoby ochrany ať už mechanickými, chemickými, biologickými nebo ekologickými.

Podrobně na obrazových ukázkách nás seznámil s jednotlivými druhy chorob a škůdců, dobou jejich výskytu i způsoby zjišťování náletů škůdců (lepové desky, feromonové lapače)

Zmiňované choroby a škůdci : strupovitost jabloní, padlí jabloně, pilatka jablečná, obaleč jablečný, obaleč švestkový, vrtule třešňová (nyní se vyskytuje již i na višních),mšice švestková, slivoňová, chmelová,bodláková, rzivost hrušní, kadeřavost broskvoně, moniliová choroba, strupovitost peckovin( broskvoně,meruňky, slivoně,mandloně),moniliová spála peckovin (meruňky, třešně, višně), puchrovitost slivoně, korové nekrózy peckovin,sviluška ovocná a chmelová, mšice jabloňová i jitrocelová, vlnatka krvavá.

Výskytu chorob se můžeme bránit upřednostňováním odolnějších odrůd, včasným sledováním výskytu a ošetřením stromů, včasným odstraňováním zdrojů infekce a napadených plodů a podzimním ošetřením po opadu listů.

Přednáška byla pozorně sledována. Mnozí posluchači si dělali poznámky a nechyběly ani dotazy, na které přednášející ochotně odpověděl.

   

(LP)

Celkem:
Dnes:
On line:
459359
22
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.