Odborná a osvětová činnost a poskytované služby 2013


Akce v roce 2013:

 12. 01. 2013 

 Věneček, sál v sokolovně

  4. 02. 2013 

 Výroční členská schůze, sál restaurace Žuráň


Členské schůze, klubovna v orlovně, Masarykovo náměstí, začátek v 18 hod.

4.03.2013 


 Přednáška: RNDr Vladimír Antonín CSc, mykolog z Botanického ústavu 

 Moravského zemského muzea : Cesty za houbami

8.04.2013 


 Přednáška: Léčivé rostliny Šlapanicka, odborný garant Ústavu přírodních léčiv Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, přednášel Doc.PharmDr Petr Babula, Phd

 6.05.2013 


 Přednáška:  Tradiční odrůdy ovocných dřevin, přednášel Prof. Ing Vojtěch Řezníček, Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity

3.06.2013 

 Přednáška:  Ing.  Jan Růžička, Agro CS Skalice:  Přípravky na ochranu rostlin

5.08.2013 

 Příprava  letní výstavy, objednávka sadby jahodníku

2.09.2013 

 

 Přednáška:  Šlapanické chryzantémy, odborný garant doc.Dr.Ing. Petr Salaš, Přednášela Ing Běla Svitáčková

7.10.2013 


 Přednáška: př. Přesličák: Tropické rostliny v bytě, příprava výstavy Barvy podzimu
 Přednáška se pro onemocnění přednášejícího nekonala, náhradou byl promítnut záznam z minulých zájezdů ZO  z archivu př. Hody

4.11.2013 

 Promítání  digitálních fotografií  z akcí ČZS  Šlapanice první pololetí 2013

 2.12.2013 

 Promítání  digitálních fotografií  z akcí ČZS  Šlapanice druhé pololetí 2013


 

Schůze  výboru  se konají  každé  3. pondělí v měsíci v klubovně orlovny na Masarykově náměstí.

 

Výstavy: 

 
ZO ČZS Šlapanice pořádá ve dnech 17. 8. a 18. 8. 2013 v sále orlovny již tradiční výstavu letních květin, ovoce, zeleniny, bonsají a kaktusů. Výstava je připravena k příležitosti šlapanických slavnosti.


ZO ČZS Šlapanice pořádá ve dnech 26. 10. až 28. 10. 2013 v sále orlovny již tradiční výstavu Barvy podzimu. Na výstavě můžete vzhlédnout velký sortiment zejména chryzantém, dále také známé i méně známé druhy ovoce a zeleniny z našich zahrad.


Obě výstavy jsou otevřeny denně od 8-18 hod. Vstupné dobrovolné. Těšíme se na Vaši nýštěvu

 

Z důvodu mimořádných voleb do poslanecké sněmovny ( sál orlovny je volební místností) byla výstava po dohodě s vedením muzea ve Šlapanicích uspořádána v prostorách muzea a to ve dnech 25.-27.10.2013
S ohledem na provoz muzea byly nutné i změny otevření výstavy. 
Pá 25.10.13 až 17 hod
So,Ne 26.10. až 27.10. 8 až 17 hod.


 Zájezdy  připravují  členové  výboru  Bohumír Hanák a Jarmila Kolářová.

  4.5. 2013

 Floria  Kroměříž ( Věžky), Smržice  (př. Kolářová)

 21.9. 2013

 Vodní mlýn ve Slupi, Znojmo, Bohutice ( př. Hanák)

Celkem:
Dnes:
On line:
496572
197
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice,  č.zo: 603006
Ponětovice 19, 664 51 Šlapanice, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, odborné informace, výstavy.