Doc. PharmDr. Petr Babula PhD.: Léčivé rostliny Šlapanicka

Cyklus odborných přednášek, pořádaných městem Šlapanice ve spolupráci se základní organizací zahrádkářů, pokračoval v době od minulého vydání Zpravodaje dvěma přednáškami. Začátkem měsíce dubna, t.j. 8. 4. 2013 se konala přednáška na téma Léčivé rostliny Šlapanicka. Lektor Doc. PharmDr. Petr Babula PhD.,vedoucí oddělení botaniky ústavu přírodních léčiv Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně přednesl vysoce odbornou přednášku.


Léčivých vlastností rostlin využívají ke své léčbě zvířata i ptáci, znají rostliny, které jim pomáhají odstranit parazity (nať mrkve) Papoušci konzumují jíl, který příznivě ovlivňuje zažívací procesy. Podobně se chovají i sloni, kteří konzumují půdu s vysokým obsahem jílu.Také lidé léčivých vlastností rostlin účinně již od pravěku využívají.


Podle systému třídění fytofarmak má velmi silně účinné látky 37 rostlin, silně účinné látky také 37 rostlin a asi 200 jsou ostatní používané rostliny. Účinné látky jsou obsaženy v části nebo celé rostlině. Obsah účinných látek může i u téže rostliny kolísat, záleží na zeměpisné poloze, vegetačním období. Využívané jsou rostliny např.oměj, hlaváček, vlaštovičník,chinovník, konvalinka, dymnivka, durman, náprstník, pryšec,čemeřice,blín, lobelka, mandragora, oleandr, tabák, mák setý, skočec, urginea, kýchavice, tis, máta, čekanka,meduňka, puškvorec, jmelí, kostival lékařský,třezalka tečkovaná,senna, česnek, echinacea. Léčivé rostliny je nutno dobře znát, aby nedošlo k záměně s některými podobnými rostlinami (petržel x bolehlav, kostival x náprstník, podběl x devětsil, třezalky se velmi špatně rozlišují). Mnohé byliny jsou také extrémně jedovaté. V léčivých výrobcích je obsah účinných látek přísně kontrolován. Prodávané doplňky stravy nesmí obsahovat velmi účinné látky. Léčivé rostliny mají také vedlejší nežádoucí účinky, proto bychom neměli i ty, které dobře známe, používat dlouhodobě a ve větším množství. Důležitá je také doba sběru, některé mají největší obsah účinných látek v noci, jiné ráno, nebo v různém vegetačním období. Levandule, meduňky se mají sbírat brzy ráno, máta ráno, ale prvních šest listů by se nemělo používat pro vysoký obsah účinných látek.


Určená hodina uplynula a na podrobnější výklad o léčivkách, které nám rostou na zahrádkách, už se bohužel nedostalo. Přednášku sledovalo asi 60 posluchačů.

 

Celkem:
Dnes:
On line:
459359
22
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.