Odborná a osvětová činnost a poskytované služby:

2011

 Činnost organizace se v současnosti zaměřuje na osvětovou činnost zajišťováním odborných přednášek na členských schůzích, prezentaci  pro širokou veřejnost formou tradičních výstav výpěstků a pořádáním odborných zájezdů.


 Každoročně  činnost  zahajuje společenská akce – ples, který se tradičně po vzoru předchůdců nazývá Věneček. V r. 2011 byl po mnoha letech pořádán v sále sokolovny. Předtím se konával v sále restaurace Žuráň.  Věneček získává stále větší oblibu i u širší veřejnosti.


  Každoročně organizace pořádá 10 členských schůzí, z toho jednu výroční, na které se hodnotí a rekapituluje činnost. Ta bývá hojněji navštívena asi 60 členy. Na většinu ostatních schůzí zajišťuje výbor ZO odborné přednášky s promítáním.


 

V r. 2011 to byly:

 Březen:   Doc. Ivan Malý, CSc    Novinky  v sortimentu zelenin
 Duben:   Prof. Ing. Vojtěch Řezníček   Pěstování ovocných stromů, zvl. sloupovitých jabloní
 Květen:   Ing. Igor Kyselka  Skalky na zahrádkách
 Červen:   Ing. Antonín Pavlíček  Včelařství
 Září:   Ing. Jiří Procházka  Dendrologická zahrada v Průhonicích (film)
 Říjen:   Ing. Jiří Procházka  Botanická zahrada na Slupi (film)


                                                                                                                                                                                  Organizace tradičně každoročně pořádá 2 výstavy květin, ovoce a zeleniny, první  v srpnu  u příležitosti  Šlapanických slavností, druhou koncem října s větším  zaměřením na chryzantémy.


Pro své členy zajišťuje sadbu jahodníku, česneku a speciální fermentované hnojivo ve větším balení přímo od výrobce.

 

Organizace pořádá také  jednodenní  zájezdy.


V r. 2011 to byly:

 1.4.2011

 

 Kutná Hora – chrám sv.Barbory, hřbitovní kaple s kostnicí, Čáslav – Kalabousek – zahradní   centrum   Starkl, velká jarní výstava

 11.6.2011

 Bučovice – zámek, Střílky – barokní hřbitov, Milotice – zámek

 15.10.2011

 Flora Olomouc – mezinárodní zahradnická výstava a veletrh, podzimní etapa, Plumlov – zámek


 
Celkem:
Dnes:
On line:
457472
31
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.