Ondřej Baroš

 

Narodil se  7.října 1888 ve Viganticích u Rožnova, tehdy okres Valašské Meziříčí, dnes Vsetín.

 

Otec byl stolařem. Rodina byla početná, 5 synů a 3 dcery. Po absolvování Hospodářské školy v Rožnově v letech 1902-1904  praktikoval 3 roky v lázeňském zahradnictví v Rožnově. Po praxi v Pomologickém ústavu v Bohunicích odešel do Německa, kde nabýval zkušenosti v ovocné školce v Zösehen u Merseburgu a v okrasném zahradnictví v pruském Gödlinburgu. Krátce pak pracoval jako první příručí dvorního zahradníka v Českém Krumlově a v zahradnictví v Novém Jičíně.

 

 

 

 

Pro plnou velikost klikni na obrázek

7.6.1911 byl ustanoven zahradníkem při  Zemské zimní hospodářské škole ve Šlapanicích, kde potom působil také jako učitel, po jejím zrušení pak na Mistrovské zemědělské škole, kde pracoval až do r.1965.

  

Ondřej Baroš s žáky Hospodářské školy za rok 1927-28

 

 

Z jeho podnětu byl ve Šlapanicích dne 17.března 1912 založen Okrašlovací spolek, který výsadbou stromů zkrášlil dosud zanedbaná prostranství. Činnost spolku byla ukončena v r.1932.

Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny z r.1931

V témže duchu pokračoval  Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny, jehož činnost byla zastavena v r. 1948.

V letech 1920-1921 byl starostou Sokola. V r. 1920 byl ovocnářským zpravodajem pro brněnský okres. V téže době byl také jednatelem Všeobec. prospěšného družstva pro výstavbu rodinných domků - Jiráskova čtvrt ve Šlapanicích. Do r. 1959 prováděl meteorologická měření, která zasílal do Prahy Hydrometeorologickému ústavu na Smíchově. Roku 1924 složil zkoušky pro výuku na měšťanských školách, 1937 složil zkoušky samaritánské ČČK. R. 1941 se stal zemědělským revidentem, r.1942 členem představenstva Národní záložny zemědělské. V r. 1946 působil jako zemědělský kontrolor, od r.1947 pak jako odborný dozorčí orgán při pěstitelském dozoru nad ovocnými a révovými školkami. Roku 1951 složil střelmistrovské zkoušky pro účely zemědělsko-lesnické.

1.6.1951 odešel do starobního důchodu. Ještě v r. 1965 vypomáhal s výukou v Zemědělské škole, vedl rozhlasové zahrádkářské okénko, přednášel v družstevní škole práce v JZD. Byl okresním a krajským instruktorem ovocnářství a lektorem Čs. společnosti pro šíření vědeckých znalostí.

Jeho školka vyprodukovala během svého 40letého trvání tisíce stromků a rozšířila v širokém okolí mnoho nových odrůd. Starší polokmeny v šlapanických zahradách – panenské, Landsberská reneta, Boikovo, Baumannova reneta,Krasokvět, cikánka, Bledheimské atd. pocházejí vesměs z jeho školky.  Zabýval se také šlechtěním. Dodnes je známá jeho selekce švestky domácí ´Šlapanická´.


 

Mapa Šlapanic  s vyznačeným prostorem, kde se nacházela Barošova ovocná školka.

V době kolektivizace zde místní JZD zřídilo drůbežárnu.

 
Ondřej Baroš vychoval celou řadu dobrých a zanícených ovocnářů nejen ve Šlapanicích, ale i v širokém okolí. Výsadba stromořadí, parčíků, okolí sokolovny, hřiště, sadů na Prokopce, družstevních sadů (dnes vykácených) pod Ponětovskou silnicí, to všechno je jeho zásluhou. Z jeho posledních výsadeb je alej lip a tureckých lísek na Leninově ( dnes Nádražní) ulici.

Ondřej Baroš zemřel dne 19.října 1966 Vzpomínají  na něho jeho žáci, dnes už dědové, i starší členové Sokola, jehož byl aktivním členem. Jeho statná, rovná postava rodilého Valacha zůstane v trvalé paměti.

 

Čerpáno ze zápisu v kronice organizace za r.1966, jak tehdy zaznamenal Karel Nesvadba.

Doplněno ze vzpomínek Emanuela Vlčka, jak jej zaznamenal po osobním rozhovoru s Ondřejem Barošem. Tyto údaje, stejně jako fotografie, nám poskytl ze svého archivu pan Josef Kopecký.

Prosinec 2013

Zaznamenala  Ing PeclováCelkem:
Dnes:
On line:
457472
31
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.