Alois Musil


K tomuto jménu musíme ve Šlapanicích přiřadit již  3 generace nositelů tohoto jména.


Alois Musil nejstarší se narodil 22.9.1904. Měl tři sourozence, sestru, bratr František se stal knězem, bratr Miroslav se stal zahradníkem ve Velkých Losinách.

Alois se vyučil v r. 1921 zahradníkem u pana Reichninnga, obchodním zahradnictví v Brně. Živnostenské oprávnění získal 21.3.1929 a tak si mohl založit vlastní zahradnictví. Musilovo zahradnictví se nachází ve Šlapanicích od prvopočátku na ulici s dnešním názvem Švehlova a jako jediné  z mnoha v našem městě přežilo až do dnešní doby. Ve svém podniku pěstoval to, co zákazníci potřebovali a žádali. Byly to sazenice zeleniny i květin, květiny hrnkové i k řezu. Zhotovoval vazby kytic pro různé příležitosti – dárkové, svatební, dekorační i smuteční kytice a věnce.

S manželkou vychoval čtyři syny. Z nich nejstarší  Alois ( nar.r.1931 ) převzal otcovo povolání, později i firmu. Ta ovšem po válce a mezidobí před r.1990 musela působit pod hlavičkou komunálních služeb (Oblastní podnik služeb Tišnov). Ve firmě pracoval spolu s otcem. Kliknutím na obrázek se dostaneš do galerie

Pan Alois  Musil nejstarší se stal členem zahrádkářského svazu v r.1962. Podle kusých záznamů v kronice organizace dodával na zahrádkářské výstavy své květinové výpěstky. Bohužel přesnější dokumentace z té doby se nám nedochovala.

Pan Alois nejstarší zemřel v lednu 1998. V jeho práci pokračoval syn Alois až do svého skonu v srpnu roku 2011, nedlouho před svými 80. narozeninami. K jeho životnímu jubileu jsme ho chtěli za organizaci navštívit a poděkovat mu za přízeň, kterou zahrádkářům věnoval, ač nebyl členem. Bohužel však nás předešel a návštěvu jsme již nestačili uskutečnit.

 V krásné práci svých předků pokračuje jejich vnuk a syn Alois Musil nejml. ( nar.r.1957). Ten převzal štafetu po svém dědečkovi a otci, firmu převzal r. 1991. Členem zahrádkářského svazu se stal  18.1.1999. Také on pokračuje v dodávání svých květinových výpěstků na naše pravidelné výstavy, podle možností a přízni počasí v létě jiřinami, na podzimní výstavu chryzantémami. Na naše „Věnečky“, konané dříve v sále restaurace Žuráň, dodávali Musilové kytičky k výzdobě každého stolu, v současné době připravuje Alois Musil nejml. květinovou výzdobu Věnečku v sále sokolovny. Rovněž přispívá květinovými dary do tomboly našich plesů – Věnečků.

 

Celkem:
Dnes:
On line:
457468
27
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.