Plán práce 2020

ZO ČZS ve Šlapanicích se bude zaměřovat v letošním roce zejména na doplnění odborných znalostí formou přednášek na členských schůzích,

organizováním odborných zájezdů,

přípravou výstav květin (kaktusů, bonsají, chryzantém), ovoce a zeleniny z našich zahrad a domovů.

Na přednáškách,  zájezdech i  výstavách  je možné  získat  mnoho odborných informací,  je možné si vyměnit pěstitelské znalosti a zkušenosti.

1. Členské schůze-odborné přednášky 


Členské schůze budou pořádány 1x měsíčně (mimo leden a červenec). Schůze budou pořádány na orlovně vždy v 18 hodin dle již předaného seznamu. 3.2.2019 se bude  na Sokolovně konat výroční členská schůze


Na členských schůzích budou zajištěny odborné přednášky: 

 2. 3.

 Danuše Felklová

 Pokojové rostliny vhodné k letnění

 6. 4.

 Ing. Dušan Murčo

 Využití malé mechanizace v zahradě

 6. 5.

 Ing. Bohumil Zavadil

 Semenaření v domácích podmínkách

 1. 6.

 Svatopluk Lukášek

 Vliv podnoží na celkový vzrůst ovocných dřevin  

3. 8.

 Radek Kotrla

 Listová zelenina

 7. 9.

 Ing. Tomáš Foral

 Citrusy

 5. 10.

 Bc. Bronislava Záděrová

 Adventní a vánoční floristika

Přednášky jsou určeny nejen pro členy ZO, ale i pro ostatní zájemce o odborné informace. V listopadu a prosinci budou promítány fotografie a videa pořízená v tomto roce během našich akcí.


2. Výborové schůze

Výborové schůze budou pořádány 1 x měsíčně v 18:00 na orlovně v termínech dle předaného harmonogramu:

 20.1.

20.4.

20.7.

19.10.

 17.2.

 18.5.

17.8. 

16.11. 

 18.3.

 15.6.

21.9. 

14.12. 


3. Terénní cvičení

7. 3. v sadu u Ing Mrkvici Ing. Bohumil Zavadil: Řez ovocných dřevin (v případě nepříznivého počasí je stanoven náhradní termín 14. 3.) Začátek cvičení bude v 9 hod. Terénní cvičení bude asi 3 hod.


4. Výstavy

Jsou plánovány opět 2 výstavy ovoce, zeleniny, květin (bonsají, kaktusů, chryzantém)


15. - 16. 8.  na orlovně    Letní výstava u příležitosti Šlapanických slavností 


24. 10 až 25. 10. na orlovně  Podzimní výstava Barvy podzimu


5. Zájezdy

Budou uskutečněny dva zájezdy s odbornou tématikou a to v měsíci květnu a říjnu.


Jarní zájezd 16. 5. 2020 Kunovice letecké muzeum, projížďka po Baťově kanále, prohlídka lázní Luhačovice


Podzimní zájezd 17. 9. 2020 Unipar – výroba svíček, Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, Jurkovičova rozhledna, Libušín.


Třetí zájezd dle finanční situace je plánován opět ozdravný ke konci roku.


6. Věneček

Tradiční Věneček (63) byl pořádán v letošním roce 11. 1. 2020. Návštěvníci plesu byli velice spokojeni. Skupina K+R Křenovice (Kokešovi) zahrála skladby pro každou věkovou skupinu, sál byl plný tanečních párů až do konce Věnečku. Věnečku se zúčastnilo 122 plesajících.
7. Webové stránky

Na webové stránky budou průběžně ukládány veškeré zprávy týkající se  ZO včetně fotodokumentace a videozáznamů.

www.zahradkari.cz/zo/slapanice


 


8. RůznéBudeme zajišťovat příspěvky o činnosti naší organizace ve šlapanickém Zpravodaji a na Infokanále. Informace o činnosti budou také aktualizovány ve vývěsní skříňce.


Ze všech akcí pořádaných naší organizací budou zajišťovány fotografické dokumenty, které budou na závěr roku promítány na členské schůzi v listopadu 2. 11. a v prosinci 7. 12. Dle požadavku Městského úřadu a Územní rady ČZS Brno venkov, Muzea Šlapanice budeme spolupracovat dle možností při organizaci výstav nebo jiných akcích. 


Celkem:
Dnes:
On line:
457465
24
2
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.