Zájezd Slup, Znojmo Bohutice

Zájezd  21. září 2013


Tuto podzimní sobotu jsme se v ranních hodinách vydali na náš druhý zájezd v r. 2013. Prvním cílem byla návštěva vodního mlýna ve Slupi.


Malé městečko Slup se nachází asi 15 kilometrů jihovýchodně od Znojma, má asi 205 domů a cca 400 obyvatel.


Vodní mlýn ve Slupi je národní kulturní památka, nyní ve správě Technického muzea v Brně. Objekt je pozoruhodnou renesanční stavbou velkomlýna se čtyřmi funkčními koly a mlýnským náhonem.

 

 

 

 

 

Pro plné rozlišení klikni na obrázek

 

Všechny fotografie ze Slupi si můžete prohlédnout v této fotogalerii.


První zpráva o mlynáři ve Slupi pochází z r.1512. Mlýn zde stál nejspíš mnohem dřív. Do současné podoby byl mlýn přestavěn asi koncem 16.století nebo začátkem století 17. Jeho význam však netkví pouze v jeho architektonickém ztvárnění, ale i v souboru nainstalovaných mlýnských zařízení. V letech 1978 až 1983 byly do mlýnice nainstalovány postupně takové mlýnské stroje a zařízení, o jejichž existenci a činnosti se daly získat informace z archivních zpráv. Nešlo o přesnou rekonstrukci původní mlýnské technologie, nýbrž o renovaci zbytků stavebního vybavení. Rekonstrukce strojního vybavení je provedena s ohledem na možnost předvádět chod strojů naprázdno.  V mlýnici jsou zabudovány čtyři kompletní a funkční technologické celky reprezentující techniku minulých staletí našich vodních mlýnů: staročeské mlýnské složení, kašník, amerikánské a válcové mlýnské složení.


Obdivovali jsme zdařilou rekonstrukci se zachováním části původních stavebních konstrukcí.

Věž pozdně gotického kostela Jména Panny Marie ve Slupi nepřišla o svou ozdobu vlivem sběračů kovů, ale v důsledku vichřice.

 


Druhým cílem byla návštěva historického města Znojma.
Bývalé královské město a hraniční pevnost se nachází na pomezí jižní Moravy a Dolních Rakous, na staré císařské silnici z Prahy do Vídně. Po Brnu a Olomouci je to třetí historické centrum Moravy, dnes druhé největší sídlo v Jihomoravském kraji. Znojmo je město s bohatou historií, s velkou koncentrací chrámů a klášterů a s nejucelenější kolekcí renesančních měšťanských domů v rámci celé České republiky. Město je  proslavené výrobou nakládaných okurek a pěstováním vinné révy a ovoce.

Společně jsme navštívili Radniční věž, ze které byl nádherný výhled do okolí. Střechy znojemských domů zářily jasnou červení, což svědčí o nedávných rekonstrukcích. Další prohlídku  města absolvoval každý samostatně nebo ve skupinkách.

 

 

 

 

 

 

Všechny fotografie ze Znojma si můžete prohlédnout v této fotogalerii.


Dominantou města je děkanský chrám sv. Mikuláše, bílý patron města.  Je to výrazná znojemská dominanta, jež se vedle radniční věže uplatňuje téměř u všech pohledů na město.  Při jeho návštěvě jsme byli překvapeni jeho výzdobou, takovou zahrádkářskou výstavou ve velkém. Šlo o zůstatek výzdoby ke znojemskému vinobraní, které proběhlo týden před našim zájezdem. Tato slavnost, která byla poprvé uvedena v roce 1966, připomíná návštěvu českého krále Jana Lucemburského, který Znojmo navštívil se svým doprovodem v roce 1327. Střed chrámové lodi i všechny boční oltáře byly ozdobeny různými plody naší země, ovocem, zeleninou, různými obilovinami. Zvláštní pozornost upoutal oltář, vyzdobený různým pečivem na památku chlebové Madony. Z vyhlídky u znojemského hradu byl nádherný výhled do údolí řeky Dyje.


Na prohlídku více památek města nám už nezbyl čas. Občerstvení v mnoha různých restaurací si zajistil každý dle své chuti. Pak už jsme se museli vrátit k autobusu, který byl zaparkován nedaleko centra. Těsně před odjezdem začaly kapat první kapky deště.

 


Poslední a konečnou zastávkou byla obec Bohutice. Obec Bohutice se nachází 31 km jihozápadně od Brna nedaleko Moravského Krumlova.


Místní pamětihodností je nově instalovaný soubor  54 dřevěných soch křížové cesty z cedrového a lipového dřeva sochaře Bohumila Beka z Kutné Hory, sestavený dle jednotlivých zastavení. V současné době lze  zrestaurovaný soubor nalézt v 2. poschodí zámku v Bohuticích. Na vzniku soch a Lurdské jeskyně se zasloužil farář Antonín Prášek (1886-1959), který si ze svých cest přinesl touhu vybudovat z Bohutic významné poutní místo. Díky jeho úsilí se mu to málem podařilo. Bohužel 2. světová válka rozvoj tohoto díla přerušila. Po únoru 1948 se dál na projektu nemohlo pracovat. Sochy byly umístěny na různých místech a v r. 1991 odprodány do Žarošic.  Protesty farníků ani policie nezabránily jejich odvezení. V roce 2007 se díky píli a úsilí paní Blaženy Nedomové a starosty obce p. Pavla Štefky podařilo navrátit sochy Křížové cesty ze Žarošic zpět do Bohutic.

 

 

 

 

 

 

Všechny fotografie z Bohutic si můžete prohlédnout v této fotogalerii. 


 Na expozici navazuje také naučná stezka Antonína Práška, která zavede návštěvníky od zámku k Lurdské jeskyni a dále k soše sv. Václava. K Lurdské jeskyni nás přiblížil autobus, protože počasí bylo nejisté. Při zpáteční cestě od Lurdské jeskyně nás překvapila vydatná sprška. Rádi jsme využili útulnost autobusu, který nás zavezl zpět k zámku a místnímu sklípku, kde nám vedoucí zájezdu Bohumír Hanák po dohodě s místním vinařem umožnil ochutnat a zakoupit pravý nefalšovaný burčák.


Se zájezdem byli všichni účastníci spokojeni.


 Text Ing.Libuše Peclová

 Fotografie Ing. Josef Pecl

Zpět

Celkem:
Dnes:
On line:
459330
37
2
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.