RNDr. Vladimír Antonín, CSc.: Cesty za houbami

Cyklus plánovaných přednášek byl zahájen v pondělí 4. března 2013. Město zajistilo propagaci pro občany Šlapanic na infokanále, webových stránkách města a prostřednictvím plakátů na výlepových plochách, zahrádkáři dle svého zvyku informací na členské schůzi nebo v propagační skříňce, umístěné na budově místní knihovny. Přednáška se konala podle našich zvyklostí od 18 hod. v klubovně orlovny, neboť návštěva schůzí a přednášek v kinosále ZŠ, kde jsme dříve přednášky mívali, se stávala pro naše spíše starší členy kvůli mnoha schodům obtížná.

 

První přednáška se konala na téma Cesty za houbami. Lektorem byl RNDr. Vladimír Antonín, CSc., mykolog z Botanického oddělení Moravského zemského muzea. Zajímavým a poutavým způsobem vyprávěl o mnoha druzích hub, které se vyskytují v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Svůj výklad doplnil rozsáhlým obrazovým materiálem. Viděli jsme houby jak známé, běžně se vyskytující nebo i vzácné, jedlé, nejedlé či dokonce jedovaté, mnoha roztodivných tvarů. Promítání zajišťoval Ing Jiří Procházka.

 

Doufáme, že návštěvníci, kterých se sešlo přes 50, byli s úrovní přednášky spokojeni, tak jak byli spokojeni s dobrou účastí všichni organizátoři přednášky. Jediným nedostatkem bylo, že kapacita prostoru se nedala navýšit a byla využita do posledního místa. Při dalších přednáškách proto budeme muset společně s městem zvážit, kde se akce budou konat.

Celkem:
Dnes:
On line:
459359
22
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.