Zájezd Smržice, Kroměříž, Čechy pod Kosířem

 

První květnovou sobotu jsme se vydali na náš jarní zájezd. První zastávka byla v podniku SEMO Smržice, největšího výrobce květinových a zeleninových osiv v ČR. Odborný výklad nám poskytl obchodní manažer podniku Ing Peter Gajdoštin. Povyprávěl o historii (dříve SEMPRO), ukázal třídící, čistící i balicí stroje. Protože byla sobota, neviděli jsme stroje za provozu, ale i tak jsme si udělali obrázek o jejich funkci. Viděli jsme řadu skleníků, ve kterých si sami pěstují řadu hlavně hybridních odrůd pro získání kvalitních semen. Byla otevřena také podniková prodejna, kde jsme si mohli v této jarní době podle zájmu nakoupit sazenice zeleniny a bylinek za příznivé ceny.

 

 

 

 

 

Pro plné rozlišení klikni na obrázek

 

Všechny fotografie ze Smržic můžete shlédnout  v této fotogalerii.

 

Dalším plánovaným cílem bylo největší republikové muzeum historických kočárů, které se nachází v malebné vesničce nedaleko Prostějova Čechy pod Kosířem. Muzeum založil ze soukromých prostředků nadšený sběratel pan Václav Obr. Staré bryčky a kočáry objevoval polorozpadlé v různých kůlnách, stodolách i sběrných dvorech. Na jejich restaurování do původní podoby se podílejí mistři polozapomenutých řemesel, jako jsou koláři, kováři, sedláři, prýmkaři. S výstavbou muzea bylo započato v r. 2006 a slavnostně otevřeno v r. 2009, aby nic z toho, co vyrobily ruce našich předků neupadlo v zapomnění a aby světlo kočárových luceren svítilo dalším generacím ( citováno z pamětní desky). Velice poutavý výklad nám poskytla paní Obrová, taktéž velmi zapálená pro tuto zálibu. Postupným restaurováním vznikla úžasná galerie kočárů z doby 1750 – 1920, které vyrobili řemeslníci z Čech a Moravy. Ve sbírce se nachází např. zlatý arcibiskupský kočár, který účinkoval ve filmu o císařovně Sissi, smuteční kočár a největší smuteční kočár všech dob. Na zakoupení tohoto neúplného kočáru a převozu z Itálie, neměl již pan Obr dostatek finančních prostředků. Na jeho zakoupení, rekonstrukci a vybudování nového výstavního prostoru již přispěli lidé sbírkou, Olomoucký kraj i EU. Během roku je pořádávána také řada doprovodných akcí, z nichž uvádím tzv. Josefkol, mezinárodní sraz mistrů řemesel spojený s přehlídkou jízd kočárů s koňskými spřeženími v místním zámeckém parku.

 

 

 

 

 

Všechny fotografie z Čech pod Kosířem můžete shlédnout v této fotogalerii.

 

O tomto zážitku by se dalo psát ještě dlouho, takový na mne udělal dojem. Vzpomínali jsme mezi sebou, kde asi skončil pohřební vůz pana Formánka, který byl samozřejmě mnohem menší, ale který vozil naše zemřelé spoluobčany na jejich poslední cestě. Tento vůz my, dříve narození, ještě pamatujeme. Ten by se do sbírky pana Obra také hodil.

 

 

 

 

 

 

Všechny fotografie z Kroměříže můžete shlédnout v této fotogalerii.

 

Hlavním cílem našeho zájezdu byla celostátní výstava FLORIA Jaro 2013. Výstava v Kroměříži navazuje na tradici zahradních výstav ve Věžkách u Kroměříže. V Kroměříži vznikly díky kvalitnímu zázemí lepší podmínky pro vystavovatele i návštěvníky. Viděli jsme úžasné aranžmá jarních květin, jakou jsou tulipány, narcisy a lilie ve výstavním pavilonu, na ploše potom množství stánků s nabídkou sazenic květin, zelenin, stromků a keřů i zahradních pomůcek. Také nabídka občerstvení byla na vysoké úrovni, ať už ve stáncích nebo samoobslužné restauraci, která poskytovala dostatečnou nabídku hotových jídel s rychlou obsluhou při výdeji. Nasytili jsme se, potěšili pohledem na krásné exponáty i nakoupili podle svých představ. Počasí nám po předchozím deštivém dni velmi přálo a tak jsme se spokojeně navrátili domů.

 

Ing Libuše Peclová, ZO ČZS Šlapanice

 

Krátká videa ze zájezdu můžete shlédnout zde.

 

Zpět

Celkem:
Dnes:
On line:
459331
38
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.