Ing. Martin Bagar, Ph.D. - Biologická ochrana na zahrádce

Informace o odborné přednášce na členské schůzi ZO ČZS Šlapanice, konané v zasedací místnosti orlovny dne 5.května 2014.

Přednášející: Ing. Martin Bagar, Ph.D. z firmy BIOCONT LABORATORY.

Téma: Biologická ochrana ve sklenících, zahradách a bytech.

Přednáška byla rozdělena na dvě základní oblasti ochrany proti škůdcům:

1. Užitečné organizmy proti škůdcům - mšicím, molicím, třásněnkám, sviluškám, smutnicím, slimákům, lalokonoscům, hálčivcům.

2. Přípravky a pomocné prostředky: A. proti škůdcům - molicím, krtkům, mšicím, třásněnkám, sviluškám, mandelinkám, housenkám, obalečům.

  B. proti chorobám – padlí, strupovitosti, plísním, plísni šedé.

Konkrétní přípravky proti škůdcům a chorobám jsou uvedeny v příloze „Ceník pro rok 2014“.

Přednášející se zmínil také o optických lapačích, které slouží k signalizaci výskytu škůdců a k přímé ochraně rostlin před létavým hmyzem. Lapače je vhodné kombinovat s ostatními prostředky biologické ochrany rostlin. Podle druhu škůdců se aplikují : žluté lepové desky, modré lepové desky, lapače škůdců pokojových rostlin, lapače pilatek na slivoních a jabloních, kompletní lapače vrtule třešňové, lepové pásy.

K problematice biologické ochrany rostlin se váže doporučená odborná literatura pro zahrádkáře:

Obrazový atlas chorob a škůdců zeleniny střední Evropy – Hluchý,M.,Rod,J.,Prášil,J.

Ochrana ovocných dřevin révy v ekologické a integrované produkci – Hluchý,M., a kol.

Obrazový atlas chorob a škůdců okrasných dřevin – Tomiczek,Ch.,Cech,T.,Krehan H.,Perny,B.

Zaznamenal: Ing. Stanislav Merta s použitím prospektu fy BIOCONT LABORATORY.

Celkem:
Dnes:
On line:
459359
22
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.