Přednáška Ing Petra Hanzelky – Skalničky v přírodě i na zahradě.


Skalničkami rozumíme buď rostliny, které rostou vysoko v horách nad hranicí lesů, nebo také skupinu rostlin, které můžeme pěstovat na skalkách, uměle vytvořených na zahradách. Pravé alpinky rostou na půdách chudých, za intenzivního slunečního svitu, ale teploty max 15°C, v oblastech, kde leží dlouho sníh. Následuje krátké vegetační období. Podmínky na našich zahradách jim přímo nesvědčí.


Ing Hanzelka postavil svou přednášku na představení záběrů skalniček přímo v přírodě.


Viděli jsme záběry ze Skalistých hor, Dolomit, Himálají z oblastí 3000 až 4000 m n. m., z Alp z výšek 2000- 3000 m n.m., ale i z severního  Norska ve výškách 300 m n.m.( hranice lesa se směrem k severu snižuje),z jižního Řecka, Černé Hory, severní Ameriky, ale i ze skal nad Dyjí u Vranova, ze stepních oblastí u nás, Pálavy.


 

 

 Při pěstování na zahradách je nutno vytvořit takové podmínky, aby co nejvíce odpovídaly přírodním podmínkám, tj. skalkové stavby, buď přímo jen sutě, nebo kameny vyplněné chudou půdou. Pro některé  druhy choulostivějších skalniček je nutno zajistit, aby na ně nepršelo. Buď pěstovat jen ve sklenících, nebo je chránit přístřešky. Bohatými obrazovými ukázkami nám představil různé druhy těchto staveb z botanických zahrad v Praze-Tróji, arboreta MZLU v Brně, Liberci, Ostravě, Paříži, Norska, Holandska, ale i členů klubu skalničkářů.


Sadbu skalniček je možno získat i v supermarketech. Šlechtěné odrůdy však rády vymrzají. Kvalitní nabídku sazenic  poskytují také skalničkáři na svých výstavách, nebo arboreta.

Přednáška byla pro nás inspirací, jak si na svých zahrádkách i při nedostatku prostoru připravit podmínky pro pěstování skalniček.

Zpět na program

Celkem:
Dnes:
On line:
459359
22
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.