Tradiční Věneček 2012ZO ČZS pořádá každý rok na jeho počátku tradiční kulturní akci „zahrádkářský Věneček“. V letošním roce se tato akce konala v sobotu 14. 1. 2012. Věneček byl uspořádán, na základě velké spokojenosti, v prostorném sále sokolovny zvané SOKEC. Celý večer probíhal ve velice dobré atmosféře a velice dobré náladě (viz foto).


Věneček byl zahájen ve 20 hodin předsedou organizace p. Janem Hodou  přivítáním účastníků Věnečku.  K tanci a poslechu nám hrála, jako již předešlých 5  roků, skupina K+R Křenovice, pod vedením šlapanického rodáka p. Vladimíra Kokeše. Krásné tóny moravských písní i moderní hudby potěšily všechny věkové kategorie.  Sál byl dostatečně zaplněn návštěvníky z řad členů a našich příznivců. Parket byl až do ranních hodin zaplněn tanečními páry, na jejichž tvářích zářil úsměv a radost.
Předtančení zajistil již tradičně Národopisný soubor Vrčka. Tanečníci předvedli v prvé části menuet z Nezamyslic a ve druhé části v krojích tance a karičky ze Zemplína.

 


Před půlnocí byl Věneček zpestřen bohatou tombolou. Do tomboly přispělo svými dárky a finanční hodnotou mnoho členů naší organizace. Také naší organizaci přispěly sponzorským darem organizace:

  • město Šlapanice
  • Zahradnictví Alois Musil, které přispělo nejen květinovými dary ale také výzdobou sálu, Bonagro, a. s.
  • Vinotéka Čechova
  • Pálenice p. Koplík
  • Kácení stromů p. Michal Zeman

Tah tomboly byl jako každý rok profesně komentován panem Mirkem Hanákem, místopředsedou  naší organizace.


Rozcházeli jsme se v ranních hodinách s úsměvem na tváři a lahodnými písněmi na rozloučenou. Na přípravě věnečku se podílelo mnoho členů a díky této aktivitě a týmové práci jsme mohli dosáhnout příjemné atmosféry. Poděkování patří všem, kdo se na těchto přípravných akcích účastnili zejména při přípravě tomboly, předprodeji vstupenek, přípravě a úklidu sálu, službě v šatně a pokladní při příchodu na Věneček. Poděkování patří i všem dárcům z řad členů a sponzorům.

Věneček pro rok 2013 je naplánován předběžně na 12. 1. 2013.


Za výbor ZO ČZS
Marta Fišerová

(foto ing. Josef Pecl)

Všechny fotografie jsou k shlédnutí zde.

Celkem:
Dnes:
On line:
459426
16
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.