Výstava Barvy podzimu 2012


Ke konci měsíce října byla uspořádána naší organizací již tradiční podzimní výstava chryzantém a ostatních podzimních produktů z našich zahrad s názvem Barvy podzimu. Byla otevřena 3 dny od 27. 10. do 29. 10. 2012.

Příprava, realizace i úklid výstavy byla plně v režii př. Marty Fišerové.  Příprava byla rozdělena do několika částí:

  • nákup a příprava dekoračního materiálu,
  • přemístění zařízení pro výstavu ze skladových prostor ve sklepě orlovny do sálu orlovny, místa konání výstavy (nábytek, vázy, košíky na ovoce a zeleninu),
  • příprava prostor pro výstavu exponátů (rozmístění zařízení, příprava váz, košíků, zajištění vody pro květiny, pokrytí starého zařízení ubrusy),
  • aranžování přinesených exponátů od zahrádkářů a jejich příznivců,
  • svoz těžších exponátů od vystavovatelů,
  • příprava informačních nástěnek,
  • vytvoření fotodokumentace,
  • zajištění služby při výstavě a mnoho dalších činností.

Při svých výstavách se snažíme vymezit prostor pro mladé zahrádkáře. Naši výstavu obohatily děti zejména výkresy s danou tématikou a aranžérskými výtvory. Část výstavy byla věnována kresbám dětí z mateřské školy Zahrádka,

 dále vzpomínce na šlechtitele chryzantém p. Jana Dvořáka, část méně známým plodům našich zahrad (mišpule, červený ořech, ačokča, dýně Hokaido, kdoule, fialová brambora), ovoci, zelenině.

Podzimní výstava bývá však zaměřena zejména na nejkrásnější květy podzimu-chryzantémy a dle počasí i další květy podzimu jiřiny. Navzdory každoročním obavám z příchodu mrazíků v tomto období  naše výpěstky tato pohroma nepostihla.


A tak jsme se mohli těšit z květů chryzantém, které vypěstovala př. Marta Fišerová,
Alois Musil, Vlasta Krejčová, Anna Hamšíková, Blanka Hrdličková, Božena Plotěná, František Dostál a ostatní členové. Výzdobu  výstavy vhodně doplnily aranžerie př. Anny Hegrové a také řezbářské práce p. Jana Floriana.

Těší nás, že výstavu navštěvuje stále více příznivců podzimních krásek našich zahrad-chryzantém. Výstavu přišli zhlédnout nejen návštěvníci ze Šlapanic a blízkého okolí, ale i ze vzdálených míst naší republiky. V knize návštěv se objevila místa jako Letohrad (VČ),  Štěpánkovice (SM), Dobrá Voda u Křižanova, ZO Chryzantéma Ivančice  apod.


Naši podzimní výstavu navštívili také účastníci ZO ČZS Dýšina (Plzeňský kraj) a také velice vzácná návštěva ministra zahraničí p. Karla Schvarzenberga. Do knihy návštěv napsal při svém odchodu velice pěkná a povzbudivá slova pro naši organizaci:

Děkuji za krásu.

V pondělí 29. 10. dopoledne byla výstava určena zejména pro návštěvu dětí ze škol a školek. Návštěvu přišlo vzhlédnout asi 160 dětí se svými učitelkami. Při svém odchodu nám do knihy návštěv uvedli:

Moc se nám výstava líbila, těšíme se na další.

Tato slova jsou pro ochotné pracovníky, kteří se podíleli na přípravě výstavy, velice povzbuzující.

Na přípravě výstavy se podílelo velké množství ochotných členů ZO. Své exponáty v tomto roce přineslo 34 zahrádkářů, z toho 5 dětí.

Výbor ZO ČZS děkuje všem návštěvníkům za zájem a podporu tradiční výstavy a také všem obětavým členům naší organizace, kteří se podíleli jakoukoli činností na její přípravě.

Zpracovala: Marta Fišerová
Únor  2014

Foto: Ing. Josef Pecl

Celkem:
Dnes:
On line:
459340
3
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.