Zájezd - Hanácká republika

Zájezd ZO ČZS Šlapanice dne 12. 10. 2019  Hanácká republika
Dne 12. 10. 2019 uspořádala naše ZO ČZS podzimní zájezd do hlavního města a ministerstva obrany Hanácké republiky.
První zastavení bylo v pevnosti Fort II-Radíkov. Zde se nás ujal průvodce pan Bednář, se kterým jsme absolvovali komentovanou prohlídku Hanáckého „Sextagonu“, který dříve sloužil jako opevnění města Olomouce. Fort Radíkov je jedna z pevnůstek systému Císařsko-královské Olomoucké pevnosti z roku 1876 a je zapuštěna do kopce za radíkovskou věží. Přesto, že má 6 hektarů, je neviditelná. Svojí konstrukcí je unikátní v celé ČR. Fort Radíkov je kulturní památka.


 


Dalším zastavením byl monumentální barokní poutní chrám bazilika minor Navštívení Panny Marie, který dominuje Svatému Kopečku nad městem Olomouc. Opět zde byla zajištěna komentovaná prohlídka. Mohli jsme vystoupat i na věž baziliky, odkud byla prohlídka okolí s panoramatickým výhledem na Hanou a Jeseníky. Bazilika minor, chrám Navštívení Panny Marie, byl postaven v 2. polovině 17.  století. K budově chrámu přiléhají po stranách boční křídla nesoucí 12 apoštolů a dva světce:  sv. Šebestiána a sv. Rocha. Za kostelem se nachází kaple Panny Marie, která byla zbudována v 18. století. Bazilika minor prochází nyní rozsáhlou rekonstrukcí. Velká část interiéru zakrývá lešení. Doba trvání rekonstrukce je plánována do roku 2020. Tento monumentální chrám byl v květnu 1995 povýšen papežem Janem Pavlem II na baziliku minor. (Bazilika minor (menší bazilika) je od 18. století zvláštní čestný titul, který určitým významným kostelům propůjčuje papež.)
Po návštěvě Svatého Kopečku byl zorganizován společný oběd ve vládní restauraci Hanácké republiky.


     


Po příjemném posezení v restauraci vedla naše cesta do zvonařské dílny Marie Tomášková-Dytrychové v Brodku u Přerova. Zvonařskou dílnu v Brodku u Přerova  založil Josef a Laetitia Dytrychovi v roce 1950. Po našem příchodu jsme byli seznámeni velice zajímavou formou s výrobou zvonů tak, jak se dělala v letech dřívějších i dělá v současnosti. Byla zde možnost nakoupit si suvenýry-velice pěkné dárkové zvonky všeho druhu. Po prohlídce dílny jsme přešli na náměstí Brodku u Přerova, kde se nachází nádherná zvonkohra.  Zvonkohra byla postavena v r. 1999 a poprvé zazněla 1. 1. 2000 v 00:00 hodin. Vyslechli jsme si 3 skladby dle našeho přání. Byl to opravdový zážitek pro všechny účastníky zájezdu. 


  


Podzimní zájezd byl již tradičně ukončen návštěvou burčáku ve vinařství u Křížů ve Viničních Šumicích, kde jsme mohli burčák nejen ochutnat, ale také nakoupit. 
Počasí nám přálo, pan řidič byl velice ochotný a šťastně nás přivezl do Šlapanic a zastavil dle našeho přání.
Podzimní zájezd zorganizoval a řídil p. Bohumil Hanák, jako vždy pro spokojenost nás všech.

Marta Fišerová

Celkem:
Dnes:
On line:
459342
5
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.