Zápis v kronice: přednáška k 25 výročí trvání organizace

 

Záznam v kronice za r.1982

Na paměť příštím generacím – Záznam z přednášky př. Jaroslav Kociána k 25. výročí  trvání ZO ve Šlapanicích

Čas rychle utíká dopředu, Při příležitosti 25letého trvání se na  slavnostní schůzi, konané dne 3.11.1982 můžeme radovat z úspěchů a radostné práce. V posledních pěti letech jsme téměř všechny závazky splnili a některé překročili.
V těchto letech probíhá život ve znamení trochu odlišném, uplatňují se zásady ve vedení nového předsedy př.Tučka. I když část členstva se vším nesouhlasí, skutečností zůstává, že se vykonalo mnoho dobré práce. Práce, která dokresluje krásnou a přitom pravdivou historii 25letého trvání naší ZO. Vždyť to byla celá řada krásných výstav, kterými se může pochlubit jen málo organizací. Odborné a zajímavé přednášky na členských schůzích, hojně navštěvovaných členy, to je velký úspěch.
Život a práce v našem středisku, to nejsou jen suchá čísla a brigádnické hodiny, ale skutečnost, která přináší každému velký užitek. Správné hospodaření s podřadným ovocem znamená uspokojení a k tomu ještě množství lahodného moštu.
Život v zahrádkářských koloniích je opravdu životem radostným.Voda, která byla dříve velkým problémem, ba i někdy snem, dnes na každém místě zavlažuje půdu. Blahodárnost závlahy také ukazuje krásné účinky, hlavně ve větší úrodnosti.
Vzorná pokusná zahrada, která před mnoha lety byla propagována přítelem Šlapanským, dnes již žije a za velké podpory všech členů ovocnářského kroužku za předsednictví př. Zapletala se krásně rozrůstá. Kroužek květinářský, vedený př. Havlíkem, vykročil do života a můžeme si jen přát, aby šel ve stopách ovocnářského kroužku.
Organizace potřebuje více mladých a obětavých pracovníků, nezištných členů ve výboře, zanícených činovníků, kteří by při každém případě dávali krásný příklad jako výstrahu těm, kdož všechny potřeby nechápou dobře. Naše ZO má 424 členů, ale potřebuje více Šmídů, Obdržálků,Večeřů a dalších, kteří nikdy nezklamali.
Zásluhu na dobrém životě naší ZO mají naše ženy přítelkyně. Jest jich  hodně, které uposlechly hlasu dvou Marií, dnes již zesnulé Marie Macháčkové a žijící bývalé předsedkyně Marie Hanzlové. Čím více jich bude, tím bude život v naší organizaci krásnější.
Úkoly, které jsou v současné době před námi, jsou velmi náročné. V obtížnějších podmínkách se musí udržet a zkvalitnit. Proto tedy věnujme plnou pozornost využívání půdy a soustavnému zvyšování její úrodnosti a současně i zkvalitnění ochrany rostlin. Před námi jest mimo jiné úkol zabezpečit růst výroby ovoce a zeleniny a zvýšit objem dodávek pro vnitřní trh. Je i nadále nutné se věnovat otázkám životního prostředí a boji proti všemu, co životní prostředí zhoršuje.
Aby všechno krásné bylo, jest třeba klidně hledět vstříc lepší budoucnosti. Co ji rodí a tvoří, to určuje naše duše, ale také krásná krajina naší vlasti. Lidská práce dává naší zemi novou tvář, tvář bez vrásek, bez slzí, tvář, která vidí všechno krásně.
Ať již nikdy nezakusíme to strašné, co přinášely poslední války!
Ať naše ZO do příštích let jde kupředu, ať nikdy nezanikne, ať jde ve znamení  trojhvězdí chryzantémy, tulipány, jiřiny, ať jde po kolejích, které položili ti, kteří to vždy dobře myslí.


Z kroniky opsala Ing Peclová    6.11.2013

 

Zpět na historii

Celkem:
Dnes:
On line:
459342
5
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.