Prof. Ing. Vojtěch Řezníček: Vývoj pěstitelských tvarů ovocných dřevin

Prof. Ing. Vojtěch Řezníček nás detailně seznámil s vývojem pěstitelských tvarů ovocných dřevin. Seznámil nás s historií a také se současností.

Dříve se vysazovaly velké tvary dřevin – např. Panenské jablko. V současnosti se vypřednostňují spíše malé koruny, aby veškeré práce byly prováděny ze země.

Dále nám Prof. Ing. Řezníček popsal tvary korun, jejich význam, zmínil se o době výsadby dřevin, šlechtitelské práci a předal nám mnoho dalších informací z této oblasti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška byla také doprovázena promítáním dataprojektorem.

Na závěr přednášky odpověděl Prof. Ing. Řezníček mnoho dotazů od účastníků členské schůze např.

Kolik je třeba postřiků na ovocných stromech za rok? Záleží na počasí – 7-12.

Kdy se mají řezat stromy? Jsou dvě období – zimní – jabloně, hrušně, dále letní -  peckoviny – do konce srpna.

Kdy řezat stromy, aby se nevytvářely letorosty? Obrůstání podporuje jarní řez, letorosty je nutné v květnu vylamovat, ne stříhat.

Co s velkým množství plodů na broskvi? Nutně probírat, nechat 2-3 plody na 12 cm od sebe. Je nutné vystřihovat vnitřní výhony, nepřetěžovat stromy.

Jak bojovat proti rzi hrušňové? Je to onemocnění, jehož hostitelem je jalovec. Je nutné na podzim listí z napadené hrušně zlikvidovat, postřik proti strupovitosti je možné aplikovat před květem. Rez hrušňová reaguje také na počasí. 


Marta Fišerová

Celkem:
Dnes:
On line:
459359
22
2
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.