Zájezd 6.10. 2018 – Boskovštejn, Miroslav, Bohutice


Dne 6. 10. 2018 se uskutečnil druhý plánovaný zájezd ZO. V plánu bylo navštívit muzeum kol v Boskovštejnu, zámek Miroslav, bylinnou zahradu v Suchohrdlech a zájezd byl plánován zakončit v Bohuticích na burčáku.
Vyjeli jsme v ranních hodinách plně obsazeným autobusem. První zastávkou bylo muzeum kol v Boskovštejnu. Je to největší muzeum cyklistiky na světě. Muzeum je umístěno v gotické tvrzi z roku 1550. Jsou zde např. expozice závodních silničních kol počínaje rokem 1880 do současnosti, dále největší expozice jízdních kol s dřevěnými rámy, unikátní expozice vývoje horských kol počínaje rokem 1984, rozsáhlá sbírka přehazovacích systémů jízdních kol z celého světa z let 1890-2012, expozice různých typů tzv. Vysokých kol ale také spousta doplňků a dalších předmětů vztahujících se ke světu jízdních kol, jednoho z fenoménů dvou předešlých století, ale i dnešní doby.


 

 

 

 


Po prohlídce muzea jsme se občerstvili kávou, nakoupili suvenýry v obchodě muzea a vydali se na cestu do Miroslavi. V Miroslavi jsme nejdříve poobědvali v restauraci Slávie, kde byl již objednán pro účastníky zájezdu oběd dle jejich výběru.


 

 


Po poledním občerstvení jsme navštívili zámek Miroslav. Nachází se v centru města. Původně pozdně gotická vodní tvrz byla postupem času přestavována. V současnosti je částečně rekonstruovaný zámek ve vlastnictví města Miroslav a slouží výstavním účelům.  Od roku 2015 je na zámku vystavena Slovanská epopej jako velkoformátové puzzle skládající se ze 163 000 dílků. Architekt Zdeněk Fránek v zámku vystavuje modely rozhleden, obytných domů i veřejných budov, ať byly realizovány či nikoliv. Zámek je chráněn jako kulturní památka.


 

 

 

 

 

 


Další cíl naší cesty byla návštěva bylinné zahrady v Suchohrdlech. Z rodinných důvodů se nám však majitel bylinné zahrady nemohl věnovat a tak jsme pokračovali do posledního cíle našeho zájezdu do Bohutic, kde na nás již čekal výborný burčák.
Po nakoupení burčáku a také vína jsme se vydali k domovu.
Zájezd byl velice kladně hodnocen účastníky zájezdu. Děkujeme p. Bohumíru Hanákovi za jeho zajištění a těšíme se na další cesty se zahrádkáři.
Marta Fišerová

Celkem:
Dnes:
On line:
459342
5
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.