Tradiční zahrádkářský Věneček

První kulturní akcí roku 2018 ZO ČZS ve Šlapanicích bylo pořádání již tradičního "zahrádkářského Věnečku“. V letošním roce se konal  20. 1 a. byl  dle zápisů v kronice v pořadí již šedesátý.  První zahrádkářský Věneček byl organizován v roce 1958.

Sál na zahrádkářský Věneček byl vyzdoben květinovou výzdobou ze zahradnictví p. Aloise Musila. Po uvítání hostů předsedou organizace Ing. Jiřím Procházkou byl Věneček zahájen předtančením Národopisného souboru  Relíček, který zatančil Menuet z Nezamyslic a následoval párový gotický tanec Galliarda, který zatančil Národopisný soubor Vrčka.  Vystoupení bylo oceněno bohatým potleskem účastníků Věnečku.


 

 


Po dvanácti letech, na četné přání pravidelných účastníku Věnečku,  byla změněna hudba. Celých 12 roků nám na Věnečku hrála skupina  K+R z Křenovic pod vedením šlapanického rodáka p. Vl. Kokeše. Bylo to těžké rozhodování, neboť tato hudba má také mezi pravidelnými účastníky Věnečku mnoho příznivců. (Dokonce někteří na Věneček z důvodu změny hudby nepřišli). „Změna je prý život“ a tak jsme nakonec po ročním rozhodování vyhověli těm, kteří žádali změnu.  Skupina Duo Jam Miros zahrála skladby pro každou věkovou skupinu. Sál byl plný tanečních párů až do ukončení. Změna hudby byla pozitivně hodnocena od většiny účastníků.Věneček také obohatila již tradiční bohatá tombola, kterou komentoval p. Bohumír Hanák.


 


 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této tradiční kulturní akce jakoukoliv činností, dárkem věcným nebo finančním do tomboly, dále všem sponzorům, Národopisnému souboru Relíček a Vrčka a všem příznivcům zahrádkářů, kteří se Věnečku pravidelně zúčastňují.


 


K nejvěrnějším sponzorům patří: město Šlapanice,  zahradnictví  Musil, Bonagro a. s., Vinotéka Čechova, Oseva Agro Brno, Aromatica CZ s. r. o. a v letošním roce jsme získali sponzorství od  obce Ponětovice a Kadeřnictví Anežky Umláškové. 

Příští Věneček je plánován na 19. 1. 2019 na sokolovně s hudbou Duo Jam Miros.

Těšíme se na setkání s Vámi na dalších kulturních akcích naší organizace v roce 2018.


Za ZO ČZS zpracovala:
Marta Fišerová

Celkem:
Dnes:
On line:
459331
38
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.