Aktuality z ČZS

    Na této stránce Vás informujeme o těch nejdůležitějších informacích, které přináší oficiální Web ústředí Českého zahrádkářského svazu www.zahradkari.cz.

 

Členské známky od roku 2024 podraží

     Inflace a s tím také zdražování všeho na co jen pomyslíte, dopadá také na zahrádkáře. Prakticky všechny základní organizace, územní sdružení a také ústředí ČZS se potýká s vysokými cenami za energie a služby do kterých také patří nedávno avízované opětovné zdražení poštovních známek.  V neposlední řadě kancelářské potřeby a cen za pronájmy, vytápění a podobně. Zvýšení ceny předplatného časopisu Zahrádkář od roku 2023 již také předplatitelé zaznamenali.

   Bylo jen otázkou času, kdy ústředí ČZS navrhne republikové radě ČZS (dále jen RR) projednat stávající výši členské známky (150,- Kč), která je v porovnání s členskými příspěvky ostatních zájmových spolků a organizací nejnižší ze všech a v současné době je dle ekonomických ukazatelů prezentovaných ústředím ČZS již neudržitelná a všem zasvěceným (pokladníkům u ZO, účetním a ekonomům na ÚS a ústředí ČZS) bylo jasné, že situace je dlouhodobě neudržitelní i přes maximální snahy o úspory.

   A právě bod číslo 9. Úprava členského příspěvku od roku 2024 se objevil v programu 5. zasedání republikové rady ČZS, svolané ústředím ČZS 22. října 2022 na ŠOŠ Jarov od 9.00 do 15.00 hodin.

   Dlouhá diskuse, nesouhlasná stanoviska, argumenty a na druhé straně vyjádření podpory návrhu ústředí ČZS navýšit členský příspěvek o 100 %, tedy na částku 300,- Kč od roku 2024, trvalo dlouho a bouřlivě. Nakonec diskuse  vyústili k podání tří protinávrhů, o kterých se postupně hlasovalo. U posledního protinávrhu, na kterém se členi RR na svém zasedání drtivou většinou hlasů shodli, se jednalo především o formulaci Usnesení z 5. zasedání RR k bodu číslo 9., ve kterém RR uložila ústředí ČZS zaslat všem ÚS ČZS odůvodnění, proč ke zvýšení na částku 300,- Kč za členskou známku dochází s tím, že jednotlivá představenstva ÚS ČZS toto navýšení vysvětlí svým ZO, která mají ve své působnosti.

   Naše PÚS ČZS Mladá Boleslav si plně uvědomuje současnou finanční situaci našich členů a že se nejedná jen o výši členského poplatku, ale, také o další poplatky spojené s členstvím u základních organizací ČZS. Když si ovšem podrobně přečtete přiložený dokument „Změny členských příspěvků od roku 2024“ (odkaz na dokument Zde) zjistíte, že dochází k úpravě například podílů pro naše základní organizace na částku 100,- Kč z členskou známku, ale také podíl pro ÚS ve výši 70,- Kč za každou prodanou členskou známku. A právě tyto navýšené prostředky pro ZO a ÚS jsou dnes důležité pro nadcházející činnost a záměry, které do budoucna máme společné. To jsou rozvoj, propagace naší činnosti a získávání nových členů a pozemku pro zřízení nových zahrádkářských osad (platí pro našeho představenstvo ÚS), podpora moštáren, práci s dětmi a v neposlední řadě snahu vybudovat vlastní zázemí (zasedací místo) PÚS Mladá Boleslav, což doposud nemáme a přináší to našemu ÚS v dnešní době značné potíže.

   Sice již byl rozeslán zpracovaný program jednání členů územní rady (ÚR) ČZS Mladá Boleslav cestou „Informačního sdělení“ číslo 8. (Odkaz Zde), (Přehled všech IS naleznete Zde), ale tento bod se zástupci všech ZO (členy ÚR) na zasedání dne 19. listopadu 2022 od 10.00 hodin v restauraci U Měšťáků zařadíme a podrobně projednáme. Seznámíme vaše zástupce s okolnostmi, proč naše ÚS se připojilo a nakonec váš zvolený zástupce př. Michael Šilinger v RR hlasoval pro tento nezbytný krok.

   Představenstvo ÚS věří, že zvýšení členských známek nebude představovat pro většinu našich členů vážný problém a již dnes pracujeme společně s ústředím ČZS na tom, aby se vám vynaložené zvýšené finanční prostředky na členství vrátili zpět v podobě různých benefitů, odměn aktivních členů a podpory akcí, které pořádáte v rámci vaší činnosti. Podívejte se také do fotogalerie.


Dny otevřených dveří – Přehlídky odrůd zelenin na šlechtitelských stanicích v Lednici (26.8.2022) a ve Svijanském Újezdu (24.9.2022) zveme co největší počet zahrádkářů a zahradníků (včetně „balkónových“ a „terasových“).

Věřím, že naši společnost ze Zahrádkáře a jistě i z vlastní zkušenosti při pěstování zeleniny dobře znáte.

 

V letošním roce jsme se rozhodli dělat ještě více pro osvětu o českém zelinářství, a ještě více propagace našich odrůd zelenin.

Rozšiřujeme tedy i naše prezentační aktivity směrem k drobným pěstitelům.

A jak líp to dělat, než ukázkou výpěstků z našich osiv?!

 

Organizujeme letos hned dva Dny otevřených dveří – Přehlídky odrůd zelenin na našich šlechtitelských stanicích v Lednici (26.8.2022) a ve Svijanském Újezdu (24.9.2022) a rádi bychom na nich přivítali co největší počet zahrádkářů a zahradníků (včetně „balkónových“ a „terasových“).

 

Je jen logické, že k návštěvníkům, kteří si zaslouží nejvíce naší pozornosti a o které velmi stojíme, patří členové Českého zahrádkářského svazu.

Kliknutím na obrázky v podpisu se dostanete na Události na Facebooku.

Součástí naší Přehlídky v Lednici bude i otevření Tematických zahrad Zahradnické fakulty Masarykovy univerzity – pozvánku též přikládám.

 

 

 

Protože chceme program a organizaci Přehlídek naplánovat ke spokojenosti všech zákazníků, prosíme účast výprav nad 10 osob potvrdit (vč. počtu osob) na e-mailové adrese office@moravoseed.cz nebo na tel. čísle 519 510 252.

 

 

 


Upřesnění k registraci na oslavu 65. výročí ČZS

Vážení zahrádkáři,

připomínáme Vám připravované oslavy 65. výročí Českého zahrádkářského svazu pořádané ve dnech 19. až 21. 8. 2022 na Mělníku (pozvánku s detaily naleznete v příloze tohoto mailu).

   Jelikož jsme zjistili, že někteří z Vás měli problémy s registrací (přestože proběhla úspěšně), obracíme se na Vás s žádostí o její kontrolu:

1) Přihlaste se pod svým telefonním číslem, své registrace uvidíte vyznačené žlutě.

2) Zavolejte na telefonní číslo 770 602 120 (všední dny od 9:00 do 18:00), kde Vám s kontrolou či novou registrací rádi pomůžeme.

Registraci proveďte nejpozději do středy 17. 8. 2022.

 

Exkurze, odborné přednášky a společenský sobotní večer včetně občerstvení jsou pro členy ČZS zdarma!

Členové si v případě zájmu hradí ubytování (350 Kč/noc), stravu (snídaně 65 Kč, oběd 130 Kč), vinařskou degustaci (250 Kč/os.)

   Budeme moc rádi, pokud se akce zúčastníte a těšíme se na společné setkání s Vámi.

S pozdravem,

Stanislav Kozlík,

předseda ČZS, z.s.

Aktualizováno dne 5. 8. 2022


Pozvánka na oslavy 65.výročí ČZS

Průvodní dokument naleznete Zde (opravená verze) a registrovat se můžete na stránkách ČZS Zde.

Aktualizváno dne 5. 8. 2022


Výstava květin na výstavišti v Lysé nad Labem

Výstavy květů na výstavišti v Lysé nad labem se zůčastnili zástupci našeho územního sdružení ČZS Mladá Boleslav. Jak to tam vypadalo si můžete přečíst Zde a ve fotogalerii Zde naleznete pár záběrů z této výstavy.

Aktualizováno dne 16. 7. 2022


Zasedání republikové rady ČZS opět "naživo" - Praha, hotel PRAMEN

   Po delší době se podařilo ústředí ČZS zorganizovat opět „naživo“ zasedání Republikové rady ČZS (RR). V době Covidové se zasedání konalo převážně distanční formou (poznámka autora). Zasedání RR se uskutečnilo ve dnech 11. a 12. června 2022 v hotelu Pramen – Praha od 10:00 hodin.

   Za územní sdružení ČZS Mladá Boleslav se zasedání RR účastnil máš předseda představenstva územního sdružení a člen RR pan Michael Šilinger. Na dvoudenním jednání se řešilo spoustu témat, mezi ty hlavní patřili první poznatky z implementace Zahrádkářského zákona v praxi, dále pak návrh nově upraveného „Metodického pokynu pro oceňování“, které měla RR projednat a schválit a horké téma – přechod na elektronickou evidenci členské základny u ZO v rámci celého ČZS a s tím související vydávání elektronických členských známek (v podobě QR kódu – poznámka autora). V průběhu zasedání došlo také k předání ocenění těm, kteří se významně podíleli na tvorbě a následně přijetí zahrádkářského zákona. Těm osobně předal ocenění předseda ČZS pan Stanislav Kozlík a od přítomných členů RR se oceněným dostalo poděkování v podobě potlesku.

 Jak jste si již asi všimli termínu konání zasedání RR, došlo k významné změně. RR ČZS se již nebude zasedat 2x ročně (na jaře a na podzim), ale pouze jedenkrát ročně v měsíci červnu.

   Důvody jsou jasné – nejistá epidemiologická situace v jarních a podzimních měsících a také při dnešních cenách komodit, energií a pronájmů musíme řešit také ekonomickou stránku. Pokud máme posoudit rozhodnutí zasedat pouze jedenkrát ročně, tak členi RR se usnesli podpořit návrh ústředí ČZS. Bylo konstatováno, že se to dá bez větších problémů realizovat, což ukázalo toto poslední zasedání, na kterém přítomní delegáti RR stihly projednat veškeré důležité body.

   Co je důležité pro naše územní sdružení ČZS Mladá Boleslav a vyplynulo to také z jednání RR ČZS je to, že jsme za poslední dobu odstranili spoustu nedostatků a konečně sklízíme body za aktivitu. Zbývá ještě doladit poslední věc, na které intenzivně pracujeme a doufáme, že se nám to podaří do konce tohoto roku. Pak se můžeme vrhnout na věci, které máme stanovené v usnesení z konference ČZS Mladá Boleslav.

   V závěru zasedání RR ČZS dne 12. 6. 2022 se hlasovalo o přijetí usnesení, které bylo přijato a seznámit se s obsahem usnesení můžete v odkazu Zde.


Aktiv hospodářů ÚS ČZS 2022

                     Určeno všem předsedům ÚS ČZS

Č.j.:  114/2022                                                                                                                                              V Praze dne: 25.4.2022

Zveme Vás na aktivy funkcionářů ÚS ČZS, kterého by se měli zúčastnit nejen hospodáři ÚS, ale též předsedové ÚS a předsedové KK ÚS ČZS (případně člen KK)

Semináře se budou v letošním roce  konat v šesti střediscích:

Častolovice, Olomouc, Plzeň, Brno, České Budějovice a Praha

 

!!!!!!!Jízdné bude hrazeno v ceně veřejné dopravy.!!!!!!

 

Na aktivech bude zajištěno občerstvení ( káva, čaj, min. voda a sušenka).

 

Přehled všech porad, jejich termíny a místa konání naleznete Zde.


Možnosti floristických seminářů pořádané Ústředím Českého zahrádkářského svazu

Ústředí ČZS, tak jako každý rok uveřejnilo informace týkající se "Floristických kůrzů pro letošní rok 2022. V odkazu níže se můžete seznámit s obsahem těchto kurzů, ktzeré se dělí na tři ohruhy s možností získání osvědčení u prvních dvou variant. Poslední varianta je doplňkový kurz.

První varianta se uskuteční ve dnech 9 a 10. dubna 2022 přímo na ústředí ČZS, Rokycanova 318/15, Praha 3 - Žižkov.

Druhá varianta se uskuteční dle zájmu od členů ZO a ÚS ČZS a proběhne u ZO nebo ÚS v rámci ČR. Lze jej také uspořádat na ústředí ČZS.

Třetí variantou je "Doplňkový kurz na příní ZO či ÚS.

Jedná se o možnost volby nabízených témat, termíny dle dohody s lektorem kurzu (všední den i víkend)
1. Svatební floristika
2. Adventní věnce, girlandy, festony
3. Dekorace slavnostních míst (svatby, pohřby, narozeniny)
4. Téma na přání

Dvoudenní kurz od 9:00 až 18:00 (oba dny)

Vice se dozvíte v sekci "Školení a přednášky" Zde.


Zpravodaj zákon č. 221/2021

OBSAH

 • Úvod předsedy ČZS
 • Jak vznikl Zahrádkářský zákon
 • Petice na podporu přijetí zahrádkářského zákona
 • Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářská zákon)
 • Důvodová zpráva
 • Historie projednávání zahrádkářského zákona
 • Co upravuje zahrádkářský zákon
 • Právní vztahy vzniklé přede dnem účinnosti zahrádkářského zákona
 • Historie vzniku zahrádkářských osad
 • Právní předpisy důležité pro vznik, rozvoj a fungování zahrádkářských osad
 • Řekli o zahrádkářském zákonu
 • Hlasování o přijetí zahrádkářského zákona

Zpravodaj vyšel 3. 9. 2021

Zpravodaj z/2021 ve formátu .PDF ke stažení


Sněmovna stvrdila zahrádkářský zákon

   Novinky.cz (ČTK 25. 5. 2021 v 18:50) Informovala na svém webu : (Citace) Tuzemští zahrádkáři se po mnoha letech téměř jistě dočkají svého zákona, který například zakotví veřejnou prospěšnost zahrádkářské činnost. Sněmovna v úterý opakovaně schválila zahrádkářský zákon, který jí vrátil Senát s pozměňovacím návrhem. Senátoři z něj chtěli vypustit některá ustanovení, například pasáž o kulturních hodnotách zahrádkářské činnosti nebo ustanovení podrobně upravující pachtovní smlouvu na pozemky pro zahrádkářské spolky. Zákon nyní dostane k podpisu prezident.

Zákon má za cíl především upravit postavení a veřejnou prospěšnost zahrádkářského hnutí v českém právním řádu. Zákon definuje například zahrádkářské osady nebo podmínky pachtu pozemků. Upravuje možnost Státního pozemkového úřadu nebo obcí přenechat pozemky k zahrádkářské činnosti. V účinnosti má vstoupit prvním dnem šestého měsíce po vyhlášení ve sbírce. To by mohlo odpovídat letošnímu listopadu či prosinci.

Pokračování naleznete Zde.


Zahrádkářský zákon se vrací do Poslanecké sněmovny

   Dne 17. března se dostal návrh zahrádkářského zákona na projednání na plénum Senátu ČR. V tento den byly na programu jednání Senátu dva body týkající se zahrádkářského zákona. Před zahrádkářský zákon bylo předřazeno projednávání Petice na podporu jeho přijetí. Za petiční výbor byli na projednávání petice přizvání zástupci petičního výboru Stanislav Kozlík a JUDr. Pavel Rus. Oba dva měli možnost vystoupit a přednést své argumenty vedoucí ke vzniku petice a na podporu přijetí samotného zahrádkářského zákona. Dále byli přizváni zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí. Po přednesení úvodních příspěvků pozvaných zástupců dotčených institucí, proběhla diskuze senátorů k tématu zahrádkaření a jeho prospěšnosti pro společnost.

   V následném hlasování č. 39 přijal Senát Usnesení č. 146, ve kterém Petici pro přijetí zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (senátní tisk č. 42) schvaluje jako důvodnou. Celý průběh projednávání petice si můžete prohlédnout nebo přečíst stenozáznamy v tomto odkaze: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=13&IS=6676&D=17.03.2021#b21942

   Hned dalším bodem programu bylo projednávání zahrádkářského zákona (senátní tisk č. 49). Jako host byl pozván pouze zástupce předkladatelů zákona poslanec Adam Kalous, který představil zákon a důvody které vedly k jeho vzniku a předložení. Následovala bouřlivá diskuze senátorek a senátorů trvající 3 hodiny.

Pokračování naleznete Zde.


Děkujeme za petici, Zahrádkářský zákon je již v Senátu

   Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří přispěli podpisem pod naši petici za přijetí Zahrádkářského zákona. Celkem se nám sešlo přes 23 tisíc podpisů, kterých se velmi vážíme a všechny jsme je předali do Senátu Parlamentu České republiky.

   V Senátu se projednávání zahrádkářského zákona ujala senátorka Ing. Jaromíra Vítková. Předseda ČZS Stanislav Kozlík a člen petičního výboru Pavel Rus dostali 15. února v Senátu příležitost představit Zahrádkářský zákon a jeho význam a záměr před senátory na veřejném slyšení. Zákon podpořil před senátory i zástupce předkladatelů poslanec Adam Kalous a další.


VYHLÁŠKA č. 589/2020 MPSV

ze dne 21. prosince 2020

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,20 Kč,

b) osobních silničních motorových vozidel 4,40 Kč.

Stravné

§ 2

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 91 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 138 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 217 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 91 Kč až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 138 Kč až 167 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 217 Kč až 259 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 4

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 27,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 31,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty,

d) 5,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

§ 5

Vyhláška č. 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.


 

Všem ÚS a ZO - Rozhodování mimo členskou schůzi prodlouženo do 30. 6. 2021

 

Vážení předsedové a členové výborů ZO a představenstva ÚS,

 

dovoluji si Vás informovat, že možnost hlasovat per rollam, tj. mimo členskou schůzi, korespondenčně (poštou, mailem) byla novelou zákona č. 191/2020 Sb. prodloužena z 31. 12. 2020 do 30. 6. 2021, viz níže § 18 odst. 2 zákona. Jinak bližší informace, jakož i vzor pro korespondenční hlasování naleznete na: https://www.zahradkari.cz/czs/index.php?str=149

 

HLAVA IV

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K PRÁVNICKÝM OSOBÁM

§ 18

(1) Práva a povinnosti podle § 20 až 22 vznikají jen v době trvání mimořádného opatření při epidemii, v jehož důsledku je znemožněno nebo podstatně znesnadněno konání zasedání orgánu právnické osoby, nejdéle však do 31. prosince 2020, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Ustanovení § 19 se použije do 30. června 2021 bez ohledu na trvání mimořádného opatření při epidemii.

 

Pokračování naleznete Zde.


Už jen Senát a pak podpis Prezidenta ČR

Vážení přátelé,

   dne 20. 1. 2021 prošel úspěšně poslaneckou sněmovnou návrh Zahrádkářského zákona. Napomohla tomu jistě souhra několika faktů. Díky předchozím pokusům jsme získali zkušenosti s průběhem legislativních procesů. Významnou roli sehrála i pomoc pana ministra zemědělství ve spolupráci s legislativním odborem MZe. Na naši stranu se podařilo získat i premiéra a vyjednat podporu napříč politickým spektrem. Tato část cesty byla úspěšně zakončena hlasováním ve 3. čtení, kdy se pro přijetí tohoto zákona vyslovilo 81 poslanců ze 100 přítomných. Pro přijetí zákona hlasovali poslanci ANO, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, Piráti, SPD a STAN. Poslancům těchto stran patří naše poděkování. Naopak proti byly tradičně poslanci ODS a TOP09. Kompletní výsledky hlasování  najdete na tomto odkazu https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=75019&l=cz

   Legislativní cesta návrhu Zahrádkářského zákona pokračuje do Senátu, a pokud nám budou senátoři nakloněni podobně jako jejich kolegové poslanci, mohl by návrh pokračovat rovnou k podpisu panem prezidentem. V průběhu období příprav a jednání o podpoře Zahrádkářskému zákonu jsme absolvovali celou řadu jednání i se senátory. Bohužel, v podzimních volbách došlo k výměně určité části senátorů a některé předjednané dohody již nelze naplnit. I mezi senátory lze najít zapálené zahrádkáře a snad tím pádem i podporovatele našeho zákona. Jen je potřeba se jim nyní náležitě a mohutně připomenout. Senát má na projednání zákona 30 dnů.

Je nutné intenzivně jednat s každým senátorem a zdůraznit pozitivní přínosy zahrádkaření jako činnosti veřejně prospěšné. Vyzdvihnout nutnost právní ochrany především ve věci smluvních podmínek při sjednávání pronájmů a pachtů pozemků k zahrádkářské činnosti.

   Byla by škoda, abychom v této fázi usnuli na vavřínech a přestali hledat podporu v Senátu. Veškeré dosavadní úsilí a obrovské nasazení i mnohých z Vás, kteří jste pomáhali sbírat podpisy pod petici, by přišla vniveč. Petici s více než 23 000 podpisy předáváme do Senátu. Vybojovali jsme již několik bitev, ale ještě není vyhráno.

V této souvislosti se na Vás obracíme s prosbou o pomoc a spolupráci. Oslovte prosím každý z Vás, ve svém obvodu, svého senátora, ať již je za jakoukoli stranu. Vždyť senátoři by měli být osobnosti, které hlasují sami za sebe, ze svého přesvědčení a nejsou tak svázáni stranickou disciplínou. Pokud hájí zájmy občanů svých obvodů, měli by je také vyslyšet. Přijetím Zahrádkářského zákona pomohou mimo jiné:

 • ochránit zemědělský půdní fond a zachovat městskou zeleň,
 • zmírnit dopady klimatických změn a zachovat zadržování vody v půdě,
 • podpořit druhovou rozmanitost a pestrost krajinného rázu,
 • utvářet vztah mladé generace k přírodě a podmínky pro mezigenerační soužití,
 • k samozásobení ovocem a zeleninou a tím i ke snižování uhlíkové stopy.

 Nezasloužíme si stejnou podporu a legislativní ukotvení jakou mají zahrádkáři v Německu, Rakousku, Francii, Lucembursku nebo i v Polsku, na Slovensku a jinde?

Děkujeme za podporu.

Předseda ČZS Stanislav Kozlík


Zahrádkářský zákon prošel druhým čtením

   Za posledních deset let bylo v rámci ČR zrušeno na 2000 zahrádkářských kolonií. Zastavit tento trend, posílit jejich ochranu a zajistit, aby nadále plnily smysluplně svou funkci, se snaží Český zahrádkářský svaz.

Předseda ČZS Stanislav Kozlík aktivně pracuje na úpravě postavení a veřejné prospěšnosti zahrádkářského hnutí v českém právním řádu již několik let. Aktuální – již čtvrtý pokus uchopit zahrádkářskou činnost legislativně je prozatím, jak okolnosti nasvědčují, na nejlepší cestě k úspěšnému dovršení celého procesu. Intenzivním vyjednáváním se podařilo zajistit podporu sedmi parlamentních stran, které návrh zákona, dne 31. 1. 2020 posunuly do druhého čtení, které bylo oddáleno Covidem. 

Nyní bude následovat posouzení zemědělským výborem a výborem pro veřejnou správu, vypořádání připomínek a pozměňovacích návrhů. 

Tím ale naše snahy nekončí, právě naopak, jsme stále na začátku a čeká nás ještě dlouhý boj za uznání zahrádkářské činnosti jako veřejně prospěšné. Na podporu zdárného pokračování legislativního procesu byl dne 4. 2. 2020 uspořádán předkladatelem zákona Adamem Kalousem seminář v prostorách poslanecké sněmovny. Úvodního slova, ve kterém přítomné seznámil se stanovisky ČZS k jednotlivým ustanovením návrhu zákona a odůvodněním snahy o jeho přijetí, se ujal předseda ČZS Stanislav Kozlík.

Více se dozvíte Zde.


PER ROLLAM rozhodování mimo zasedání - korespondenčně

Vážení zahrádkáři,
rozhodování per rollam, tj. mimo zasedání, stanovy svazu neupravují, protože primárně je kladen důraz na to, aby bylo rozhodováno přímo na zasedání příslušného orgánu. Za současného stavu, kdy trvají mimořádná opatření při epidemii, je možné rozhodovat mimo zasedání přímo na základě nově přijatého zákona.

   Dne 24. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2. Zvláštní opatření ve vztahu k právnickým osobám (tj. i k organizačním jednotkám svazu) platí jen v době trvání mimořádných opatření při epidemii, nejdéle však do 31. 12. 2020.

Tento zákon mimo jiné rozšiřuje v § 19 možnost rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků v době trvání mimořádných opatření při epidemii i pro ty právnické osoby, které možnost rozhodování mimo zasedání nemají vůbec ve stanovách upraveny.

O možnosti rozhodovat mimo zasedání musí nejprve rozhodnout statutární orgán organizace (u základní organizace je to výbor, u územního sdružení představenstvo). Návrh na rozhodnutí mimo zasedání musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen vyjádřit. Lhůta k vyjádření by měla činit alespoň 15 dnů.

Pokud základní organizace má k dispozici emailové adresy svých členů, je možné uskutečnit hlasování korespondenčně po emailu, popř. poštou u osob, které nemají emailovou adresu. Doporučujeme rozhodovat mimo zasedání pouze o nejnutnějších záležitostech jako schválení hospodaření a rozpočtu, účelových příspěvků a nutných oprav či investicí přesahujících částku 30.000 Kč. Ostatní záležitosti doporučujeme schválit v příznivější době přímo na zasedání s osobní účastní členů, až to epidemiologická situace dovolí.

NÁVOD na hlasování mimo zasedání členské schůze základní organizace:

(Základní organizace si přizpůsobí podle svých potřeb. Tento vzor mohou využít i územní sdružení pro zasedání rady s tím, že je potřeba přizpůsobit terminologii.)

ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

 

Adresáti: všichni členové ZO

 

Výbor Základní organizace Českého zahrádkářského svazu _______________________

IČ: _______________rozhodl o možnosti využití hlasování formou per rollam, tj. mimo zasedání členské schůze, v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, z důvodu přijatých mimořádných opatření státu při epidemii a s ohledem na zdraví našich členů.

 

Výbor předkládá tímto členům organizace k přijetí tato navrhovaná usnesení:

 

1. „Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření za rok ___________ .“

Zpráva o hospodaření byla zaslána s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání a je vyvěšena na úřední desce v osadě.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

 

 

 

 

2. „Členská schůze schvaluje rozpočet na rok ____________ .“

Rozpočet byl zaslán s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání a je vyvěšen na úřední desce v osadě.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

 

 

 

 

3. „Členská schůze schvaluje účelové příspěvky na rok _________ v celkové výši _________ Kč se splatností do ____________ .“

Podklad k výši jednotlivých účelových příspěvků a splatnosti byl zaslán s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání a je vyvěšen na úřední desce v osadě.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

 

 

 

 

4. „Členská schůze schvaluje nutné opravy a investice podle soupisu.“

Soupis nutných oprav a investicí byl zaslán s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání a je vyvěšen na úřední desce v osadě.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

 

 

 

 

ÚDAJE O HLASUJÍCÍM ČLENOVI:

Jméno a příjmení: ______________, 

Datum:______________,  Podpis: ______________, 

 

INSTRUKCE K HLASOVÁNÍ:

Hlasujte tak, že vyplněný formulář zašlete emailem na adresu: ______________,
nebo podepsaný odešlete poštou na adresu: _____________,
nebo podepsaný předejte předsedovi panu _________________,
nebo podepsaný vhoďte do schránky na adrese: _____________________, 

NEJPOZDĚJÍ DO _________________ .

 

Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů základní organizace. V případě, že usnesení z Vaší strany neobdržíme v uvedené lhůtě, má se zato, že jste nehlasovali.

O výsledku hlasování budete informováni bez zbytečného odkladu emailem nebo vyvěšením na úřední desce v osadě.

Děkujeme za Vaši účast na tomto hlasování.

Datum:

Za výbor

 

______________                                                                      ______________
Jméno a příjmení                                                                      jméno a příjmení
Předseda                                                                                  člen výboru

 

Vzor si můžete ve formě editovatelného souboru .doc stáhnout zde.


Změna termínu zasedání Republikové rady

Vážení přátelé,
 
sdělujeme Vám změnu termínu konání podzimního zasedání RR ČZS :
 
14.11 - 15.11.2020
 
v hotelu Pramen při SOU Gastornomie a podníkání,
Za černým mostem 362/3, 198 00 Praha 9.
 

   Za Představenstvo Územního sdružení Mladá Boleslav se zasedání zůčastní člen RR př. Michael Šilinger. V případě požadavků ze strany ZO můžete podněty předat přímů jemu, který je bude tlumočit na zasedání RR.


Floristické soutěži 2020

                          Zemská kola se konají :    17.  9. 2020 - Prostějov

                                                                                 25.  9. 2020 - Praha
                                      Finálové kolo se koná :     2. 10. 2020 - Výstaviště Flora Olomouc - Hortikomplex


23. ročník výstavy Květy bude v podání Českého zahrádkářského svazu

výstaviště Lysá nad Labem

 

 Výstava se každoročně stává svátkem pro všechny milovníky křehké krásy květin a vzhledem k prázdninovému termínu jsou právě Květy cílem příjemných dnů letní dovolené.
Voda základ života
  
Přijďte s celou rodinou strávit letní prázdninový den k vodě na výstaviště v Lysé nad Labem!
Jak to? Jednoduše. Letošní v pořadí již 23. ročník výstavy Květy bude v podání Českého zahrádkářského svazu (ČZS) zpracován na palčivé téma Voda.
Po příchodu do pavilónu B, který se promění v názorný koloběh vody, se budete cítit jako kapka vody. Kapka, která stéká z ledovců do moří, plave v podmořském světě mezi korály a mořskou květenou, dále se vynořuje na pláži, kde si na chvilku před pokračováním ve své dlouhé cestě zařádí v brouzdališti pro děti a zalenoší v plážových lehátcích. Po krátkém relaxu se vydá do hustých tropických lesů, místy naštěstí ještě nepoznamenaných lidskou stopou až k monumentálnímu vodopádu uprostřed pralesa. Odtud jí čeká dlouhá pouť vzduchem v podobě vodní páry, která se sráží v oblacích. Nakonec padne jako déšť (nebo sníh) na plochu rybníků, polí nebo luk odkud se cestou přes mokřady posune potůčkem do řeky a následně dopluje utrmácená zpět tam, kde začala – k oceánu… Více ZDE.
 


 

Televizní pořad o zahrádkaření na TV Relax

Vážení členové ČZS,
věříme, že tyto těžké okamžiky, způsobené probíhající epidemií, by Vám mohly zpříjemnit chvilky u televizního pořadu o zahrádkaření. O to víc, že na obrazovkách uvidíte naše vlastní odborníky Českého zahrádkářského svazu. Budou to odborný poradce Ivan Dvořák a floristky Pavlína Švecová a Jana Lapáčková, kteří se v jednotlivých dílech prostřídají.

    Po dlouhé době tak máme možnost se opět prezentovat na televizní obrazovce a také propagovat náš časopis Zahrádkář. Tento pořad se jmenuje PANÍ DOMU naleznete ho na televizní stanici TV Relax a to v premiéře každou sobotu ve 14:35 a nebo opakování v neděli v 6:30 a ve středu v 19:25.

   Zatím jsme natočili 6 dílů a pokud budeme mít kladné ohlasy a pozitivní odezvu i v redakci časopisu Zahrádkář, budeme ve spolupráci pokračovat. Budeme rádi, když nám po shlédnutí pořadu napíšete jak se Vám pořad líbil nebo i třeba náměty na další reportáže a co by se Vám líbilo.

    V příloze naleznete další informace a taky harmonogram vysílání dalších dílů.
Přejeme Vám úspěšné zvládnutí současné situace a příjemné chvíle při sledování našich reportáží v TV Relax.

Více se dozvíte Zde.


 

Propozice pro rok 2020 KATEGORIE SENIOR, JUNIOR, HOBBY 49. ročník

„Děčínská kotva kvete pro první linii!”

Děčínská kotva chce touto formou poděkovat našemu integrovanému záchrannému systému, vojákům, prodavačkám, pečovatelům, dobrovolníkům a všem, kteří zůstali statečně v první linii, abychom my mohli ve zdraví vázat kytice.

XLIX. ročník soutěže bude probíhat mimořádně na sociální síti. 

Pravidla účasti:

Pravidla hlasování:

TERMÍNY: Vyhlášení soutěže, zveřejnění propozic: 13. 4. 2020 Přijímání soutěžních fotografií na email: do 13.5.2020 Zveřejnění soutěžních fotografií pro veřejné hlasování: 23.5.2020 Veřejné hlasování: do 5. 6. 2020 Vyhlášení vítězných prací: 13. 6. 2020 ve 20 hod online

Místo konání: Facebooková stránka Děčínská kotva – Mistrovství floristů ČR Vyhlašovatelé: Svaz květinářů a floristů ČR, Olomouc Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda Kategorie:    HOBBY –  žáci základních škol bez omezení věku, zahrádkáři, amatéři, soutěžní nováčci. JUNIOR –  žáci středních zahradnických škol a učilišť bez omezení věku  SENIOR – profesionální floristé, kteří již mají soutěžní zkušenosti.

Více se dozvíte Zde.


Na vědomí RR, ÚS a ZO  

Aktualizováno k 16. 3. 2020

 Milí členové Českého zahrádkářského svazu, zahrádkáři,

jistě jste zaznamenali, že vláda zakázala s účinností od 16. března do 24. března 06:00 volný pohyb lidí po celé České republice. Během mimořádného zasedání vláda rovněž upřesnila opatření k zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách.

Rádi bychom Vás informovali, že tato opatření, se díky včasnému apelu předsedy Českého zahrádkářského svazu, Stanislava Kozlíka, nově netýká prodejen zahrádkářských a zemědělských potřeb! Tudíž můžete nakoupit osivo, sadbu a další materiál, a pokud to počasí dovolí, můžete tyto těžké časy strávit při činnosti, kterou máte nejraději, na zahrádce. Alespoň částečně je tak možné přijít na jiné myšlenky v záplavě negativních zpráv. V takové době je důležitý i psychický stav, který se následně může odrazit v lepším zvládnutí kritického období.

Více informací naleznete v příloze Zde.


Soutěže pro mládež se na doporučení MŠMT ruší

V souvislosti se současnou mimořádnou situací doporučuje MŠMT zrušit všechny soutěže do konce školního roku 2019-2020.

ČZS tímto "RUŠÍ" Floristickou soutěž a soutěž Mladý zahrádkář. V současnosti tedy neplatí původní avizované termíny jednotlivých kol. V případě příznivějších zpráv, budeme ihned informovat o dalším postupu. Vše o soutěži se dozvíte na stránkách ústředí ČZS, z.s., ZDE.


Vážení přátelé,

S ohledem na zpřísnění bezpečnostních opatření jsme nuceni zareagovat a rovněž v uvnitř našeho svazu učinit závažné kroky a nepříjemná opatření týkající se:

 • Členských schůzí a schůzí ÚR
 • Společenských akcí
 • Oblastních porad
 • Celostátní výstavy vín
 • Provozu ústředí a redakce časopisu Zahrádkář

Více informací naleznete v příloze Zde.


Petice

k přijetí zákona o podpoře zahrádkářské činnosti,

(zahrádkářský zákon).

Vážení spoluobčané, zahrádkáři a milovníci přírody, Český zahrádkářský svaz, z.s. (dále jen ČZS z.s.) usiluje řadu let o přijetí zákona o podpoře zahrádkářské činností (dále jen zahrádkářský zákon), který by právně posílil postavení početně nejsilnější zahrádkářské veřejnosti v ČR a současně garantoval zachování a další rozvoj zahrádkářské činnosti, umožnil získávání půdy od státu, zakládání nových zahrádkářských osad a současně vytvořil i legislativní překážku enormním snahám a zájmům developerů o pozemky stávajících zahrádkářských osad a jejich využití pro stavební účely. Návrh zahrádkářského zákona se v současné době nachází v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Usnesením II. Sněmu ČZS,z.s., konaného ve dnech 23.-24.11. 2019 v Praze bylo pověřeno představenstvo ČZS,z.s., aby na podporu přijetí zahrádkářského zákona byla sepsána Petice, adresovaná oběma komorám parlamentu ČR a prezidentu ČR, což tímto činíme, neboť jsme přesvědčeni o tom, že nemůžeme nadále zůstat lhostejnými k zanechanému dědictví předchozích generací zahrádkářů a zároveň cítíme také povinnost postarat se o budoucnost zahrádkaření v ČR se všemi souvisejícími aktivitami a výchovnými aspekty.

Za vaši podporu podpisem Petice děkujeme.

Praha 12.12. 2019 Představenstvo ČZS, z.s.


Zahrádkářský zákon prošel prvním čtením

 Za posledních deset let bylo v rámci ČR zrušeno na 2000 zahrádkářských kolonií. Zastavit tento trend, posílit jejich ochranu a zajistit, aby nadále plnily smysluplně svou funkci, se snaží Český zahrádkářský svaz.

Předseda ČZS Stanislav Kozlík aktivně pracuje na úpravě postavení a veřejné prospěšnosti zahrádkářského hnutí v českém právním řádu již několik let. Aktuální – již čtvrtý pokus uchopit zahrádkářskou činnost legislativně je prozatím, jak okolnosti nasvědčují, na nejlepší cestě k úspěšnému dovršení celého procesu. Intenzivním vyjednáváním se podařilo zajistit podporu sedmi parlamentních stran, které návrh zákona, dne 31. 1. 2020 posunuly do druhého čtení.

 

Nyní bude následovat posouzení zemědělským výborem a výborem pro veřejnou správu, vypořádání připomínek a pozměňovacích návrhů.

Tím ale naše snahy nekončí, právě naopak, jsme stále na začátku a čeká nás ještě dlouhý boj za uznání zahrádkářské činnosti jako veřejně prospěšné. Na podporu zdárného pokračování legislativního procesu byl dne 4. 2. 2020 uspořádán předkladatelem zákona Adamem Kalousem seminář v prostorách poslanecké sněmovny. Úvodního slova, ve kterém přítomné seznámil se stanovisky ČZS k jednotlivým ustanovením návrhu zákona a odůvodněním snahy o jeho přijetí, se ujal předseda ČZS Stanislav Kozlík.

Více se dozvíte Zde.

Vyšel nová Zpravodaj 2/2019

II. Sněm ČZS 
Mladý zahrádkář 2019 
Celostátní kolo Floristické soutěže 2019 
X. zasedání Republikové rady ČZS 
Zpráva o činnosti ČZS za uplynulé volební období 
Zpráva kontrolní komise Svazu za uplynulé volební období 
K činnosti právní komise ČZS v období 2015–2019 
Výsledky činnosti Rozhodčí komise za uplynulé volební období 2014-2019 
Zpráva komise pro odbornou činnost Českého zahrádkářského svazu 
Zpráva o činnosti komise pro práci s dětmi a mládeží za období 2015–2019 
Zpráva hospodářsko-finanční komise hospodaření ČZS 2015–2019 
Návrh hlavních programových cílů ČZS pro období let 2019–2024 
USNESENÍ z 10. zasedání RR ČZS z.s 
USNESENÍ z II. zasedání Sněmu ČZS  
ZÁPIS o volbách provedených na II. Sněmu ČZS  
Pravidla pro čerpání příspěvků na činnost krajských koordinačních rad  
Harmonogram hlášení ÚS podávaných na Ústředí ČZS pro rok 2020 
Členění členského příspěvků od roku 2020 
Expedice Členských známek ČZS 
Termíny zasedání RR a PRR ČZS v roce 2020 
Vyznamenání schválená na rok 2020 
Výstavy v roce 2020 
Zahrada východních Čech se opět vydařila 
Jak jsme se poprali se suchem letošního roku 
Mezinárodní soutěž dětí v zahradnických dovednostech 
Výstava ovoce a zeleniny v Koclířově 
Podzimní výstava v Křenovicích 
60 let v Domažlicích  
Společenská rubrika  

Vložené přílohy k vyjmutí 
- Hlášení o činnosti ZO ČZS 
- Stanovy ČZS 
- Jednací řád a volební řád ČZS 
- Petice za přijetí Zahrádkářského zákona

Zpravodaj vyšel 18. 12. 2019

Zpravodaj 2/2019 ve formátu .PDF ke stažení

 

Přílohy:

Stanovy ČZS
stanovy_czs_2020.pdf

Jednací řád a volební řád od orgánů ČZS
jednaci_volebni_rad_czs_2020.pdf

Petice za přijetí Zahrádkářského zákona

petice_za_zahradkarsky_zakon.pdf

Hlášení o činnosti ZO ČZS
hlaseni_zo.pdf


Soutěž "Mladý zahrádkář" 2020

 Nejrozsáhlejší a historicky nejstarší vědomostní soutěž, která byla poprvé vyhlášena v roce 1977. Nejprve se uskutečnila na místní úrovni a v roce 1981 se pak poprvé sjela soutěžní družstva z 12 okresů na celostátní soutěži.

Soutěž probíhá každoročně v základních organizacích, pokračuje na územních sdruženích ČZS a vrcholí národním kolem. Počet územních rad, které vysílají vítěze okresních kol soutěže do národního kola stále stoupá.

Od roku 2016 byla soutěž rozšířena o kategorii "Juniorů" - studentů středních škol, gymnázií a učilišť, ti ale postupují do celostátního kola na základě testu, který je zveřejňován na našich stránkách.

Naší snahou je vždy zapojit do jednotlivých soutěží co nejvíce dětí bez ohledu na to, zda jsou organizovány v kroužcích při základních organizacích, územních radách ČZS nebo v přírodovědných kroužcích při školách a stanicích mladých přírodovědců.

Cílem soutěže Mladý zahrádkář je podpořit zájem mládeže o přírodní vědy, botaniku, ochranu přírody a krajiny. Soutěž rozvíjí znalosti a dovednosti dětí v těchto oborech a propojuje nabyté znalosti v systému základního školství s praxí. Soutěž podporuje a rozvíjí nadání mladých talentů a napomáhá s volbou jejich dalšího studijního a odborného zaměření. Klade důraz na výchovně vzdělávací práci s talentovanou mládeží. Účastníci soutěže se s úspěchem zapojují i do dalších mimoškolních aktivit, řada z nich jsou i úspěšní řešitelé například biologických olympiád.

Více se můžete o soutěži dozvědět Zde


Skončil II. Sněm Českého zahrádkářského svazu

   Ve dnech 22. až 24. listopadu se do hotelu Pramen v Praze 9 sjeli zástupci zahrádkářů ze všech okresů ČR, aby se zúčastnili Republikové rady a následně jako delegáti II. Sněmu ČZS. Na Sněmu, který se koná jednou za 5 let byl volen nový předseda na další volební období a nové představenstvo. Předsedou ČZS se stal opět Stanislav Kozlík, který Svaz úspěšně řídil i v minulém volebním období, což dokazuje i fakt, že neměl žádného protikandidáta a byl zvolen jednomyslně. Hlavním cílem nového vedení je přijetí zahrádkářského zákona, který by konečně naši činnost jasně definoval. Podporu zahrádkářskému zákonu vyslovil i premiér Andrej Babiš, který delegáty Sněmu v sobotu po oběde navštívil a přes hodinu odpovídal na četné dotazy. Projednávání zahrádkářského zákona na vládě přislíbil hned na následující pondělí 25. 11. Zákon by částečně zmírnil značnou nejistotu ve které zahrádkáři žijí. Sám se přiznal že za mlada býval zahrádkářem, když musel svému otci který byl vyhlášený šlechtitel mečíků často pomáhat na zahradě a dobře ví jaká je to pak radost, když vše dobře rostlo a kvetlo.

Informace převzata z portálu ČZS

Krátký videozáznam z vystoupení vzácných hostů jednání účastníků Sněmu je ke zhlédnutí Zde.
Další informace k tématu zahrádkářského zákonu si můžete přečíst Zde.

II. Sněm Českého zahrádkářského svazu

   Sněm Českého zahrádkářského svazu je nejvyšší orgán svazu a koná se dle Stanov ČZS platných od r. 2014 vždy jedenkrát za 5 let - na počátku nového volebního období. Delegáty sněmu volí zprostředkovaně všichni členové svazu na územních konferencích. Sněm rozhoduje o koncepčním a hlavním zaměření svazu pro následující volební období a mimo jiné volí republikovou radu, představenstvo svazu a kontrolní rozhodčí komisi svazu. Více informací po kliknutí naleznete Zde.


Výše členského příspěvku

   Výše členského příspěvku a jeho rozdělení pro organizační složky Svazu je vždy stanovena rozhodnutím Republikové rady (dříve, před rokem 1995 rozhodnutím Ústředního výboru ČZS).
Informace o případné změně hodnoty členského příspěvku je včas zveřejněna ve Věstníku ČZS.

 

Od roku 2020 činí členský příspěvek 150 Kč za rok. Tato částka se dělí pro organizační složky následovně:

 • 50 Kč zůstává k dispozici základní organizaci v níž je člen registrován,
 • 40 Kč je určeno na činnost příslušného územního sdružení, pod které ZO spadá,
 • 37 Kč je určeno na provoz Ústředí ČZS,
 • 7 Kč je určeno do fondu rozvoje,
 • 1 Kč je určena do rizikového fondu (na hrazení nepředvídatelných událostí např. škod po povodních)
 • 15 Kč je určeno do fondu aktivity ÚS (bude rozděleno na jednotlivá ÚS dle prokázané činnosti).

Členské příspěvky nehradí členové mladší 15 let. Rozhodnutí o členství je výhradně v pravomoci ZO a  příslušného Územního sdružení. Členové mladší 15 let neobdrží členskou známku, neboť členská známka je doklad o uhrazení členského příspěvku.

Členové ve věku 15-18 let hradí členský příspěvek ve výši 20-40 Kč, o konkrétní výši rozhodne základní organizace. Takto stanovené členské příspěvky se nezahrnují do odvodů za ZO - jsou plně určeny k využití v základní organizací, neposkytují se za ně ani členské známky, uhrazení příspěvku ZO pouze vyznačí do členské legitimace.
 
Členské příspěvky právnických osob
Na právnické osoby se uvedená výše členského příspěvku řadových členů nevztahuje. Členský příspěvek je pro právnické osoby stanoven individuálně na základě dohody.
Více informací po kliknutí naleznete Zde.


Zahrádkářský zákon bude?

   Že jsme jedna z posledních zemí v Evropě, která nemá zahrádkaření zakotveno v zákonech, ví už nyní i pan premiér Andrej Babiš, který při své návštěvě zahrádkářské výstavy v Častolovicích opakovaně přislíbil plnou podporu tomuto zákonu. To že náš zákon provázela smůla, kdy byl nejprve zcela odmítnut, v druhé verzi nepodepsán prezidentem Klausem, vědí díky Zpravodaji snad všichni aktivní zahrádkáři. Nyní se Ústředí s týmem právníků vybavilo znalostmi z minulých nezdarů a připravilo zákon, který by konečně díky podpoře ANO mohl postavit zahrádkaření na úroveň obdobnou jako v Rakousku, Německu, Polsku, Slovensku a další většině Evropských států. Více informací po kliknutí naleznete Zde.

Zpravodaj SNĚM/2019

Mimořádné vydání Zpravodaje určené pro účastníky Sněmu ČZS v roce 2019.

Obsah tohoto Zpravodaje bude součástí Zpravodaje 2019/2 které bude vydáno po Sněmu.

 

Zpráva o činnosti ČZS za uplynulé volební období

Zpráva kontrolní komise Svazu za uplynulé volební období
K činnosti právní komise ČZS v období 2015-2019
Výsledky činnosti Rozhodčí komise za uplynulé volební období 2014-2019
Zpráva komise pro odbornou činnost Českého zahrádkářského svazu
Zpráva o činnosti komise pro práci s dětmi a mládeží za období 2015-2019
Zpráva HFK o hospodaření za období 2015-2019
Návrh hlavních programových cílů ČZS pro období let 2019–2024

Přílohy
Stanovy ke schválení na Sněmu
Jednací a volební řád ČZS

 

Vyšel 11. 11. 2019

Zpravodaj snem 2019 .PDF ke stažení

Přílohy ke stažení

Stanovy pro snem 2019 .PDF

Jednací a volební řád pro snem 2019 .PDF


Atlasy chorob a škůdců

   ČZS nabízí obrazové atlasy abiotických poruch, chorob a škůdců, doplněné o povolené přípravky na webových stránkách. Atlasy obsahují téměř 3 000 fotografií, více než 700 nejdůležitějších poruch, chorob a škůdců zahradních rostlin.

 Jednotlivé atlasy jsou pravidelně aktualizovány, proto při opakovaném použití doporučujeme zkontrolovat, zda již nabyla zveřejněna nová verze a to zvláště s ohledem na nově registrované přípravky. Uvedené atlasy lze získat i na CD. Více informací po kliknutí naleznete Zde.


Sledujte s námi Zahrádkářské tipy na Českém rozhlasu

 

   Vždy v pátek v 10:10 se na Českém rozhlasu Region - Praha a střední Čechy dozvíte aktuální rady co máte dělat v danou dobu na zahrádce a na co nezapomenout. Do poradny přispívá Ivan Dvořák z Ústředí ČZS. Na Zahrádkářské tipy se v textové podobě můžete podívat také na stránky ČR, kde najdete i minulé příspěvky. Více informací po kliknutí naleznete Zde.