Informační sdělení PÚS - Dokumenty ke stažení

   Na této stránce naleznete Důležitá "Informační sdělení" PÚS ČZS Mladá Boleslav a dokumenty ke stažení, které mají vysokou důležitost a jsou jednotlivým ZO ČZS v působnosti Představenstva ÚS Mladá Boleslav distribuovány prostřednictvím elektronické pošty k ZO, které mají nahlášenou elektronickou adresu pro komunikaci s ÚS ČZS Mladá Boleslav.

   Těm ZO, které doposud nemají možnost elektronické komunikace bude vždy zaslána SMS se sdělením, že v této sekci je nový dokument.

 

Jednotlivá "Informační sdělení PÚS" obsahují:

- Pořadové číslo "Informačního sdělení PÚS" jsou očíslovány.

- Datum vydání Informačního sdělení.

- Číslo jednací Informačního sdělení.

- Stručný obsah Informačního sdělení.

 

   Žádáme všechny ZO v působnosti PÚS ČZS Mladá Boleslav o pravidelnou kontrolu této sekce a zpětnou vazbu na Email (nebo SMS), že se s novým "Informačním sdělením" pověřený zástupce za ZO seznámil a předal k vyřízení výboru své ZO.

Informační sdělení 009 ze dne 20. října 2022. Sázíme stromky pro potomky

Na vědomí všem předsedům a členům výborů ZO ČZS, z.s., Mladá Boleslav o akci, kterou pořádá ČSOP Klenice, Mladá Boleslav ve spolupráci s našim ÚS ČZS Mladá Boleslav.

obr 650Propozice společné akce s ČSOP Klenice - Sázíme stromky pro potomky
Zde se dozvíte o termínech akcí, kde a jak se registrovat.
pdf další

Informační sdělení 008, Č. j.: OP14/2022/ÚSMB ze dne 11. října 2022

Na vědomí všem členům územní rady ČZS, z.s., Mladá Boleslav

obr 647Informační sdělení 008, Č. j.: OP14/2022/ÚSMB ze dne 19. listopadu 2022
Podrobné informace pro členy ÚR - případně nominované zástupce ZO
obr další

obr 648Program zasedání územní rady ÚS ČZS, z.s., Mladá Boleslav
Zasedání se uskuteční dne 19. listopadu 2022 od 10:00 hodin v restauraci U Měšťáků, Mladá Boleslav
pdf další

Informační sdělení 007, Č. j.: OP13/2022/ÚSMB ze dne 30. září 2022

Metodické pokyny k činnosti kontrolních komisí v Českém zahrádkářském svazu, z.s.

obr 653Na vědomí předsedům ZO a kontrolním komisím ZO Českého zahrádkářského svaz, z.s. v působnosti PÚS.
Metodické pokyny k činnosti kontrolních komisí v Českém zahrádkářském svazu, z.s., Č. j.: OP13/2022/ÚSMB.
pdf další

obr 654Činnost kontrolní komise dle § 24, Stanov ČZS, z.s.
Stručný podklad k výkladu o kontrolní komisi ČZS, z.s. a její hlavní činnosti podle § 24. Stanov ČZS, z.s. v rámci přednášky na Semináři ve formátu PDF.
pdf další

obr 655Činnost kontrolní komise dle § 24, Stanov ČZS, z.s.
Stručný podklad k výkladu o kontrolní komisi ČZS, z.s. a její hlavní činnosti podle § 24. Stanov ČZS, z.s. v rámci přednášky na Semináři ve formátu .pptx (prezentace).

obr 656Činnost kontrolní komise dle § 24, Stanov ČZS, z.s.
Podrobný metodický pokyn č. .../2022 k činnosti kontrolních komisí v Českém zahrádkářském svazu v rámci přednášky na Semináři ve formátu .doc (dokument).
text další

Informační sdělení 006, Č. j.: OP11/2022/ÚSMB ze dne 28. února 2022

Na vědomí všem členům územní rady ČZS, z.s., Mladá Boleslav

obr 640Program zasedání územní rady ÚS ČZS, z.s., Mladá Boleslav
Zasedání se uskuteční dne 26. 3. 2022 od 10:00 hodin v Domě kultury, Plzeňský šenk.
pdf další

obr 641Informační sdělení 006, Č. j.: OP11/2022/ÚSMB ze dne 28. února 2022
Podrobné informace pro členy ÚR - případně zástupce.
pdf další

Informační sdělení 005, Č. j.: OP10/2022/ÚSMB ze dne 27. února 2022

Informační sdělení všem ZO (výboru a kontrolní komisi) v působnosti představenstva územního sdružení Mladá Boleslav.

obr 638Zaslání informací z ústředí ČZS
Věc: Státní pozemkový úřad - informační povinnost ZO, které mají pozemky státu v pronájmu
pdf další

Informační sdělení 004, Č. j.: OP8/2021/ÚSMB ze dne 27. listopadu 2021

Na vědomí všem členům územní rady ČZS, z.s., Mladá Boleslav

obr 628Informace pro členy územní rady ČZS, z.s., Mladá Boleslav
Hlasování per rollam v rámci distančního podzimního zasedání ÚR ČZS, z. s. Mladá Boleslav.
pdf další

obr 629Zpráva předsedy PÚS ČZS Mladá Boleslav pro distanční zasedání ÚR Mladá Boleslav - podzim
pdf další

obr 630Zpráva tajemníka PÚS ČZS Mladá Boleslav pro distanční zasedání ÚR Mladá Boleslav - podzim
pdf další

obr 631Zpráva ekonoma PÚS ČZS Mladá Boleslav pro distanční zasedání ÚR Mladá Boleslav - podzim
Zprávu zpracoval tajemník PÚS Mladá Boleslav
pdf další

obr 632Zpráva předsedy KK PÚS ČZS Mladá Boleslav pro distanční zasedání ÚR Mladá Boleslav - podzim
pdf další

obr 633Per rollam rozhodovaní ÚR ČZS Mladá Boleslav (2021-11-29)
Hlasovací formulář
pdf další

obr 634Návrh usnedení ÚR ČZS Mladá Boleslav (2021-12-17)
pdf další

Informační sdělení 003, Č. j.: OP7/2021/ÚSMB ze dne 16. listopadu 2021

Informační sdělení členům územní rady ČZS, z.s., Mladá Boleslav v rámci distančního zasedání "per rollam"

obr 625Informace všem členům územní rady ČZS, z.s., Mladá Boleslav, ohledně konání podzimního zasedání ÚR
Informace ohledně průběhu konání podzimního distančního zasedání "per rollam" - Termínový harmonogram průběhu evidováno pod Č. j.: OP7/2021/ÚSMB
pdf další

Informační sdělení číslo 002, Č.j.: OP6/2021/USMB, ze dne 07.09.2021.

Na vědomí všem ZO v působnosti PÚS Mladá Boleslav.

obr 622Informace pro předsedy ZO ČZS Mladá Boleslav o uvolněných funkcích v Představenstvu ÚS Mladá Boleslav.
Informační dopis pro předsedům ZO k projednání na svých výborových schůzích ZO.
pdf další

Informační sdělení číslo 001, Č.j.: OP5/2021/USMB, ze dne 23.07.2021

Na vědomí všem ZO v působnosti PÚS Mladá Boleslav.

obr 615Průvodní dopis k ÚZ za 2017 až 2020 Č. j.: OP5/2021/ÚSMB
Informace od PÚS ČZS MB ohledně přehledu o majetku a závazcích (Účetních závěrek) s určením pro jednotlivé ZO v působnosti PÚS ČZS.
pdf další

obr 616Přehled o majetku a závazcích 2017.xlsx
Formulář k vyplnění v Excelu.
tab další

obr 617Přehled o majetku a závazcích 2018.xlsx
Formulář k vyplnění v Excelu.
tab další

obr 618Přehled o majetku a závazcích 2019.xlsx
Formulář k vyplnění v Excelu.
tab další

obr 619Přehled o majetku a závazcích 2020.xlsx
Formulář k vyplnění v Excelu.
tab další