Legislativa

   Zde naleznete nejdůležitější informace ohledně zákonných norem, interních předpisů a nařízen Ústředí Českého zahrádkářského svazu, z.s., Statut, Jednací řád a Usnesení ze sněmu ČZS. Naleznete zde také informace o platbách a výši poplatků za členské známky.

LEGOSLATIVA

 

Vydavatel

                              Název dokumentu                                 

Form.

Listů

Sbírka zákonů České republiky 221/2021, částka 92, "Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti"
4
Stanovy ČZS, z.s s platností od 1. ledna 2020
10
Výklad Stanovy ČZS, z.s ( 2020_09_24_03 )
22
Jednací řád ČZS, z.s - Volební řád s platností od 1. ledna 2020
Web
Výklad Jednacího a volebního řádu ČZS, z.s ( 2020_09_24_04 )
17
Statut ČZS, z.s s platností od 1. ledna 2010
Web
GDPR - Ochrana osobnéch údajů v ČZS, z.s
Web
Základní vnitrosvazové předpisy
58
Vzor osadního řádu
Web
Výklad ke vzorovému osadnímu řádu ( 2020_09_24_06 )
11
       
       
       
       
       
       
       

 

METODIKY

 

Vydavatel

                              Název dokumentu                                 

Form.

Listů

Metodický pokyn ústředí ČZS pro udělování svazových ocenění (s účinností od 1.6.2017.
Web