Mládež

MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ 2022

Vážení přátelé,

v příloze posíláme:

 

1) pozvánku na národní kolo soutěže Mladý zahrádkář, které se uskuteční ve dnech 18. a 19. června 2022 v Brně,

2) přihlášku pro kategorii A (4. - 6.tř.) a kategorii B (7. - 9. tř.).

 

- vyplněnou přihlášku odešlete do konce května 2022 na adresu ustredi@zahradkari.cz

- do národního kola postupují vítězové okresních kol obou uvedených kategorií, kterým ČZS hradí v rámci akce ubytování, stravu, dopravu do Brna 

- ÚS ČZS určí jednu osobu jako odpovědný doprovod soutěžících, ta bude mít rovněž vše uvedené uhrazeno

- případný druhý doprovod si musí vše uhradit sám

- přihlášení účastníci (a v kopii územní sdružení) obdrží začátkem června všechny další potřebné pokyny k akci

- další informace najdete na webových stránkách www.zahradkari.cz, případně volejte na tel. 731616535 (Ambrožová)

- vzhledem k tomu, že letos územní sdružení pořádají okresní kola za osobní účasti žáků, upouštíme od nabídky online verze

Přejeme hodně úspěchů v soutěži.

Mgr. Vlasta Ambrožová

místopředsedkyně ČZS pro práci s mládeží

tel.:  731616535

Vyřizuje Ing. Jana Lapáčková, tajemnice komise pro práci s mládeží

 

Příloha: přihlášku pro kategorii A (4. - 6.tř.) a kategorii B (7. - 9. tř.)


Předání cen soutěžícím dětem "Zahrada plná života"

19. května 2021 před ZŠ E. Beneše
 
   

   


 

Ovoce našich zahrádek - fotografická soutěž 2022

Komise pro práci s mládeží ČZS vyhlašují fotografickou soutěž pro rok 2022 s názvem 

„Ovoce našich zahrádek“

 
   Téma otvírající všem malým zahradníčkům, pozorovatelům přírody a mlsounům nevídané možnosti. Dozrávající ovoce na stromech, keřích a keříčcích, letní ovocné koláče nebo i jahodové knedlíky, podzimní sklizeň spojenou s následným zpracováním, ale i nápadité záznamy z vašeho každodenního života na zahradě – to vše a určitě mnohem více si můžete představit pod tématem aktuálního ročníku tradiční fotosoutěže o velmi pěkné ceny.

  Soutěž je rozdělena na dvě věkové kategorie.

I. kategorie pro základní školy a odpovídající ročníky gymnázií,
II. kategorie pro střední školy.
 
Podmínky soutěže:
Do soutěže budou zařazeny nejvýše 3 snímky od jednoho autora
V každé kategorii je vyhlášeno a oceněno prvních 5 vítězných fotografií. 
Poskytnuté fotografie jsou dále použity k propagaci činnosti Svazu, především jeho práce s mládeží.
zasláním fotografie do soutěže dáváte souhlas s jejich nekomerčním využitím v rámci ČZS, zveřejněním na webu ČZS, v časopisu Zahrádkář, ve Zpravodaji ČZS a na výstavách pořádaných ČZS nebo s účastí ČZS.
 
Fotografie je nutné zaslat na Ústředí ČZS nejpozději do konce ledna 2022.
 
Technické požadavky na fotografie
fotografie je možné zasílat do soutěže jen v datové podobě na ustredi@zahradkari.cz,
u větších obrázků doporučujeme odeslat každý obrázek zvlášť, u zprávy si nastavte vyžádání odpovědi pro kontrolu doručení.
 • minimální velikost obrázku = 1,5 Mpx, (velikost byla zvolena s ohledem na tiskovou velikost),
 • maximální velikost souboru = 4 MB (velikost byla zvolena s ohledem za zasílání e-mailem),
 • fotografie označí autor svým jménem, adresou, věkem třídou a školou,
 • autor fotografie v e-mailu uvede svůj výslovný souhlas k nekomerčnímu použití fotografie v souladu s podmínkami soutěže.
 
Propagační letáky ve více variantách si můžete stáhnout zde.

Výtvarná soutěž 2021 - vyhlášení

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 28. ročník výtvarné soutěže na téma 

"Zahrada plná života"

Soutěž je rozdělena na dvě kategorie:

 • Malba a kresba
 • Polytechnické práce 
 • Podmínky soutěže:
 • Malby, kresby a polytechnické práce zasílejte na Ústředí ČZS Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 
  - nebo přes příslušné Územní sdružení ČZS nejpozději do konce února 2021
 • Do soutěže bude přijato maximálně 5. prací v každé kategorii z jedné školy, více prací nezasílejte.
 • Doporučená maximální velikost u maleb a kreseb ale i polytechnických prací je formát A3 - tj. 297 × 420 mm.
 • Svá díla označte: názvem školy, třídou, kategorií, jménem autora, jeho datem narození, e-mailem a telefonem a doplňte souhlasem se zpracováním osobních údajů (formulář ke stažení zde) podepsaný rodiči či zákonnými zástupci dětí.
 • Zasláním díla do soutěže dáváte souhlas s jeho nekomerčním využitím v rámci ČZS, zveřejněním na webu ČZS, v časopisu Zahrádkář, ve Zpravodaji ČZS a na výstavách pořádaných ČZS nebo s účastí ČZS.

Soutěže se mohou zúčastnit:

A - mateřské školy

B - 1. stupeň základních škol

C - 2. stupeň základních škol + odpovídající ročníky gymnázií

D - speciální školy

E - základní umělecké školy

Hlasovací anketu naleznete také Zde: Zahrádkáři 1. máj Mladá Boleslav, ZO ČZS (zahradkari.cz, a ústředí ČZS přinese výsledky celostátní soutěže.


Výtvarná soutěž 2020 - vyhlášení

Soutěž je rozdělena na dvě kategorie:
 • Malba a kresba
 • Polytechnické práce
Podmínky soutěže:
 • Malby, kresby a polytechnické práce zasílejte na Ústředí ČZS Rokycanova 15, 130 00 Praha 3
  - nebo přes příslušné Územní sdružení ČZS nejpozději do konce února 2020
 • Do soutěže bude přijato maximálně 5. prací v každé kategorii z jedné školy, více prací nezasílejte.
 • Doporučená maximální velikost u maleb a kreseb ale i polytechnických prací je formát A3 - tj. 297 × 420 mm.
 • Svá díla označte: názvem školy, třídou, kategorií, jménem autora, jeho datem narození, e-mailem a telefonem a doplňte souhlasem se zpracováním osobních údajů (formulář ke stažení zde) podepsaný rodiči či zákonnými zástupci dětí.
 • Zasláním díla do soutěže dáváte souhlas s jeho nekomerčním využitím v rámci ČZS, zveřejněním na webu ČZS, v časopisu Zahrádkář, ve Zpravodaji ČZS a na výstavách pořádaných ČZS nebo s účastí ČZS.
Soutěže se mohou zúčastnit:
 
A - mateřské školy
B - 1. stupeň základních škol
C - 2. stupeň základních škol + odpovídající ročníky gymnázií
D - speciální školy
E - základní umělecké školy
 
Propagační leták si můžete stáhnout zde.

Účast ve Výtvarné soutěži ČZS 2020 "Voda v zahradách"

 Máme tu opět počátek nového rok a s tím je také spojeno spoustu nových akcí a soutěží, které pořádá ústředí ČZS za podpory PÚS Mladá Boleslav, kde př. Nováková má na starost právě práci s mládeží.

Český zahrádkářský svaz již tradičně pořádá různé soutěže, které jsou rozděleny do různých kategorií a věkových skupin. ÚS Mladá Boleslav podporuje tyto aktivity ČZS a členové představenstva oslovili děti ZŠ na mladoboleslavsku, aby se také zapojili. První výsledky Vám přinášíme zde na těchto stránkách.

   Do letošního kola Výtvarná soutěž ČZS 2020 s námětem „Voda v zahradě'' zaslala své práce 1. ZŠ Mladá Boleslav. Obrázky dětí přihlásila do kategorie polytechnické práce. Soutěže se účastní jak děti z 1. stupně, tak děti 2. stupně.

Žákům děkujeme za účast a všem držíme palce pro nejlepší umístění.

             


Soutěž Mladý zahrádkář

   Nejrozsáhlejší a historicky nejstarší vědomostní soutěž, která byla poprvé vyhlášena v roce 1977. Nejprve se uskutečnila na místní úrovni a v roce 1981 se pak poprvé sjela soutěžní družstva z 12 okresů na celostátní soutěži.

   Soutěž probíhá každoročně v základních organizacích, pokračuje na územních sdruženích ČZS a vrcholí národním kolem. Počet územních rad, které vysílají vítěze okresních kol soutěže do národního kola stále stoupá.

   Od roku 2016 byla soutěž rozšířena o kategorii "Juniorů" - studentů středních škol, gymnázií a učilišť, ti ale postupují do celostátního kola na základě testu, který je zveřejňován na našich stránkách.

   Naší snahou je vždy zapojit do jednotlivých soutěží co nejvíce dětí bez ohledu na to, zda jsou organizovány v kroužcích při základních organizacích, územních radách ČZS nebo v přírodovědných kroužcích při školách a stanicích mladých přírodovědců. Více se dozvíte Zde.