Pracujeme s dětmi a mládeží

Galerie Domu kultury Sbor českých bratří hostil výstavu „Zahrada očima dětí“

   Ve výstavních prostorech galerie Sboru českých bratří Mladá Boleslav proběhla v době prázdnin výstava výtvarných dětských prací na téma „Zahrada očima dětí“, Výstavu uspořádalo naše územní sdružení ČZS Mladá Boleslav ve spolupráci s Kulturou města Mladá Boleslav. Ta zároveň předala našemu územnímu sdružení volné vstupenky v počtu 100 ks, které na základě návrhu referátu pro práci s mládeží byly předány zástupcům MŠ a ZŠ, které se výtvarného projektu zúčastnili. V průběhu prázdnin se výstavy, kterou ve spolupráci s DK města Mladá Boleslav (inzerovali již dříve) zúčastnilo vcelku velký počet návštěvníků, což dozajista přispívá k propagaci našeho územního sdružení.

   Na tomto základě bylo rozhodnuto, že v průběhu měsíce září tohoto roku se na základě dohovoru s vedením městské knihovny Mladá Boleslav uskuteční ještě jedna výstava již dříve vystavovaných výtvarných prací dětí a doufejme, že bude stejně úspěšná, jako tomu bylo o prázdninách v Galerii Sboru českých bratří.

   Podívejte se do naší fotogalerie, kde naleznete pár záběrů z této úžasné výstavy. Děkujeme všem organizátorům, dětem a zástupcům MŠ Duha, Stonožka a ZŠ Dr. E. Beneše Mladá Boleslav. Již dnes se těšíme na výstavu v městské knihovně Mladá Boleslav, o které vás budeme informovat.


Práce s dětmi a mládeží se na mladoboleslavsku rozjíždí

Slib představenstva územního sdružení ČZS Mladá Boleslav, který zazněl na konferenci v roce 2019 ohledně práce s dětmi a mládeží na mladoboleslavsku se stává skutečností a slibně se rozjíždí u některých zahrádkářských organizací. První vlaštovkou byl projekt pod názvem "Poznávací dny", který již druhým rokem slibně funguje a je o něj ze stran MŠ a ZŠ velký zájem.

Druhý stěžejní projekt je rozjezd zahrádkářských kroužků a propagace jejích činnosti směrem k veřejnosti, náboru dětí do kroužku a metodická pomoc ze stupně představenstva ÚS. V neposlední řadě v rámci těchto aktivit je poskytnutí finanční dotace pro ty základní organizace, které aktivně práci s mládeží vykonávají a v rámci práce s dětmi a mládeží si o dotaci zažádají počátkem roku 2024 (v rámci hodnoceného období za rok 2023).

Dnes již můžeme říct, že je vše na dobré cestě. Jeden příklad za všechny: poznávací dny například u ZO 1. máj Mladá Boleslav fungují již dva roky (jarní a podzimní část) s průměrnou účastí cca 100 dětí, to jen u této ZO za rok 2023 nasvědčuje ještě výším počtům (až 150 dětí z MŠ a ZŠ). Více o tomto projektu se dozvíte ODKAZ ZDE.

Samostatným projektem jsou právě dětské zahrádkářské kroužky u ZO. Ty v minulosti se buď neuskutečňovali, nebo je ZO vůbec neprezentovali, tudíž ani představenstvo o této aktivitě u ZO nemělo informace. To se také v roce 2023 výrazně změnilo. Svědčí o tom například funkční kroužek u ZO Sudovo Hlavno, kde za výrazného přispění obce funguje tzv. „Hlavnovský zahradníček“, který má také vlastní logo. Jak takový kroužek funguje se můžete podívat v naší fotogalerii ODKAZ ZDE.

Děkujeme všem vedoucím, instruktorům a podporovatelům z řad MŠ a ZŠ. Do budoucna budeme nadále tyto projekty ze stupně PÚS ČZS Mladá Boleslav podporovat a propagovat.


Pálení čarodějnic u ZO 1. máj

   Základní organizace ČZS 1. máj Mladá Boleslav uspořádala dne 30. dubna 2023 od 15:00 již 2 ročník akce pod názvem „Pálení čarodějnic“. Na ploše v těsné blízkosti tamní základní organizace (Zalužanská ulice) organizátoři akce zřídili pro děti přes 15 soutěžních stanovišť a za pěkného odpoledního počasí organizátoři napočítali takřka 60 návštěvníků z řad doprovodu dětí, kterých se vystřídalo přes 30 u jednotlivých soutěží.

   Díky ochotným rodičům a přítomným se podařilo vybrat nemalou finanční částku na úhradu pronajaté nafukovací atrakci, který byla od počátku středem pozornosti.

Další zajímavostí pro děti a dospělé bylo soutěžní stanoviště s air softovou střelnicí, kde za přísných bezpečnostních podmínek si děti a také dospělí vyzkoušeli mušku na terče.

   Organizátoři pro děti připravili také poznávací soutěž ovoce, zeleniny a všeho toho co nám roste a pěstujeme na zahrádkách. Opět se potvrdilo, že děti mají velice dobré znalosti.

Podívejte se na stránky ZO 1. máj do fotogalerie, kde naleznete pár pěkných záběrů z této povedené akce. Již dnes plánují zahrádkáři z osady 1. máj další akce, jako jsou „Poznávací dny“ a podobně.


Krása a zdraví ze zahrady - výtvarná soutěž 2023

 

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 

30. ročník výtvarné soutěže na téma 

"Krása a zdraví ze zahrady"

Soutěž je rozdělena na dvě kategorie:

 - Malba a kresb

  - Polytechnické práce

 Podmínky soutěže:

 

   Malby, kresby a polytechnické práce zasílejte na Ústředí ČZS Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 
- nebo přes příslušné Územní sdružení ČZS nejpozději do konce února 2023

 • Do soutěže bude přijato maximálně 5. prací v každé kategorii z jedné školy, více prací nezasílejte.
 • Doporučená maximální velikost u maleb a kreseb ale i polytechnických prací je formát A3 - tj. 297 × 420 mm.
 • Svá díla označte: názvem školy, třídou, kategorií, jménem autora, jeho datem narození, e-mailem a telefonem a doplňte souhlasem se zpracováním osobních údajů (formulář ke stažení zde) podepsaný rodiči či zákonnými zástupci dětí.
 • Zasláním díla do soutěže dáváte souhlas s jeho nekomerčním využitím v rámci ČZS, zveřejněním na webu ČZS, v časopisu Zahrádkář, ve Zpravodaji ČZS a na výstavách pořádaných ČZS nebo s účastí ČZS.

Soutěže se mohou zúčastnit:

 • A - mateřské školy
 • B - 1. stupeň základních škol
 • C - 2. stupeň základních škol + odpovídající ročníky gymnázií
 • D - speciální školy
 • E - základní umělecké školy

Propagační letáky ve více variantách si můžete stáhnout zde.


MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ 2022

Vážení přátelé,

v příloze posíláme:

 

1) pozvánku na národní kolo soutěže Mladý zahrádkář, které se uskuteční ve dnech 18. a 19. června 2022 v Brně,

2) přihlášku pro kategorii A (4. - 6.tř.) a kategorii B (7. - 9. tř.).

 

- vyplněnou přihlášku odešlete do konce května 2022 na adresu ustredi@zahradkari.cz

- do národního kola postupují vítězové okresních kol obou uvedených kategorií, kterým ČZS hradí v rámci akce ubytování, stravu, dopravu do Brna 

- ÚS ČZS určí jednu osobu jako odpovědný doprovod soutěžících, ta bude mít rovněž vše uvedené uhrazeno

- případný druhý doprovod si musí vše uhradit sám

- přihlášení účastníci (a v kopii územní sdružení) obdrží začátkem června všechny další potřebné pokyny k akci

- další informace najdete na webových stránkách www.zahradkari.cz, případně volejte na tel. 731616535 (Ambrožová)

- vzhledem k tomu, že letos územní sdružení pořádají okresní kola za osobní účasti žáků, upouštíme od nabídky online verze

Přejeme hodně úspěchů v soutěži.

Mgr. Vlasta Ambrožová

místopředsedkyně ČZS pro práci s mládeží

tel.:  731616535

Vyřizuje Ing. Jana Lapáčková, tajemnice komise pro práci s mládeží

 

Příloha: přihlášku pro kategorii A (4. - 6.tř.) a kategorii B (7. - 9. tř.)


Předání cen soutěžícím dětem "Zahrada plná života"

19. května 2021 před ZŠ E. Beneše
 
   

   


 

Ovoce našich zahrádek - fotografická soutěž 2022

Komise pro práci s mládeží ČZS vyhlašují fotografickou soutěž pro rok 2022 s názvem 

„Ovoce našich zahrádek“

 
   Téma otvírající všem malým zahradníčkům, pozorovatelům přírody a mlsounům nevídané možnosti. Dozrávající ovoce na stromech, keřích a keříčcích, letní ovocné koláče nebo i jahodové knedlíky, podzimní sklizeň spojenou s následným zpracováním, ale i nápadité záznamy z vašeho každodenního života na zahradě – to vše a určitě mnohem více si můžete představit pod tématem aktuálního ročníku tradiční fotosoutěže o velmi pěkné ceny.

  Soutěž je rozdělena na dvě věkové kategorie.

I. kategorie pro základní školy a odpovídající ročníky gymnázií,
II. kategorie pro střední školy.
 
Podmínky soutěže:
Do soutěže budou zařazeny nejvýše 3 snímky od jednoho autora
V každé kategorii je vyhlášeno a oceněno prvních 5 vítězných fotografií. 
Poskytnuté fotografie jsou dále použity k propagaci činnosti Svazu, především jeho práce s mládeží.
zasláním fotografie do soutěže dáváte souhlas s jejich nekomerčním využitím v rámci ČZS, zveřejněním na webu ČZS, v časopisu Zahrádkář, ve Zpravodaji ČZS a na výstavách pořádaných ČZS nebo s účastí ČZS.
 
Fotografie je nutné zaslat na Ústředí ČZS nejpozději do konce ledna 2022.
 
Technické požadavky na fotografie
fotografie je možné zasílat do soutěže jen v datové podobě na ustredi@zahradkari.cz,
u větších obrázků doporučujeme odeslat každý obrázek zvlášť, u zprávy si nastavte vyžádání odpovědi pro kontrolu doručení.
 • minimální velikost obrázku = 1,5 Mpx, (velikost byla zvolena s ohledem na tiskovou velikost),
 • maximální velikost souboru = 4 MB (velikost byla zvolena s ohledem za zasílání e-mailem),
 • fotografie označí autor svým jménem, adresou, věkem třídou a školou,
 • autor fotografie v e-mailu uvede svůj výslovný souhlas k nekomerčnímu použití fotografie v souladu s podmínkami soutěže.
 
Propagační letáky ve více variantách si můžete stáhnout zde.

Výtvarná soutěž 2021 - vyhlášení

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 28. ročník výtvarné soutěže na téma 

"Zahrada plná života"

Soutěž je rozdělena na dvě kategorie:

 • Malba a kresba
 • Polytechnické práce 
 • Podmínky soutěže:
 • Malby, kresby a polytechnické práce zasílejte na Ústředí ČZS Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 
  - nebo přes příslušné Územní sdružení ČZS nejpozději do konce února 2021
 • Do soutěže bude přijato maximálně 5. prací v každé kategorii z jedné školy, více prací nezasílejte.
 • Doporučená maximální velikost u maleb a kreseb ale i polytechnických prací je formát A3 - tj. 297 × 420 mm.
 • Svá díla označte: názvem školy, třídou, kategorií, jménem autora, jeho datem narození, e-mailem a telefonem a doplňte souhlasem se zpracováním osobních údajů (formulář ke stažení zde) podepsaný rodiči či zákonnými zástupci dětí.
 • Zasláním díla do soutěže dáváte souhlas s jeho nekomerčním využitím v rámci ČZS, zveřejněním na webu ČZS, v časopisu Zahrádkář, ve Zpravodaji ČZS a na výstavách pořádaných ČZS nebo s účastí ČZS.

Soutěže se mohou zúčastnit:

A - mateřské školy

B - 1. stupeň základních škol

C - 2. stupeň základních škol + odpovídající ročníky gymnázií

D - speciální školy

E - základní umělecké školy

Hlasovací anketu naleznete také Zde: Zahrádkáři 1. máj Mladá Boleslav, ZO ČZS (zahradkari.cz, a ústředí ČZS přinese výsledky celostátní soutěže.


Výtvarná soutěž 2020 - vyhlášení

Soutěž je rozdělena na dvě kategorie:
 • Malba a kresba
 • Polytechnické práce
Podmínky soutěže:
 • Malby, kresby a polytechnické práce zasílejte na Ústředí ČZS Rokycanova 15, 130 00 Praha 3
  - nebo přes příslušné Územní sdružení ČZS nejpozději do konce února 2020
 • Do soutěže bude přijato maximálně 5. prací v každé kategorii z jedné školy, více prací nezasílejte.
 • Doporučená maximální velikost u maleb a kreseb ale i polytechnických prací je formát A3 - tj. 297 × 420 mm.
 • Svá díla označte: názvem školy, třídou, kategorií, jménem autora, jeho datem narození, e-mailem a telefonem a doplňte souhlasem se zpracováním osobních údajů (formulář ke stažení zde) podepsaný rodiči či zákonnými zástupci dětí.
 • Zasláním díla do soutěže dáváte souhlas s jeho nekomerčním využitím v rámci ČZS, zveřejněním na webu ČZS, v časopisu Zahrádkář, ve Zpravodaji ČZS a na výstavách pořádaných ČZS nebo s účastí ČZS.
Soutěže se mohou zúčastnit:
 
A - mateřské školy
B - 1. stupeň základních škol
C - 2. stupeň základních škol + odpovídající ročníky gymnázií
D - speciální školy
E - základní umělecké školy
 
Propagační leták si můžete stáhnout zde.

Účast ve Výtvarné soutěži ČZS 2020 "Voda v zahradách"

 Máme tu opět počátek nového rok a s tím je také spojeno spoustu nových akcí a soutěží, které pořádá ústředí ČZS za podpory PÚS Mladá Boleslav, kde př. Nováková má na starost právě práci s mládeží.

Český zahrádkářský svaz již tradičně pořádá různé soutěže, které jsou rozděleny do různých kategorií a věkových skupin. ÚS Mladá Boleslav podporuje tyto aktivity ČZS a členové představenstva oslovili děti ZŠ na mladoboleslavsku, aby se také zapojili. První výsledky Vám přinášíme zde na těchto stránkách.

   Do letošního kola Výtvarná soutěž ČZS 2020 s námětem „Voda v zahradě'' zaslala své práce 1. ZŠ Mladá Boleslav. Obrázky dětí přihlásila do kategorie polytechnické práce. Soutěže se účastní jak děti z 1. stupně, tak děti 2. stupně.

Žákům děkujeme za účast a všem držíme palce pro nejlepší umístění.

             


Soutěž Mladý zahrádkář

   Nejrozsáhlejší a historicky nejstarší vědomostní soutěž, která byla poprvé vyhlášena v roce 1977. Nejprve se uskutečnila na místní úrovni a v roce 1981 se pak poprvé sjela soutěžní družstva z 12 okresů na celostátní soutěži.

   Soutěž probíhá každoročně v základních organizacích, pokračuje na územních sdruženích ČZS a vrcholí národním kolem. Počet územních rad, které vysílají vítěze okresních kol soutěže do národního kola stále stoupá.

   Od roku 2016 byla soutěž rozšířena o kategorii "Juniorů" - studentů středních škol, gymnázií a učilišť, ti ale postupují do celostátního kola na základě testu, který je zveřejňován na našich stránkách.

   Naší snahou je vždy zapojit do jednotlivých soutěží co nejvíce dětí bez ohledu na to, zda jsou organizovány v kroužcích při základních organizacích, územních radách ČZS nebo v přírodovědných kroužcích při školách a stanicích mladých přírodovědců. Více se dozvíte Zde.