Co je Územní sdružená ČZS?

   Územní sdružení je řízeno Radou územního sdružení ČZS, z.s. (dále jen ČZS), která je tvořena volenými zástupci z členů delegovaných jednotlivými základními organizacemi ČZS příslušného území.

 
   Všeobecně rozvíjejí a propagují zahrádkářskou činnost, vytvářejí k ní potřebné podmínky, hájí a uspokojují zájmy svých členů, podílejí se na tvorbě a ochraně životního prostředí, usilují o získávání nových členů a pozemků pro zahrádkářské organizace.
 
   Za tímto účelem spolupracují s ostatními občanskými sdruženími a místními orgány státní správy. Pro členy a ostatní zájemce poskytují odborné a organizační porady, zřizují odborné poradny, organizují činnost svých odborných instruktorů, vytvářejí zájmové kroužky mládeže, pořádají přednášky, školení, výstavy, soutěže, zájezdy a jiné společenské akce. 
 

O nás

   Jsme Územní sdružení Českého zahrádkářského sdružení, z.s., Mladá Boleslav, č. org.: 107000, IČO: 00433241.
ID datová schránka: uj7pkzn

Představenstvo našeho ÚS bylo řádně zvoleno delegáty konference na zasedání dne 21. září 2019, kde bylo také přijato Usnesení ÚS ČZS Mladá Boleslav všemi přítomnými delegáty základních organizací ČZS, působících na mladoboleslavsku a sdružených pod našim územním sdružením. 

   Zastupujeme takřka 30 základních organizací ČZS, které čítá bezmála 1223 členů. Některé organizace také v rámci své činnosti provozují moštárny nejen pro své členy, ale také pro veřejnost. Jedná se dvě moštárny a jsou jim Benátky nad JizerouÚherce. O činnosti našich základních organizací Vás budeme pravidelně informovat na těchto stránkách. Zároveň děkujeme všem našim podporovatelům, městu Mladá Boleslav, spřáteleným organizacím a sponzorům.

   Zvláštní poděkování patří všem těm, kteří aktivně pracují s mládeží a prosazují dobré jméno Českého zahrádkářského svazu. Všem těm děkujeme a jsme tu pro Vás.
 
Představenstvo ÚS Mladá Boleslav

 

  Weby základních organizací ÚS Mladá Boleslav  

 
 

ZO ČZS Za Askem Mladá Boleslav č. 107006
Tylova 1010, 293 01 Mladá Boleslav II  tel.: 739739814  mail: zo.czs.zaaskem.mb@seznam.cz   IČO: 72086432
www.zahradkari.cz/zo/zaaskem následující

ZO ČZS Radouč Mladá Boleslav č. 107035
T. G. Masaryka 1069, 293 01 Mladá Boleslav III  IČO: 70128171
www.zahradkari.cz/zo/radouc následující

ZO ČZS 1. máj Mladá Boleslav č. 107058
Zalužanská 1271, 293 01 Mladá Boleslav  tel.: 722 645 366  mail: zo.czs.1maj.mb@seznam.cz  IČO: 62453548
www.zahradkari.cz/zo/1maj.mb následující

ZO ČZS Za rozvodnou, Mladá Boleslav č. 107060
Erbenova 877, 293 01 Mladá Boleslav II  tel.: 721 588 920  mail: zo.czs.zarozvodnou.mb@seznam.cz  IČO: 71214046
www.zahradkari.cz/zo/zarozvodnou.mb následující

ZO ČZS T-5 Pod Oborou Kosmonosy č. 107071
Bradlecká 741, 293 06 Kosmonosy  IČO: 70810036
www.zahradkari.cz/zo/t5-podoborou následující

ZO ČZS T3 Pod Oborou, Kosmonosy č. 107078
Havlíčkova 999, 293 01 Mladá Boleslav  tel.: 720759070  mail: petr.pulpitel@centrum.cz  IČO: 70913471
www.zahradkari.cz/zo/t3-podoborou následující

ZO ČZS Podchlumí II, Mladá Boleslav č. 107084
17. listopadu 1194, 293 01 Mladá Boleslav II  mail: zo.czs.podchlumi2@seznam.cz  IČO: 72559578
www.zahradkari.cz/zo/podchlumi2 následující

ZO ČZS Úherce, č.: 107026 - MOŠTÁRNA
Úherce 134, 294 41 Dobrovice, Antošek Milan, Tel.: 606 886 874, IČO:21551146, E-mail: m.antosek@seznam.cz
https://www.zahradkariuherce.cz/ následující

 


Pokud hledáte více informací o Mladé Boleslavi, klikněte na ikonu Wikipedie