hlavička
placená inzerce reklama

Aktuální rady o opatřeních v ochraně rostlin

Kalendářní přehled ochrany ovocných plodin a zeleniny a révy vinné 2019

předchozí další

Duben

 

 • Většinou v tomto měsíci provádíme u ovocných stromů první jarní postřik proti přezimujícím škůdcům, (nejlépe na líhnoucí se nebo již na vylíhlé škůdce ve fázi zeleného až růžového či bílého poupěte u jádrovin a zeleného až bílého poupěte u peckovin) čili ve stejné vývojové fázi u všech stromů. Místo přípravku Oleoekol, u kterého byla zrušena registrace, použijeme hodnotné náhrady ve formě TM směsi 10-15ml Ekolu s Mospilanem 20 SP 2,5 g /10 l vody, nebo místo Calypsa  nověji registrovaný Reldan 22 v dávce 25 ml + 10-15mll Ekolu/10 l vody. Místo Ekolu, by se dal použít v TM směsi přípravek Biool (jež obsahuje rovněž řepkový olej).  Je to výrazná změna, dle registru přípravků na ochranu rostlin Ekol v tak výrazně snížené koncentraci  (0,1 – 0,15%) aplikovaný  u ovocných dřevin zlepšuje  vlastnosti aplikační kapaliny a zvyšuje účinnost v TM směsi s insekticidy proti přezimujícím škůdcům.
  • Účinnost insekticidů v TM směsi s olejem stoupá s intenzitou dýchání daných škůdců, čím později přípravek použijeme (do počátku květu), tím lepší bude jeho dusivý efekt a celková účinnost.
  • Upozorňuji, že pouze kombinované olejovité jarní postřiky obsahující i insekticid mají rozhodující účinnost při likvidaci mer, puklic a štítenek. S těmito škůdci mají v poslední době významné problémy zahrádkáři, kteří takové ošetření pomocí TM postřiků s oleji opomíjejí.
  • Při aplikaci těchto TM olejových přípravků s uvedenými insekticidy musí být teplota nad 12 °C.
  • Lokality s pravidelným výskytem štítenky zhoubné se doporučují chemicky ošetřit kombinovanými olejovitými přípravky co nejpozději (od fáze růžového poupěte a event. i později), kdy dochází již k rozlézání nymf první generace. Zde preferujeme použít z insekticidů do kombinace s olejem Mospilan 20 SP.
  • Naopak v lokalitách, kde pravidelně škodí květopas jabloňový, je nutné ošetřit jabloně již ve fázi myšího ouška a i zde z insekticidů v kombinovaném postřiku jsme odkázáni opět na Mospilan 20 SP (je výhodné vždy spojit tento postřik s prvním ošetření jádrovin proti strupovitosti přidáním kontaktního fungicidu např. Dithane DG Neotec, ať ho provádíme v rané či pozdější fáze vegetace).
  • Pokud se nám nepodaří vytvořit výše uvedenou kombinaci TM s olejem, pak jako alternativu doporučuje firma AgroBio Opava jarní soupravu s názvem Přezimující škůdci obsahující insekticid Mospilan 20 SP a smáčedlo s názvem Spartan).
  • Připomínám, že u peckovin provádíme toto první jarní ošetření proti přezimujícím škůdcům ve stejné vývojové fázi čili ve fázi zeleného až bílého poupěte.
 • Znovu opakuji, že současně v době preventivního jarního postřiku u jádrovin ( a to i když jej provádíme  již ve fázi myšího ouška nebo později ve fázi růžového či bílého poupěte) je třeba provést i první preventivní ošetření jádrovin proti strupovitosti. Z organických kontaktních fungicidů se používá především mancozeb tj. Dithane DG Neotec. Alternativně se dá použít Merpan 80 WG, letos ještě i Thiram Granuflo (jeho prodej však končí 30.4.2019) anebo nově zaváděný Antre 70 WG. Opakuji, že zahajující postřik v kombinaci s vyjmenovanými přípravky je  třeba provést buď ve fázi myšího ouška (tam kde škodí květopas jabloňový, kde nikoliv) raději ve fázi růžového či bílého poupěte.
 • V teplejších oblastech nacházíme zpravidla již v dubnu více než 5 % větviček poškozených padlím jabloně. Zde je pak nutné před preventivním jarním postřikem ostříhat dostupné postižené části větviček a ve fázi zeleného až bílého poupěte provést první ošetření proti této chorobě, a to preparátem na bázi elementární síry (Kumulus WG). Je vhodné aplikovat přípravek na bázi síry solově, nikoliv  jako TM -  tankmix s výše vyjmenovanými přípravky proti strupovitosti a pro zajištění účinnosti   přípravek Kumulus aplikovat vždy při teplotě nejméně 15°C.
 • Pokud alternativně využijeme k jarnímu ošetření pouze sólové aplikace povolených insekticidů (např. Mospilan 20 SP případně Reldan 22), pak je nutné vždy do naředěné postřikové látky přidat smáčedlo.
 • U rybízu provedeme v dubnu před květem první ošetření proti listovým houbovým chorobám (antraknóze a sloupečkové rzivosti rybízu). Použijeme zde přípravek na bázi mancozebu,(Dithane DG Neotec).
 • U maliníku případně i u ostružiníku, když rašící mladé výhony dosáhnou výšky 20cm, je zapotřebí provést ošetření porostu kombinovaným přípravkem s názvem Signum obsahující systémově účinné látky boskalid a pyraclostrobin a to především všude tam, kde se na starých výhonech objevily v dolních úsecích nekrotické změny kůry, které signalizují  závažnou houbovou chorobu - didymelové odumírání maliníku.  Pravým původcem tohoto onemocnění jsou dva druhy hub Didymella applanata a Leptosphaeria coniothyrium, které se vyskytují samostatně anebo častěji společně. Přípravek Signum je již na trhu pro zahrádkáře v malobaleni..v současné době mohou zahradkáři použít proti této chorobě další kombinovaný fungicid s názvem Switch.  Podle intenzity  postižení porostů se ošetření pak 2-3x opakuje v intervalu 7-14 dní. Je však třeba si uvědomit, že základem ochrany  u tohoto onemocnění jsou především preventivní opatření. Nutno vybrat vhodné stanoviště, dodržovat řídkou hustotu porostu a vyrovnanou výživu, zejména nepřehnojovat dusíkem a provádět včasnou obměnu porostů. Silněji napadené pruty je třeba včas odstranit a na rizikové lokality nevysazovat náchylné odrůdy.
 • Réva vinná raší poněkud později, většinou až koncem dubna. V této době na začátku rašení je vhodné provést postřik TM směsí olejovitého přípravku s akaricidem proti přezimujícím škůdcům, především proti vajíčkům svilušky a larvám puklice švestkové (Ekol 15ml+8g Nissorun 10 WP). Porosty s pravidelným výskytem hálčivce a vlnovníka révového s obrazem kadeřavosti případně plstnatostí révy se ošetří při rašení nebo těsně po vyrašení sirnatými přípravkem (Kumulus WG) a nebo polysufidickou sírou (např. Sulka  K, Sulka Extra).  Navíc jako biologická ochrana proti fytofágním roztočům (sviluškám a vlnovníkům) se s úspěchem používá uměle vysazovaný dravý roztoč Typhlodromus pyri (Biolaagens -TP).
 • Při eventuálním chladném a deštivém počasí pokračujeme až do kvetení broskvoní ve čtrnáctidenních intervalech nadále s ochrannými postřiky proti kadeřavosti. Do vyrašení pupenů lze eventuelně využit maximálně ještě jednou přípravek na bázi mědi. Po vyrašení je nutné použít již jen organické fungicidy, např. Dithane DG Neotec nebo  event. letos ještě Thiram Granuflo.
 • U meruněk a višní případně u třešní při chladném a deštivém počasí v době kvetení se provádí preventivně raději dvakrát ošetření proti moniliniové spále, a to na počátku kvetení a poté při dokvétání. Nejčastěji se používá systémově účinný přípravek Horizon 250 EW nebo  Teldor 500 SC, Talent,  případně nově registrovaný kombinovaný přípravek Signum.
 • Letos i hrušně zřejmě pokvetou již v dubnu. V sadech, kde u hrušní se v blízkosti vyskytuje jalovec čínský, především jeho kultivar jalovec prostřední, se pak pravidelně každoročně u nich objevuje rzivost hrušně.  Jde o dvoubytnou rez, kdy z hlavního prvotního hostitele jalovců přechází patogen ze zimního hostitele na druhotného hostitele hrušně a to v období květu hrušní a krátce po něm. Základem ochrany je dostatečná prostorová izolace mezi oběma hostiteli (minimálně 150-200m) a chemická ochrana. První chemická aplikace se provádí před květem a pak se ještě opakuje 1x v intervalu 7 dnů, především pokud bylo během kvetení chladné počasí. K ošetření lze využít vedlejší účinnosti přípravků povolených k ochraně proti strupovitosti např. typu mancozeb (Dithane DG Neotec) nebo metiram (Polyram WG), případně účinnější myclobutanil (Talent), anebo přípravky Discus či ještě Zato 50 WG.
 • Po odkvětu angreštu bude rovněž nutné pokračovat v ošetření proti hnědému padlí, a to dvěma postřiky ve čtrnáctidenních intervalech. Předpokládám, že již před květem byl angrešt preventivně ošetřen účinným fungicidem (přípravky na bázi elementární síry). Po odkvětu k vystřídání použijeme dvakrát strobilurin Discus.
 • Při začátku kvetení jahodníku a poté při jeho dokvétání je potřeba zejména za deštivého počasí ošetřit porosty proti šedé hnilobě. První postřik provedeme přípravkem Signum event. Mythos 30 SC, či letos ještě Thiram Granuflo a druhý pak  fungicidem s nejkratší OL 3dny což je Teldor 500 SC.
 • Cibule pěstovaná ze sazečky často vykazuje v květnu zkroucené deformované listy, což je nepochybný příznak toho, že byla napadena první generací vrtalky pórové (podobné vizuální příznaky se objeví i při virové žluté zakrslosti cibule – OYDV).  Vrtalka je moucha, která z jarní generace nalétává především na cibuli ze sazečky, případně i na česnek a přezimující pór, a to od dubna až do začátku května. Jedinou racionální ochranou je překrytí vzešlé cibule ze sazečky netkanou textilií. Teoreticky existuje i možnost chemické ochrany v době hromadného rojení dospělců vrtalky pórové a to ošetření porostu pyrethroidy (např. Decis Protech, nebo již naředěný Decis AL)..
 • Brukvovitou zeleninu nám mohou po výsadbě nebo při vzcházení a po vzejití úplně zničit dřepčíci. V listech vykusují někdy pouze drobné otvory ale  při silném výskytu mohou malé vzcházející rostlinky zcela zahubit. Nejvhodnější ochranou je včasné překrývání záhonů netkanou textilií (ihned po výsevu) anebo využití chemické ochrany, a to postřiku rostlinek pyrethroidy (např. Decis Protech či Karate se Zeon technologií 5 CS). Netkaná textilie navíc chrání košťáloviny, pokud je umístěna ihned po jejich výsadbě na záhonu proti plodomorce zelné. Její larvy poškozují vegetační vrcholy rostliny, takže se u květáku a brokolice nevytvářejí růžice a u jiných košťálovin pak hlávky.
 • Upozorňuji ještě nakonec, že přípravek Champion 50 WP lze s určitým úspěchem využít k ochraně květů meruněk proti mrazu. Obyčejně to bývá koncem dubna, kdy při signalizaci poklesu teplot pod bod mrazu preventivně 1-2 dny před nástupem mrazu, ošetříme stromy 0.2% postříkem s tímto přípravkem (tj. 20g Championu na 10l vody).

zpět -->

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.