hlavička
placená inzerce reklama

Aktuální rady o opatřeních v ochraně rostlin

Kalendářní přehled ochrany ovocných plodin a zeleniny a révy vinné 2019

předchozí další

Květen

 

  • Jádroviny kvetou převážně v květnu. Pokračujeme především v ochraně jádrovin proti strupovitosti a současně i proti padlí jabloně. Doposud se používaly v období maximálního výletu askospor (před květem, těsně po odkvětu a potom za 14 dnů) k ošetření strobiluriny (Discus nebo Zato 50 WG) v kombinaci s kontaktními přípravky, např. s Dithanem DG Neotec či s  Merpanem 80 WG. Nyní se však spíše doporučuje použít náhradou za strobilurin kombinaci systémových triazolových přípravků (např. Talent, Topas 100 EC) s kontaktními přípravky (nejčastěji s přípravkem Dithane DG Neotec, dále ev. Merpan 80 WG nebo Thiram Granuflo). Strobiluriny si raději ponechme v rezervě pro pozdější ošetření jádrovin. V době maximálního rozkvětu jabloní je vhodné v této sérii postřiků z kontaktních přípravků použít v TM směsi Merpan 80 WG. Zabráníme tím vzniku kališní hniloby jablek.V dalším období, kdy už maximální výlet askospor (pohlavních výtrusů houby způsobující strupovitost) pominul, pak stačí používat preventivně samotné kontaktní přípravky, jako jsou např. Dithane DG Neotec, Merpan 80 WG, nebo Thiram Granuflo, a to pravidelně, maximálně ve čtrnáctidenních intervalech. Jen při deštivém a teplém počasí či při silném infekčním tlaku houbových chorob se musíme přechodně vrátit k původní kombinaci výše uvedených systémových přípravků s kontaktními anebo použít nověji registrovaní přípravek Tercel, který přebaluje do malobalení fa AgroBio Opava. Jde o účinnou kombinací kontaktního dithianonu (což je účinná látka Delanu) se systémovou. léčebně působící látkou – pyraclostrobin.
  • V sadech, kde u hrušní se v blízkosti vyskytuje jalovec čínský, především jeho kultivar jalovec prostřední, pak se pravidelně každoročně u nich objevuje rzivost hrušně.  Jde o dvoubytnou rez, kdy z hlavního prvotního hostitele jalovců přechází patogen ze zimního hostitele na druhotného hostitele hrušně a to v období květu hrušní a krátce po něm. Základem ochrany je dostatečná prostorová izolace mezi oběma hostiteli (minimálně 150-200 m) a chemická ochrana. První chemická aplikace se provádí před květem a pak se ještě opakuje 1-2x v intervalu 7-10dní. K ošetření lze využít vedlejší účinnosti přípravků povolených k ochraně proti strupovitosti založených  na bázi účinných látek typu mancozeb (Dithane DG Neotec) nebo metiram (Polyram WG), případně účinnější myclobutanil (Talent), nebo přípravky Flint Plus (obsahující kaptan+trifloxystrobin) anebo Zato 50 WG  se samostatným trifloxystrobinem.
  • V sadech, kde u jabloní bývají na plodech projevy poškození pilatkou jablečnou je vhodné provést těsně po odkvětu ošetření proti tzv. rané červivosti. Použijeme buď Reldan 22, Mospilan 20 SP nebo SpinTor.
  • Pokud chceme mít dostatečnou úrodu u slivoní, musíme již při dokvétání (čili jakmile začnou opadávat okvětní plátky) provést rozhodující postřik k likvidaci pilatky švestkové a žluté! Zde byl povolen pro zahradkáře k ošetření prakticky pouze neonikotinoid Calypso 480 SC, který byl svěřen ve standartní registraci od dubna 2017 pouze profesionálním uživatelům.  Nálet pilatek na slivoních lze zjistit vyvěšením bílých lepových desek do korun stromů. Jak tento výpadek nahradit? V současnosti k insekticidnímu ošetření  u peckovin jsou povoleny dva přípravky. Je to Integro k ošetření proti obaleči švestkovému a Mospilan 20 SP, který je povolen u slivoní proti zobonoskám a  u peckovin proti štítence  zhoubné a to v dávce 2,5g/10 l vody. Soudím, že by bylo vhodnější nahrazení výpadku Calypsa Mospilanen, který je rovněž neonikotinoidem, má stejný způsob účinku na škůdce a navíc při správné aplikaci též neškodí včelám. Bylo však vhodné tuto eventuální změnu úředně legalizovat např. formou tzv.minoritního použití.
  • V průběhu měsíce ošetřujeme dle potřeby ovocné dřeviny proti listovým mšicím (Pirimor 50 WG), jádroviny proti merám  (SpinTor, Vertimec 1.8 SC)  a jabloně proti vlnatce krvavé (Pirimor 50 WG nebo Mospilan 20 SC, vždy s přídavkem smáčedla). Přítomnost mer na stromech (na jabloních mera jabloňová, na hrušních zákeřnější mera skvrnitá) zjistíme pomocí poklepu na větve stromu. Po tomto manévru okřídlení jedinci odskakují z větví, chvíli poletují v okolí a znovu se usazují na strom. Listy napadených stromů jsou pokryté medovicí a později černěmi, listy na hrušních se posléze krabatí a odumírají. Plody jsou rzivé a stromy celkově chátrají.
  • U meruněk musíme sledovat již od začátku května, zda se u nich neobjeví při vlhkém a teplém počasí příznaky závažné houbové choroby hnědnutí listů meruňky. Pokud se po odkvětu meruněk vyskytne takovéto počasí, musíme stromy nejméně dvakrát až třikrát v intervalu 7–10 dnů ošetřit buď Dithanem DG Neotec nebo přípravkem Talent.
  • U révy vinné je vhodné provést ve vývojové fázi 5–6 listů, před květem první ošetření proti plísni révy a proti padlí révy. Obvykle na začátku sezony upřednostňujeme kontaktní, preventivně působící přípravky, především kombinaci Folpan 80 WG + Kumulus WG. Dříve používanou startovací kombinaci Kuprikolu 50 s přípravkem na bázi síry si ponecháváme až na závěrečný postřik révy vinné. Alternativně lze použít místo síry i kombinaci DMI fungicidů působících na padlí (např. Topas 100 EC nebo Talent) a místo Folpanu 80 WG proti plísni révové nově zaváděný kontaktní přípravek Antre 70 WG, Polyram WG ev. i Dithane DG Neotec..  Přípravek Folpan je však ze všech kontaktních preventivně působících fungicidů nejvhodnější, neboť zpevňuje rostlinná pletiva a zvyšuje odolnost proti padlí, omezuje výskyt botryotiniové plísně květenství (šedé hniloby) a naopak neomezuje u révy vinné populaci dravého roztoče Typhlodromus pyri.  V této době též začíná let první generace obalečů. Je třeba urychleně dokončit vyvěšení feromonových lapáků (Deltastop EA, LB) a zahájit sledování letu a eventuální kladení vajíček na květenství.. Proti první generaci se ošetřují pouze významně ohrožené porosty při silném výskytu škůdců. Zpravidla i tak stačí pouze jedna aplikace. Většinou se pak ošetřuje 8–10 dnů po vrcholu letu ekologicky přijatelnými přípravky s larvicidním účinkem (Integro nebo SpinTor).  Lze použtít i selektivní biologický insekticidní přípravek Lepinox Plus (jde vlastně o Biobit  XL s trojnásobně zvýšeným obsahem účinných látek - Bacillus thuringiensis) který se aplikuje 3–5 dnů po vrcholu náletu obalečů.
  • Na začátku kvetení jahodníku a poté za 7 dní provádíme zejména za deštivého počasí zpravidla dva postřiky proti šedé hnilobě jahod. Použijeme nejlépe nejprve místo Rovralu Aquaflo, který bylo stažen z registrace a i z trhu  pro neúčinnost  buď Mythos 30 SC, nebo Thiram Granuflo či asi nejúčinnější Signum a ke druhému postřiku při dokvétání Teldor 500 SC.  Teldor má velmi krátkou ochrannou lhůtu – pouze 3 dny, a proto se může dokonce použít ještě i k ošetření nazrávajících plodů. Smí se však použít maximálně dvakrát za vegetaci a samozřejmě nejpozději 3 dny před sklizní !!!
  • Vyseté a vysázené zeleniny jsou ohroženy výskytem plžů – slimáčků, slimáků a plzáků. Tito plži škodí nejvíce na jaře a na podzim. Z dostupných přípravků se používají např. přípravky Desimo Duo, Slimax a Metarex M, všechny mají účinnou látku metaldehyd. Tento je atraktivní pro slimáky, kteří ho přijímají jako potravu. Po jeho příjmu dojde k nadměrnému vytváření slizu a k následnému úhynu. Za nejméně toxický se považují přípravky s názvy Ferramol nebo Sluxx HP s obsahem fosforečnanu železitého. Je určen dokonce pro ekologickou produkci a nemá žádnou ochrannou lhůtu. Jde o granulovanou návnadu, která se aplikuje ručním rozhozem na povrch půdy mezi pěstované rostliny a kolem záhonků. Maximálně se může použít za vegetace 4x.. Dále je možné použít k hubení slimáků dusíkaté vápno (Perlka). Aplikujeme 30 g na 1 m2, a to časně zrána na provlhlou půdu, opět mezi řádky kulturních rostlin. Za suchého počasí se hubící účinek zlepší mírným zapravením dusíkatého vápna do půdy. Tato aplikace má pak kromě hubení slimáků i plevelohubný efekt, navíc je dusíkaté vápno i výborným dusíkatým hnojivem. V poslední době se zavádí biologický přípravek Nemaslug.s živými makroorganismy, kde na inertním nosiči jsou parazitické hlístice. Jde o prášek rozpustný ve vodě, jímž se zalije místo, kde se pak parazitické hlístice rozmnoží. Ty potom vnikají do slimáků a plzáků a ničí je. Přípravek působí 6 týdnů. Zahrádkáři často s úspěchem používají laický způsob hubení plžů, když je lákají do sklenic, částečně naplněných pivem a zapuštěných do země..

zpět -->

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.