Ing.Petr Hanzelka, Ph.D.: Trvalkové záhony, údržba květinového záhonu a výběr vhodných rostlin

Přednáška Ing.Petra Hanzelky, Ph.D., konaná dne 4.4.2016  na téma

 Trvalkové záhony, údržba květinového záhonu a výběr vhodných rostlin.

Založení trvalkových záhonů musí předcházet výběr vhodného pozemku, jeho kvalitní příprava (důkladné odplevelení, zapravení kompostu nebo substrátu). Při výsadbě neponechávat zbytečně volná místa, pro jejich využití použít přesévající druhy. Důležitá je znalost vhodného sortimentu. (Trvalky pro záhon na plném slunci při zajištění dostatku vláhy, pro záhon s nepravidelnou zálivkou, v polostínu při dostatku vláhy, trvalky, které snášejí přechodný nedostatek vláhy nebo trvalky s velmi vysokým nárokem na půdní vláhu).

Životnost trvalkového záhonu je u dlouhověkých trvalek 8-10 let, u středněvěkých 5-8 let, u krátkověkých 3-5 let. Poté je nutno rostliny zmladit, rozdělit trsy a přesadit. Dvou až tříleté byliny je možné ponechat k samovolnému přesevu.  Některé trvalky, které ve své domovině přezimují, ale u nás obvykle ne, můžeme pěstovat jen jako letničky.


 

 

 

 


Při použití některých novinek, které jsou sice atraktivní, obvykle s vyšší cenou, si však nikdy nemůžeme být jisti, co od rostlin můžeme čekat, na rozdíl od osvědčených druhů.

Typy trvalkových záhonů:

  1. Formální až velmi ornamentální styl výsadby klade vysoké nároky na druhovou a odrůdovou čistotu. Cokoli navíc působí rušivě. Rozvoj chorob a škůdců může způsobit velké estetické škody. Výskyt plevele je daleko nápadnější než v jiných typech výsadby.

  2. Anglické rabato

  3. Záhon inspirovaný přírodou (typ prérie nebo step)

  4. Přírodně pojatý, volný styl

  5. Záhon s vyšším stupněm autoregulace

Péče o trvalkové záhony v průběhu roku: dočištění po zimě, doplnění substrátu a hnojiv, pletí, zálivka, kypření, mulčování. Odstraňováním odkvetlých květů podpoříme další kvetení. Kontrolujeme výskyt chorob a škůdců, včas zamezíme jejich rozvoji. Provádíme podzimní nebo zimní sestřih, choulostivější druhy chráníme proti zimě zakrytím nebo proti sněhu (svazování travin).

Platí zásada, že co nejlepší odplevelení před výsadbou zamezí přesévání plevelů. Odplevelení provádíme buď ručně, nebo na větších plochách aplikací herbicidů bodově nebo plošně. Odstraňováním listí v podrostových výsadbách zajistíme čistý záhon, rozfoukávání listí během zimy, na druhé straně odstraníme přirozený kryt rostlin a zdroj organické hmoty.

Na bohatém obrazovém materiálu, pořízeném v soukromých zahradách nebo v botanických zahradách nám Ing. Hanzelka představil jednotlivé druhy trvalek, vhodných do různých typů pozemků (na slunci, ve stínu či polostínu, dostatku či nedostatku vláhy). Na přiložených snímcích je vidět záhon před výsadbou a po dvou letech od výsadby.

Získané zkušenosti určitě při výsadbě trvalek využijeme.

Zaznamenala:  Ing.Libuše Peclová

Celkem:
Dnes:
On line:
459288
43
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.