Výroční členská schůze 2016


Výroční členská schůze ZO ČZS Šlapanice se konala dne 1.2. 2016 v malém sále místní sokolovny. Schůze se zúčastnilo 54 členů, tj.39% z celkového počtu členů, schůze byla tedy usnášení schopná. Jako host byla přítomna starostka města Mgr. Michaela Trněná, která v diskuzi informovala o plánech města, záměrech v řešení dopravní situace, úpravě pravidel pro poskytování dotací.

Dle schváleného programu byly předneseny zprávy o činnosti v r.2015, zpráva o stavu členů, zpráva pokladní a zpráva kontrolní komise se závěrem, že závady nebyly zjištěny.

    

Po přestávce, sloužící k občerstvení, byly předneseny plány na rok 2016 a to plán činnosti a plán finanční. V diskuzi byly předneseny návrhy na zájezdy v letošním roce a to 21.5.2016 do zahradnictví v Jalubí u Uherského Hradiště, skanzenu v Modré, zámku v Napajedlích a 24.9.2016 do oblasti České Kanady.

Dále Ing. Jiří Procházka upozornil na vzdělávací kurzy, pořádané ÚR Brno-venkov.

Usnesení, které schvalovalo předložené zprávy, bylo členskou schůzí přijato.

Text a foto Libuše a Josef Peclovi

Celkem:
Dnes:
On line:
459331
38
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.