Aktuality

předchozí následující

 
 

Obr: 4455.jpg

Ohlédnutí za výstavami

Ohlédnutí za výstavami ZO ČZS Šlapanice


Rok 2017 se chýlí ke svému konci. Nejvýznamnějšími akcemi naší organizace  druhé poloviny roku byly výstavy a to Letní výstava u příležitosti šlapanických slavností a podzimní výstava Barvy podzimu, která je zaměřena na ovoce z našich zahrad a zejména chryzantémy.

Letošní rok přinesl nejhorší úrodu ovoce od roku 1990. Příčinou byly především jarní mrazy, které zničily značnou část domácí úrody a následně velké sucho s vysokými teplotami. I přes tyto problémy se nám podařilo nashromáždit dostatečné množství exponátů pro naše výstavy od členů a příznivců ZO ČZS.

Letní výstavu se snažíme vedle základních exponátů ovoce, zeleniny, letních a pokojových květin doplnit také krojovanými panenkami, porcelánem a šátky, aby doplnily atmosféru spojenou se šlapanickými slavnostmi. V letošním roce byla také výstava obohacena ukázkou háčkovaných deček a velkým počtem různých druhů rajčat od našeho nejmladšího člena ZO. Zájem mladých o práci v ČZS nás velice těší a budeme velice rádi, pokud se jejich řady rozšíří.

Podzimní výstava je zaměřena také na ovoce, zeleninu a hlavně na nejkrásnější květinu podzimu chryzantému.
Velmi slunné počasí v červenci a srpnu způsobilo, že neřízené chryzantémy nasadily na květ opožděně a hrozilo pozdní vykvetení. Příroda však vše v září a říjnu srovnala a do termínu výstavy chryzantémy vykvetly v plné kráse. Letošní podzimní výstava byla také výjimečná velkým množstvím exponátů jiřin, neboť v létě, ve velkém suchu, téměř nevykvetly a jejich květenství se posunulo až na měsíc říjen.


Každým rokem vzpomínáme na podzimní výstavě na  šlapanického šlechtitele chryzantém p. Jana Dvořáka a to jak informační tabulí, tak i ukázkou šlapanických chryzantém, které pan Dvořák vyšlechtil a které jsou doposud pěstovány na našich zahrádkách. Dle všech dochovaných záznamů pan Dvořák vyšlechtil  na 400 druhů chryzantém.
Bohužel v naší sbírce se nachází pouze 17.
Šlapanická RAFA, Markéta, Jiřka, Dana, Růženka, Naďa, Vladěnka, Ludmila, Eva, Katka, Heda, Magda, Eliška, Helenka, Růžové pírko, Oranžové pírko  a Rudý brk.
Pokud na vaší zahrádce roste nějaký druh šlapanické chryzantémy, u které znáte i jméno a není mezi vyjmenovanými, budeme velice vděčni za tuto informaci.
O šlapanické chryzantémy projevil zájem také archív z botanické zahrady v Praze.

Bohužel, práce pana Dvořáka nebyla nikomu předána a bylo by velice záslužné vzpomínku na člověka, který proslavil Šlapanice i ve světě, uchovat.
Touto výstavou se snažíme alespoň v malé míře, aby šlapanické chryzantémy nebyly zapomenuty.

Podzimní výstava byla doplněna dřevořezbami, které velice citlivě podmaní krásu podzimních exponátů, aranžérskými  pracemi a mnoha druhy zajímavých druhů dýní.

Výstavy navštěvuje téměř 400 návštěvníků i když opět v neděli na podzimní výstavě k nám bylo počasí velice nepříznivé a to z důvodu silného větru. Mnoho návštěvníků, kteří přijíždí pravidelně za chryzantémami z větší dálky, návštěvu z důvodu nepříznivého počasí odřeklo.

Výbor ZO ČZS děkuje všem návštěvníkům za zájem a podporu tradičních výstav a také všem obětavým členům naší organizace i nečlenům, kteří se podíleli jakoukoli činnosti na jejich přípravách.

Za výbor ZO ČZS
Marta Fišerová

8. 12. 2017 (19)

zpět na zprávy -->

 

Celkem:
Dnes:
On line:
459325
32
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.