hlavika

Stručný výkladový slovník

pro mladé a začínající zahrádkáře
Hesla začínající písmenem:
Hledat konkrétní heslo:

Nádorovitost kořenů brukvovitých, hlenka kapustová

Původcem je primitivní mikroskopická houba Plasmodiophora brassicae, způsobující parasitické nádory (boulovitost) na kořenech brukvovitých plodin. V půdě přetrvává 10 a více let díky velmi vitálnícm trvalým spórám, které se do půdy dostávají z rozpadlých kořenových nádorů. Kromě brukvovitých zelenin jsou hostiteli i olejniny (řepka, řepice, hořčice), krmné plodiny (krmná kapusta, tuřín), okrasné rostliny (měsíčnice roční, tařice, chejr, letní fiala apod.) a plevele (ohnice polní, hořčice a penízek rolní, kokoška pastuší tobolka aj). Napadené rostliny vadnou, zaostávají v růstu, jejich listy žloutnou a fialovějí. Rostliny buď hynou, nebo nevytvoří kvalitní nadzemní část. Žádné samostatně použité ochranné opatření není dostatečně účinné. Uspokojivou je pouze preventivní komplexní ochrana, zahrnující preventivní (zábrana šíření choroby, detekce zamořených půd a substrátů, evidence zamořených ploch), agrochemická (osevní postupy, snižování půdní kyselosti, ničení brukvovitých plevelů), fyzikální (propařování půdy, půdní solarizace), chemická (dusíkaté vápno, dazomet) a biologická opatření (rezistentní a tolerantní odrůdy, využívání lapacích rostlin).    

(801)

Výkladový slovník vychází z publikací Lexikon pro mladé a začínající zahrádkáře I-III a dalších zdrojů.

Slovník nyní obsahuje: 1676 hesel. Pokud vám některé heslo schází, napište nám abychom jej doplnili.

Zpět na výpis všech hesel

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.