hlavika

Stručný výkladový slovník

pro mladé a začínající zahrádkáře
Hesla začínající písmenem:
Hledat konkrétní heslo:

Síra - S

Makroelement. Funkce síry v rostlinách souvisí úzce s metabolismem dusíku. Síra je důležitá pro některé druhy rostlin, pro tvorbu jejich specifických látek, které ovlivňují chuť, vůni, aroma - tím jejich důležité vlastnosti a produkty z nich.

Nedostatek se projevuje žloutnutím listů, které začíná od nejmladších listů. Při trvalejším nedostatku pak přechází i na spodní listy. Charakteristické je u brukvovitých rostlin, kdy nejmladší listy jsou nejprve světle zelené, později žloutnou až mají růžový nádech; mají omezený růst do šířky a jeví se jako úzké a dlouhé - rostliny na první pohled strádají.

Nadbytek je rostlinami poměrně dobře snášen, do určitého množství mohou dokonce S ve svých pletivech ukládat bez poškození. Teprve překročení určité hranice, spolu se zasolením půdy (Cl, Na a K) v aridních oblastech a krytých objektech (skleníky, fóliovníky), působí depresivně - je narušena vzcházivost rostlin, později i růst u citlivějších (kapradiny, primule, orchideje, salát, brukev). Toxicita SO2 z ovzduší se dnes projevuje jen u citlivých jehličnatých stromů poškozením pletiv, a to jen ojediněle v zimním období a v uzavřených lokalitách.

(1271)

Výkladový slovník vychází z publikací Lexikon pro mladé a začínající zahrádkáře I-III a dalších zdrojů.

Slovník nyní obsahuje: 1676 hesel. Pokud vám některé heslo schází, napište nám abychom jej doplnili.

Zpět na výpis všech hesel

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.