hlavička
placená inzerce reklama

Aktuální rady o opatřeních v ochraně rostlin

Kalendářní přehled ochrany ovocných plodin a zeleniny a révy vinné 2019

předchozí další

Září

 

Vyčistíme, vybílíme a vysíříme sklep, očistíme a vydezinfikujeme police a lísky na ovoce. K dezinfekci použijeme 1% suspenzi Chloraminu, nebo přidáváme do vody přípravek Savo.

Dokončujeme ošetřování plodů jabloní proti Ca-deficientní skvrnitosti jablek solemi vápníku. Rozhodující je poslední postřik 14 dnů před sklizní, a to např. 1% koncentrací Kalkosolu 25 nebo nebo jiným přípravkem s obsahující chlorid vápenatý.  Zde navíc připomínám, že poslední dvě ošetření solemi vápníku mají navíc velmi příznivý efekt na delší bezproblémové skladování plodů na loži ve sklepě, zvláště když se jablka současně v  této době před sklizní ošetřují i proti skládkovým hnilobám.

V září se vracejí mšice z bylinných hostitelů zpět na ovocné stromy a keře. Pokud dojde k projevům jejich přemnožení na ovocných kulturách, musíme ještě i nyní zasáhnout Pirimorem 50 WG.

Koncem měsíce září upevňujeme na kmeny stromů a na kůly lepové pásy proti samičkám píďalky podzimní. Tyto pásy musí být pevně přivázány ke kmenům a kůlům tak, aby nemohly samičky proklouznout. Můžeme místo toho oškrabat borku ve spodní části kmenů a lep Chemstop-ecofix natřít ve vodorovném pásu přímo na kmen. Tímto opatřením předcházíme jarním holožírům listů housenkami píďalek.

Pokud se objeví ve fázi zaměkání hroznů deštivé počasí, příznivé pro šedou hnilobu hroznů, je třeba provést u révy vinné druhý postřik Teldorem 500 SC. Teldor Je výhodný tím, že má relativně krátkou ochrannou lhůtu (14 dnů) a kromě účinnosti proti samotné šedé hnilobě navíc i výrazně redukuje množství již vytvořeného oxidačního enzymu laccasy v nahnilých hroznech. Tento enzym především negativně ovlivňuje samotné kvasné procesy, dále způsobuje ztrátu barevnosti u červených vín, sklon k hnědnutí u bílých vín a nakonec i prázdnou, někdy až nahořklou chuť vína z takto postižených hroznů.

V září je v zeleninové zahradě nejzávažnějším škůdcem pochmurnatka mrkvová. Druhá generace této mouchy klade vajíčka od konce července do konce srpna, někdy až do konce září a způsobuje tzv. „červivost“ mrkve. Jedinou účinnou ochranou je překrývání mrkvových porostů netkanou textilií v období kladení vajíček (od začátku srpna do konce září). Jsou zde na trhu dva přípravky, oba v malobalení, které splňují podmínky pro ekologické pěstování (Neudosan či Neudosan AF a přípravek NeemAzal – T/S), jež jsou registrované do zeleniny proti savým a žravým škůdcům, tedy i proti pochmurnatce v mrkvi a které jsou povoleny i pro zahrádkáře. Účinná ochrana je zde i při opakovaných postřicích problematická pro dlouhodobé kladení vajíček.

Od konce srpna přes celé září ponecháváme přikryté netkanou textilií i porosty póru, neboť tento zásah je šetrnou a účinnou ochranou proti vrtalce pórové. Nálet vrtalek se pozná podle tečkovitých vpichů do listů hostitelských rostlin. Vrtalka pórová je malá dvoukřídlá muška, jejíž larvy na jaře poškozují listy cibule kuchyňské, v létě pak rostliny póru. Často se nepodaří ve správný čas provést na jaře ošetření porostů cibule a v pozdním létě postřik póru, (čili v době hromadného rojení dospělců vrtalek) deltametrinovými přípravkem (Decis Protech). Tento účinný zákrok musí být proveden včas do začátku líhnutí larev a prakticky se realizuje pouze ve velkovýrobě.

Pokračujeme v ošetřování celeru proti septoriová skvrnitosti listů. K chemické ochraně je možno použít organický fungicid Score 250 EC. Další přípravek azoxystrobin Ortiva byl nakonec přece jen znovu povolen i pro zahradkáře.  Aby byla ochrana účinná, je třeba s postřiky při deštivém počasí začít včas (červen až září) a ošetření provádět opakovaně. Ortivu lze navíc použít pouze dvakrát za sezonu.

zpět -->

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.