23.března 2018 se konala výroční členská schůze naší ZO

Výroční členská schůze 2018