Chemické postřiky - Bezpečnost

Vzhledem k rekreačním funkcím zahrádek a okrasných zahrádek je lépe omezit se jen na nejnutnější zásahy při ničení plevelů, škůdců nebo plísní. Důležité je velmi přesné odměřování koncentrací doporučených výrobci. Nechtěné záměny přípravků a odhadování koncentrací mohou zapříčinit nenahraditelné a někdy velmi dlouhodobé škody.

Pamatujme též, že při jejich použití v malých zahrádkách se neubíráme ani při nejslabším vánku přesahu účinku postřiku na sousední pozemky a také následným deštěm může být například herbicid dopraven velmi daleko od požadovaného místa účinku. Nepodceňujte  bezpečnostní pravidla a nezapomínejme, že např. otrávením včel je možno vystavit se trestnímu stíhání. 

 

Herbicidy (proti plevelům),

Jejich použití je v menších okrasných úpravách též omezené. Nejčastěji se používají herbicidy se selektivním účinkem proti dvouděložným plevelům v trávnících, které na (jednoděložné) traviny nepůsobí.

Každý zakoupený  přípravek podle zákona musí být opatřen českými návody k první pomoci, použití a dávkování s uvedením bezpečnostních lhůt.  Fungicidy (proti houbám, plísním, rzím); pesticidy (proti hmyzu); herbicidy (proti plevelům).