Náš dlouholetý člen ZO, přítel Věnek Jirmus vzpomíná, jaké to bylo při zakládání zahrádek.

Bylo to v roce 1963.

  

                 Napsáno dlouholetým členem ZO ČZS Rotava, přítelem

                                          Věnkem Jirmusem .

 

 

 

  Bylo to v roce 1963,  sešlo se několik nadšenců, kteří chtěli mít svojí zahrádku aby měli pro sebe a svoji rodinu oázu klidu, pohody aby se mohli radovat ze své práce, obdivovat kouzlo přírody, bohatství květu rostlin a v neposlední řadě sklízet pro svoji potřebu zeleninu a ovoce.

     Sešli jsme se tenkrát v domě č.6 v jedné sušárně. Iniciátorem byl člověk pro tuto činnost zapálený a odhodlaný pro věc věnovat hodně času. Jméno si již nepamatuji. K naší lítosti se brzy odstěhoval.

     Bylo nás celkem šest. Jan Fiala, Míra Matoušek ,Josef Funfera, Antonín Pokorný, já a již zmíněný iniciátor. Bohužel z těchto zahrádkářských nadšenců jsme zbyli jen dva. Já a Míra Matoušek.

     Tenkrát jsme byli všichni začátečníci, proto jsem  každému objednal knížku 1000 rad pro zahrádkáře. Mám zemědělskou školu a v té době jsem pracoval jako vedoucí hospodářství Státního statku v Rotavě a začal jsem jako první budovat zahrádku na pozemku státních statků se souhlasem ředitelství a to na pozemku který se nedal obdělávat  mechanizací a byl zamokřený. To byl podnět pro ostatní a začalo se ze zakládáním zahrádek. Pozemky nebyly příliš vhodné, bylo to smetiště, pozůstatky po stavbě sídliště. Později  narůstal zájem o zahrádky a tak pozemky, které nebyly vhodné pro mechanické obdělávání byly dány k dispozici ZO ČZS v Rotavě, ze strany  státních statků. To již byl předsedou ZO ČZS Josef Funfera, který se stal členem Okresního výboru ČZS Sokolov. Začaly se organizovat každým rokem výstavy květin, ovoce a zeleniny. Toto se stalo tradicí a výstava se pořádá každým rokem pravidelně. Nájem ze zahrádek se platil do pokladny ZO a tak bylo možné nakupovat pletivo pro nové osady a zřizovat vodovod do každé zahrádky. Po Josefu Funferovi byl předsedou ZO  Jan Fiala, později pracoval jako jednatel a předsedou byl Miroslav Matoušek. Po něm převzal funkci Josef Korbel. Protože měl málo zkušeností jak odborných tak organizačních, předal funkci Františku Babkovi. V roce 1990 jsem převzal funkci předsedy ZO já až do roku 2008. To už jsem pro svůj vyšší věk navrhl do funkce Jarmilu Černou, která tuto funkci vykonává ráda a se zájmem, s přehledem a dobře. Od této doby jsem místopředsedou organizace. Již delší dobu členem Okresního sdružení ČZS v Sokolově a po dvě volební období členem Republikové rady ČZS. V minulosti jsem absolvoval několik školení v oblasti ovocnářství a zelinářství a byl jsem okresním odborným instruktorem.

                                                                      Toto je stručný přehled  mojí činnosti v ČZS a vývoj ZO ČZS Rotava .

 

 

                                                                                     Z rukopisu přítele Věnka Jirmuse opsala  Jarmila Černá 

 

 

 

Dnes je již většina zahrádek v soukromých rukou vlastníků a část zahrádek mají zahrádkáři pronajatou od „města“.