Členové výboru ZO ČZS Rotava

 

Pravidelně každý měsíc se koná výborová schůze.

Členové výboru ZO ČZS Rotava

  • Předseda Michal Červenka 
  • Místopředseda Dagmar Danková
  • Tajemník 
  • Pokladní-hospodář Milada Synková

 

Členové výboru - předsedové osad (a správci vodoměrů):

 

Osada číslo Předseda osady Správce vodoměru (odečty)
1 Mesároš Štefan Pokorný Roman
2   Mesároš Štefan
2a Lehrer Josef Lehrer Josef
5 Ježík František Ježíková Vlasta
     
6a Kala Miroslav Kala Miroslav
7 Danková Dagmar Žiška Pavel
7a Žišková Iveta Žiška Pavel

 

 

Revizní komise

        Ivana Břicháčková  -   předsedkyně

        Vlasta Ježíková       -   členka

        Petr    Nekvasil       -   člen

       

 

 

Kontakt na naši organizaci: cervenka.mi@gmail.com 

Členský příspěvek stanovený ústředím ČZS činí od roku 2020, 150,-Kč