Březnové pranostiky


 • Březen - na pec si vlezem.
 • Březen - za kamna vlezem.
 • Březen bez vody - duben bez trávy.
 • Březen umí sníh a led rozehřát, ale chce-li i nadělat.
 • Březnové mlhy - za 100 dní déšť.
 • Březnové slunce má krátké ruce a dlouhý kabát.
 • Březnové slunce od nohou studí.
 • Co si únor zazelená, březen si to hájí, co si duben zazelená, květen mu to spálí.
 • Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
 • Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.
 • Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
 • Kam se v březnu první bouřka honí, všechny ostatní jdou za ní.
 • Když větrové nakonec února uhodí, moc obilí se na poli urodí.
 • Kolik březnových mlh, tolik červencových lijáků.
 • Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.
 • Napadlý sníh březnový, oseníčku nehoví.
 • Nezapomeň nikdy na to, březnový prach že je zlato!
 • V březnu když se práší, stromy brzo raší.
 • V březnu prach - jistý hrách.
 • V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
 • V březnu sedlák stromy osekává, ale kabát ještě nesundává.
 • V březnu sýkora volá: rozsívej! Rozsívej!
 • V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
 • V březnu-li, v dubnu vítr věje, hojná úroda se směje.
 • V zelené-li roucho březen se obleče, neúrodu za sebou přivleče.
 • Zima často ještě do března strká hlavu a někdy jej i dokonce zalehne.
 • Zima, kterou březen nese, dlouho s námi ještě třese.