Pohádkový les, pořádaný KIC Rotava

Pomáhali jsme jako zahrádkáři a zároveň většina i jako divadelníci DOS Komedia Rotava