Zazimování květin u  Městského úřadu v Rotavě, listopad 2014