Výroční členská schůze

Výroční členská schůze (20. 6. 2020) byla zahájena předsedou L. Poľakem v 17 hodin. Členy ZO byl nejprve schválen program. Po seznámení s činností a hospodařením za uplynulý rok, byli členskou schůzí přijati čtyři noví členové. Naše organizace má 41 členů. Po seznámení se zprávou revizní komise a závěry inventury byl projednán plán činnosti na následující období. Po krátké diskusi následovalo občerstvení a volná zábava.

další

 

Obr: 33804.jpg Obr: 33807.jpg Obr: 33806.jpg Obr: 33808.jpg Obr: 33809.jpg
Obr: 33811.jpg Obr: 33805.jpg Obr: 33812.jpg Obr: 33813.jpg Obr: 33810.jpg