Výroční schůze ZO ČZS 20.6.2020

Výroční členská schůze byla zahájena předsedou L.Poľákem v 17,00 a členy ZO schválen program. Po seznámení s činností a hospodařením za ulynulý rok, byli členskou schůzí přijati čtyři noví členové a naše organizace má 41 členů. Po seznámení s účetní uzávěrkou o hospodaření, zprávou revizní komise a závěry inventúry, byli členové seznámeni s plánem činnosti na následující období. Po krátké diskusi následovalo občerstvení a volná zábava.

další

 

Obr: 33804.jpg Obr: 33807.jpg Obr: 33806.jpg Obr: 33808.jpg Obr: 33809.jpg
Obr: 33811.jpg Obr: 33805.jpg Obr: 33812.jpg Obr: 33813.jpg Obr: 33810.jpg