MOŠTÁRNA

Objednávky termínu moštování: Josef Ševčík, telefon: 604 220 327

Ceny služeb:

Pro každý rok stanoví výbor ZO ČZS ceny v závislosti na cenách energie, vody a ostatních provozních nákladech.

                                         Ceník služeb pro rok 2022 zůstává

služba

litr moštu (drcení a lisování)

6,-

jen drcení za jeden kg.

1,50


                                                     PROVOZNÍ ŘÁD MOŠTÁRNY

                                             v Domě zahrádkářů ZO ČZS ve Vlčkové

  Moštárna zpracovává vlastní ovoce malopěstitelů, členů ČZS. Není podnikatelským subjektem a není provozována za účelem výdělečné činnosti. Zabezpečuje pouze uspokojování potřeb členů ČZS podle stanov ČZS. Moštárna je v provozu jen v sezóně dozrávání jablek.

Závazné pokyny pro zákazníky moštárny:

Zákazník je osobně přítomen celému procesu moštování. 

Zákazník zodpovídá za kvalitu a stav dovezeného ovoce a jeho čistotu. Dbá na to, aby v něm nebyly nežádoucí předměty (např. kusy větví, dřevo, dráty, kameny apod.), které by mohly poškodit strojní zařízení moštárny. 

 Minimální množství pro jednu várku moštování je 60-70 kg  jablek  

(4 plné 15 kg přepravky na ovoce nebo 2 plné jutové pytle) a trvá asi 60- 90 minut. 

Nevhodné jsou pro přepravu ovoce k moštování neprodyšné igelitové pytle. 

Orientační výtěžnost moštování je v závislosti na druhu a kvalitě ovoce  50-70% ,  tj. ze 100 kg  jablek  získáte 50-70 litrů moštu. 

Platba za moštování se provádí penězi v hotovosti v místě po ukončení moštování. 

Zákazník si odváží mošt ze svého vlastního ovoce.  Moštárna mošt ani obaly (např. PET lahve) na mošt neprodává a neprovádí mytí ovoce.

 Bezpečnostní opatření:

* všichni zákazníci a jejich doprovod jsou povinni zdržet se takového jednání, které by mohlo ohrozit jejich  bezpečnost, bezpečnost obsluhy moštárny nebo ostatních osob 

* zákazník včetně jeho doprovodu je povinen dbát bezpečnostních a pracovních pokynů obsluhy moštárny

* nesmí zapínat ani jinak manipulovat se stroji a zařízením moštárny bez výslovných pokynů obsluhy 

* obsluhu strojního zařízení mohou provádět jen osoby pověřené výborem ZO ČZS 

* děti do 15 let se mohou zdržovat v moštárně jen v doprovodu dospělých osob a pod jejich dohledem 

* v prostorách moštárny nelze zajistit stále jen suchý povrch podlahy.  Z tohoto důvodu je třeba, aby zákazník a jeho doprovod používal pevnou obuv, pokud možno s protiskluznou úpravou podrážky vzhledem k riziku možného pádu na kluzkém povrchu 

* zvýšenou opatrnost a soustředění vyžadují práce spojené s drcením ovoce, zvláště při plnění zásobníku 

* v prostorách moštárny je zakázáno kouřit a konzumovat stravu   

* vstup domácích zvířat je do moštárny zakázán. 

                                                                        

Osobní spoluúčast zákazníka v procesu výroby ovocného moštu:

*doprava zpracovávaného ovoce do místnosti moštárny 

*sypání ovoce do násypky drtícího zařízení podle pokynů obsluhy   

*vkládání ovocné drtě do plachty v šabloně 

*odebírání  nádoby s moštem od lisu a nalévání do vlastních obalů přiměřené velikosti   

*odebírání výpresků a ukládání do vlastních obalů, které bere zpět s sebou - moštárna  nezajišťuje jejich likvidaci.

Ostatní:

Obsluha moštárny si vyhrazuje právo odmítnout zpracování špinavého, nahnilého nebo jinak nekvalitního ovoce pro moštování. Toto ovoce si zákazník odváží zpět s sebou.

Trvanlivost získaného moštu bez dalších úprav a uloženém v chladném prostředí jsou maximálně 3 dny. Pak začne mošt kvasit a plesnivět.

Objednávky termínu moštování: Josef Ševčík, telefon: 604 220 327

Ceny služeb:

Pro každý rok stanoví výbor ZO ČZS ceny v závislosti na cenách energie, vody a ostatních provozních nákladech.

Ceník služeb pro rok 2022


 služba

 Kč

 litr moštu (drcení a lisování)

 6,-

 jen drcení za jeden kg.

 1,50

 

Schváleno výborem ZO ČZS ve Vlčkové