Aktuality

1 2 3 (celkem: 27)

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ za loveckou sezónu 2023/2024

V neděli 26.5.2024 naši členové navštívili Chovatelskou přehlídku trofejí v Kulturním domě v Lukově, kterou pořádal Okresní myslivecký spolek Zlín a Myslivecký spolek Lukov – Vlčková.

14. 6. 2024 - číst více

Plán akcí ČZS Vlčková pro rok 2024

1. Velikonoční výstava - 23. a 24.3.2024   2. Dětský den - 31.5.2024   3. Noc kostelů - 7.6.2024   4. Podzimní výstava - září   5. Podzimní posezení -

11. 6. 2024 - Výbor ČZS číst více

Noc kostelů

V pátek 7. června 2024 ČZS ZO Vlčková uspořádal ve Vlčkové v kapli sv. Martina Noc kostelů. V rámci této akce vystoupily děti z Vlčkové a Kašavské scholy. Návštěvníci měli zároveň

11. 6. 2024 - číst více

DĚTSKÝ DEN

V pátek 31. května 2024 členové ČZS ZO Vlčková opět po roce, tentokrát už po desáté, uspořádali nejen pro nejmenší, „Dětský den“. Protože nám počasí nebylo příliš nakloněno,

5. 6. 2024 - číst více

Noc kostelů

Noc kostelů vstupuje v roce 2024 již do 16. ročníku celorepublikové akce. Uskuteční se v pátek 7. června.   Od roku 2009, kdy se Noc kostelů v Česku konala poprvé, narostl počet z pouhých 25 na více než 1700

9. 5. 2024 - číst více

Dětský den s hledáním pokladu

Výbor ČZS ZO Vlčková zve děti s rodiči i prarodiči na vycházku do přírody, při které budeme plnit různé úkoly a budeme společně hledat poklad (děti do 8 let – doprovod rodičů nutný). Zároveň zveme všechny

5. 5. 2024 - číst více

Výroční a volební členská schůze ve Hvozdné 2024

V sobotu 27. dubna 2024 se čtyři naši členové zúčastnili výroční a volební členské schůze ČZS ZO ve Hvozdné, kde se jim dostalo vřelého přivítání. Zpráva předsedkyně paní Miškolci o činnosti za rok 2023 a plán činnosti na letošní rok byla v jejím podání odprezentována na velmi

2. 5. 2024 - číst více

Upozornění

Členové, kteří dosud nezaplatili členskou známku za rok 2024 mají poslední možnost, a to do 30. dubna 2024 u p. Rexové č. p. 13.

27. 4. 2024 - číst více

Klimatická změna a její vliv na šíření sršně asijské - přednáška9. 4. 2024 - číst více

Zahájení fotosoutěže

ČZS ZO Vlčková, jako organizátor fotosoutěže, spustil přihlašovací formulář do soutěže, který naleznete pod složkou FOTOSOUTĚŽ.

31. 3. 2024 - číst více

1 2 3 (celkem: 27)