Pálenice a postup pálení

Pálení probíhá ve dvou stupních:

  1. destilace ovocného kvasu v surovinovém kotli s přímým ohřevem a mícháním kvasu. Získáme destilát tzv. „lutr“ s obsahem etanolu (alkoholu) 20–30 %. Jedná se o polotovar nevhodný ke konzumaci, obsahující vedlejší produkty lihového kvašení, chuťově nepřijatelné a  ZDRAVÍ ŠKODLIVÉ! Proto je nutné luter zušlechtit!
  2. Rektifikace lutru. Při této operaci se lutr zesiluje na požadovanou lihovitost a čistí od cizích, nežádoucích, páchnoucích, zdravotně závadných zplodin pocházejících z fermentace ovocných kvasů. Říkáme tomu zušlechťování ovocného destilátu. 

Ohřev je přímý a při destilaci se z vypáleného destilátu odděluje:

  • I.   frakce = úkap /estery, aromatické látky a metylalkohol/
  • II.  frakce = jádro, nebo prokap / je vlastní ovocný destilát
  • III. frakce = dokap je část destilátu, kterou získáváme  pokračujeme-li v destilaci po ukončení pálení II. frakce.

Destilace končí,  udává-li lihoměr hodnoty kolem 35 – 30 % objemu etanolu. Dokapová (III. frakce) má kyselou chuť a kalí jádro.