Vánoční besídka s DH Miklovci v Domě zahrádkářů

My, zahrádkáři jsme dostali nabídku uspořádat společně s dechovou hudbou Miklovci „Vánoční besídku“. Tuto nabídku jsme přijali s nadšením. Besídka se uskutečnila v Domě zahrádkářů v pátek, 22. prosince 2023. Kapela vyhrávala už od 17 hodin až do nočních hodin, a to nejenom nám zahrádkářům, ale i všem příznivcům regionální kultury. Atmosféra byla velmi přátelská, v průběhu celé akce se jedlo, pilo, zpívalo, a dokonce i tančilo. Vánoční atmosféru muzikanti umocnili tím, že nám na rozloučenou zahráli venku před budovou Vánoční koledy. Vlčkovou se tak kolem 22.30 hodin nesly tóny koled jako např. Tichá noc, Ejhle, chasa naše nebo Veselé vánoční hody. Celá akce se určitě vydařila. Doufáme, že se nám někdy v budoucnu podaří takovou akci ještě zopakovat, snad i s větším počtem návštěvníků.

další

 

Obr: 43604.jpg Obr: 43605.jpg Obr: 43606.jpg Obr: 43607.jpg Obr: 43608.jpg
Obr: 43609.jpg Obr: 43610.jpg Obr: 43611.jpg Obr: 43612.jpg Obr: 43613.jpg