Pravidla fotosoutěže

Pravidla účasti v soutěži:

· Soutěž bude zahájena 1. dubna 2024 a ukončena 31. srpna 2024 ve 20:00 hodin.

· Soutěž je určena všem, kteří se rádi pochlubí plody své práce z ovocné, zeleninové nebo květinové zahrádky a chtějí své „fotoúlovky“ zveřejnit na internetu.

· Každý soutěžící může poslat maximálně 2 snímky.

· Zaslané fotografie musí být označeny krátkým popisem, co zachycují.

· Je nutné vyplnit přihlašovací formulář (jméno, příjmení, e-mail), který je umístěný na webových stránkách ZO ČZS Vlčková (organizátor fotosoutěže) a následně zaslat fotografie na e-mail: zahradkari.vlckova@seznam.cz s předmětem Fotosoutěž

· Pořízení fotografií není omezeno termínem soutěže (tzn. do soutěže můžete zaslat fotografie pořízené i v předchozích letech).

· Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených soutěžních fotografií.

· Zasláním fotografií do soutěže účastník souhlasí, aby organizátor fotosoutěže v souvislosti s vyhlášenou soutěží spravoval po dobu nezbytně nutnou informace o jeho osobě. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat.

· Organizátor fotosoutěže nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou třetím osobám, způsobenou porušením pravidel ze strany účastníků soutěže (autorská práva).

· Výherce bude o výhře srozuměn na webových stránkách ZO ČZS Vlčková. Věcné ceny mu budou následně předány buď osobně nebo zaslány poštou. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu. Není možná výměna ceny za jinou cenu, stejně tak není možné vyměnit udělenou cenu za jiné předměty nebo služby. 

HRAJEME O DÁRKOVÝ KOŠ PLNÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝCH POTŘEB S PŘEKVAPENÍM

· Organizátor fotosoutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání fotosoutěže pozměnit pravidla nebo fotosoutěž zrušit bez udání důvodu. Zároveň si vyhrazuje právo fotografie nezveřejnit například z důvodu špatné kvality nebo nevhodného obsahu.

· Účastí ve fotosoutěži (zasláním fotografií a osobních údajů) vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a podmínkami fotosoutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v přihlašovacím formuláři. Údaje budou zpracovány za účelem administrace fotosoutěže. Poskytnuté osobní údaje bude organizátor fotosoutěže zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k prokázání průběhu konání fotosoutěže. Účastník fotosoutěže souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků fotosoutěže.