40. Výročí ČZS ZO Vlčková


 

Obr: 41135.jpg Obr: 41136.jpg Obr: 41137.jpg Obr: 41138.jpg Obr: 41139.jpg
Obr: 41140.jpg Obr: 41141.jpg Obr: 41142.jpg Obr: 41143.jpg Obr: 41144.jpg


V sobotu 6. května 2017 se uskutečnila v kulturním domě ve Vlčkové oslava 40. výročí založení ČZS ZO, na kterou byla pozvána řada vážených hostů. Pozvání přijal např. pan František Němeček, předseda ÚS ČZS Zlín, starosta obce Kašavy pan Josef Jarcovják, starosta obce Držkové Ing. Jan Chudárek, členové spřátelených základních organizací ČZS z Lukovečka, Fryštáku a Hvozdné a v neposlední řadě také zastupitelé obce Vlčkové a zástupci SDH Vlčková.

Všechny přítomné hosty přivítal předseda ZO ČZS Vlčková pan Ladislav Poľak. Ve svém projevu vzpomněl členy, kteří stáli u zrodu organizace. Zavzpomínal především na velmi obětavého a energického člověka, pana Františka Macíka, prvního předsedu. Minutou ticha jsme pak uctili všechny ty, kteří už nejsou mezi námi. V rámci oslavy byla předána čestná uznání za dlouholetá členství, oceněno bylo celkem 18 členů. Všem přítomným nakonec pan Poľak popřál pevné zdraví, štěstí a hodně výnosů z vlastních zahrádek.

Po slavnostním obědě probíhal v kulturním domě program, během kterého vystoupila Dechová hudba mladých z Kašavy pod vedením Petra Černocha, pěvecký sbor Slunéčko vedený Klárou Černochovou, aerobic a zumba. Celým programem nás prováděl zkušený moderátor Jirka Topič. Vystoupení se všem účinkujícím povedlo a všem patří vřelé díky.

V domě zahrádkářů zároveň proběhla výstava, na které byly k vidění různé druhy košíků, demižonů, nářadí, vazby ze sušených květin a nechyběla ani ochutnávka medu. Na své si přišly i děti. Čekal je test, čímž si rozšířily své znalosti z oblasti zemědělství a včelařství. Na konci prohlídky čekala na děti sladká odměna. Za přípravu celé výstavy patří poděkování panu Josefu Ševčíkovi, který se s nadšením ujal celé organizace a také žákům a vyučujícím ZŠ a MŠ Kašava, kteří obohatili výstavu svými nádhernými kresbami.

Celá akce se velmi povedla. Děti se bavily a dospělí si při dobrém jídle, dechovce a při vínečku zavzpomínali, zazpívali i zatančili. Ke zdárnému průběhu akce přispělo pěkné počasí a dobrá příprava. Proto patří velký dík všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě a zdárném průběhu celé akce.