SOUČASNOST A VÝBOR ZO ČZS

V současnosti v roce 2022 má naše organizace 44 členů. Výbor má 7 členů, plus 3 členy kontrolní komise.

Činnost organizace je zaměřena na podporu pěstování ovoce a zeleniny včetně jeho zpracování. Pořádání výstav, odborných přednášek, kulturních akcí pro členy a veřejnost včetně tématicky motivovaných zájezdů.

Jsme  schopni v našem víceúčelovém objektu nabídnout jak našim členům tak i ostatním zájemcům zpracování ovoce v naší moštárně, pálení ovocných kvasů, vaření povidel a sušení ovoce.

V našem zařízení je možno využít sál pro pořádání akcí, až pro 60 účastníků, včetně kuchyňského vybavení.

Udržujeme dlouholeté přátelské styky s organizacemi ČZS v Machové, Hvozdné a Lukovečku.


Na výroční schůzi dne 23.3.2019 byl zvolen a doplněn nový výbor ZO Vlčková

VÝBOR

  • předseda                                      POLÁK        Ladislav   tel. 739262361      
  • účetní                                           REXOVÁ      Věra                
  • tajemník                                       KOLÁŘ         Jiří
  • člen výboru                                   HOLÍČEK      Rudolf
  • člen výboru                                   ŠEVČÍK        Josef          
  • člen výboru                                   ŠEVČÍKOVÁ  Bohumila
  • člen výboru                                   MACÍK          František           


KONTROLNÍ KOMISE
  • předseda                                       BŘEZÍK    Zdenek 
  • člen                                              GROSS     Milan  
  • člen                                              ZANÁŠKA  Oldřich