SOUČASNOST

K 1.1.2023 má naše organizace celkem 40 členů. Výbor má 7 členů, kontrolní komise 3 členy.

Činnost organizace je zaměřena nejen na podporu pěstování ovoce a zeleniny včetně jeho zpracování, ale také na pořádání výstav, odborných přednášek, kulturních akcí pro členy a veřejnost, včetně tematicky motivovaných zájezdů.

V našem víceúčelovém objektu jsme schopni nabídnout jak našim členům, tak i ostatním zájemcům zpracování ovoce v naší moštárně, pálení ovocných kvasů, vaření povidel a sušení ovoce.

Je zde možnost využít společenskou místnost pro pořádání akcí až pro 50 účastníků, včetně kuchyňského vybavení.

Zahrádkáři v těchto prostorách každoročně pořádají oblíbený Košt slivovice, pro děti Dětský den a pro všechny, kteří se chtějí pochlubit svými výpěstky Podzimní výstavu s večerním posezením. Na předvánoční akci Rozsvícení vánočního stromu, kterou pořádá Obec Vlčková, pak členky každoročně pečou a zdobí perníčky. 

Udržujeme dlouholeté přátelské styky s organizacemi ČZS v Machové, Hvozdné a Lukovečku.

Výbor ČZS ZO Vlčková
Josef Ševčík

Předseda - tel.: 604 220 327

Věra Rexová

Účetní

Jiří Kolář

Tajemník

Rudolf Holíček

Člen výboru

Aleš Huňa

Člen výboru

Bohumila Ševčíková

Člen výboru

František Macík

Člen výboru

Kontrolní komise
Zdeněk Březík

Předseda

Milan Gross

Člen

Oldřich Zanáška

Člen