Degustace jablek Holovousy - leden 2024

Ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském Holovousy se 4. ledna 2024 konala tradiční již 55. degustace odrůd jablek. Výsledné bodové hodnocení bylo získáno součtem průměrného bodového hodnocení vůně, slupky, konzistence dužniny, šťavnatosti, vzhledu a dvojnásobného počtu bodů chuti. Kromě základního pořadí byly také sledovány změny v pořadí vzorků dle tří věkových kategorií hodnotitelů. Degustace jablek se zúčastnilo 83 hodnotitelů a bylo hodnoceno 44 vzorků vybraných odrůd z genofondů a novošlechtění jablek VŠUO i od soukromých šlechtitelů. Většina hodnocených vzorků byla skladována v běžné chladírně při teplotě + 2°C, ale zařazeno bylo také několik vzorků skladovaných v podmínkách ULO (atmosféře se sníženým obsahem kyslíku). Celkovým vítězem se stala odrůda Meteor. Ta obsadila první příčku také v podskupině hodnotitelů do 30 let (15 osob) i v kategorii 51letých a starších (45 osob). Mezi hodnotiteli ve věku 31 až 50 let (23 osob) zvítězila odrůda ÚEB 5130/1.